BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Sunday (09.08.2020)


06 00-06 05Shwshaswyn
Heddiw mae Fflwff yn troelli fel hedyn sycamorwydden, mae'r Capten yn reidio'r troellwr a Seren yn chwarae efo io-io. Today, Fflwff is spinning like a sycamore seed!

06 05-06 25Sbridiri
MaeTwm a Lisa yn creu ffrwythau clai ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihangel y Creuddyn lle mae'r plant yn creu parti ffrwythau. Twm and Lisa make a fruit mobile from clay.

06 25-06 35Y Teulu Mawr
Does dim byd tebyg i ddiwrnod ar lan y môr i wella hwyliau pawb! Mae'n gyfle i ymlacio, chwarae a chodi castell tywod. The family sets out for a relaxing and fun-packed day at the seaside.

06 35-06 45Jambori
Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure!

06 45-07 00Jen a Jim Pob Dim
Er ei bod hi'n nos ac mae'r awyr i fod yn dywyll - mae'n rhy dywyll. Mae Gwil, Cyw a Jangl wedi drysu'n lân. Although it's night and the sky should be dark, it's too dark. What has happened?

07 00-07 10Cymylaubychain
Mae yna gwml rhyfedd iawn wedi cyrraedd y nen sy'n gwneud i bawb disian. Tybed beth yw e? A strange cloud is making everyone sneeze.

07 10-07 25Rapsgaliwn
Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity.

07 25-07 40Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero wedi colli ei ffrindiau bach y lindys ac mae'r llwyn yn yr ardd lle y gwelodd nhw ddiwethaf bellach wedi ei orchuddio â phili palod hardd. Blero can't find his caterpillar friends.

07 40-07 55Gwdihw
Heddiw, cawn weld moch cwta Hari a Gethin a bydd Megan yn Sw Bae Colwyn. Today we'll meet Hari and Gethin's guinea pigs and Megan will visit the zoo in Colwyn Bay.

07 55-08 05Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

08 05-08 20Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon. Dona Direidi and Ned Nodyn set a song challenge to kids at Ysgol Pont y Brenin Gorseinon.

08 20-08 35Sion y Chef
all dyfais newydd Jac Jôs helpu i gael gwared arnyn nhw? Siôn helps Magi out on the farm by enlisting Jac Jôs' errant drone to deal with a troublesome crow.

08 35-08 50Ynys Adra
Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation.

08 50-08 55New: Penblwyddi Cyw
Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw!

08 55-09 00New: Pen-Blwydd Pwy?
Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children.

09 00-10 00Ail Agor Ysgol Maesincla
Ar ôl tri mis hir iawn adre, mae rhai o wynebau cyfarwydd Ysgol Maesincla yn dychwelyd i'r ysgol. After a very long three months home, some of Maesincla's familiar faces return to school.

10 00-11 00Creaduriaid Gwyllt Affrica
Mae'n hysbys fod y gwcw yn dodwy ei hwyau mewn nythod adar eraill. Yn y bennod hon, dilynwn hynt a helynt yr aderyn yma ac adar eraill sydd â'r un tueddiad. A closer look at the cuckoo.

11 00-11 30Llefydd Sanctaidd
'Adfeilion' yw'r thema a chawn ymweld ag Abaty Glyn y Groes ger Llangollen, teml Rufeinig Caerwent ac eglwys gadeiriol Coventry. Ifor ap Glyn visits some of the holiest places in the UK.

11 30-12 30Dal Ati: Sgwad Sêr Cymru
Bydd Osian Roberts a Lowri Morgan yn cwrdd â'r seiclwraig Manon Lloyd a'r saethwr colomennod clai Rhys Lewis. Osian and Lowri meet cyclist Manon Lloyd and clay pigeon shooter Rhys Lewis.

12 30-13 00Glan Llyn
Pencampwriaeth bwyta corn, dringo creigiau a digonedd o hwyl wrth wlychu yn y Gala Ddwr! Tonight's programme features Glan-llyn's corn eating championship, rock climbing and the Water Gala.

13 00-13 30Stori Coronau y 'Steddfod
Hanes un o wobrau diwylliannol pwysicaf y genedl. Guto Dafydd sy'n edrych yn ôl dros hanes y gystadleuaeth. The story of one of Wales' most significant cultural awards, the Eisteddfod Crown.

13 30-14 00Sgwrs dan y Lloer
Cyfle arall am sgwrs dan y sêr yng nghwmni Elin Fflur - y tro hwn, yr awdur Angharad Tomos sy'n westai. Relaxing in the garden with Elin Fflur tonight will be author Angharad Tomos.

14 00-14 3004Wal
Adfail sydd yn cael ei adfer gan Michael Tree yn Nyffryn Conwy a chartref Glyn a Lee Davies yn ardal Porthmadog. A ship pilot's house in south Wales which is home to actress Sue Roderick.

14 30-15 0004Wal
Mewn rhifyn o 2004, bydd Aled Samuel ym ymweld â thyddyn traddodiadol yn ardal Rhostryfan. A traditional smallholding in Rhostryfan, a converted chapel and a luxury flat in Langland Bay.

15 00-15 30Celwydd Noeth
Yn mynd am y jacpot yn rhaglen ola'r gyfres mae Rhodri Francis a Llinos Hallgarth a Luned a Hana Morgan. Going for this week's jackpot are two colleagues and a mother and daughter team.

15 30-15 55Celwydd Noeth
Y cwis heb gwestiynau a'r her o adnabod y celwyddau noeth yng nghanol y ffeithiau am jacpot o £10,000. The quiz without questions, finding lies amongst the facts for a £10,000 jackpot.

15 55-16 50Ty Am Ddim
Cyfres newydd sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. Unrhyw elw mae'n nhw'n ei wneud, mae'n nhw'n cael ei gadw! New series that gives two people a free house to renovate!

16 50-17 45Waliau'n Siarad
Aled Hughes a Sara Huws sy'n olrhain hanes warws mawr yn y Drenewydd - cartre Cwmni Pryce Jones, a oedd y 1af o bosib i greu catalog siopa. Tracing the story of a huge warehouse in Newtown.

17 45-18 10Twm Morys a'r Cadeiriau Coll
Twm Morys sy'n crwydro Cymru i chwilio am gadeiriau a enillwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Another chance to join Twm Morys as he searches for bardic chairs won at the National Eisteddfod

18 10-19 10Canrif o'r Babell Len
Yn y rhaglen hon, mae'r Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn, yn twrio i hanes lliwgar y Babell Lên. National Poet Ifor ap Glyn delves into the colourful story of the Eisteddfod's literary tent.

19 10-19 25New: Newyddion S4C
Newyddion y penwythnos. Weekend news.

19 25-21 00Y Gymanfa Ganu
Cymanfa Ganu'r Eisteddfod Genedlaethol o 'Bafiliwn' yr Eisteddfod yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru. The Eisteddfod hymn-singing event or Cymanfa Ganu led by Delyth Medi.

21 00-22 00Clwb Rygbi: Super Rugby Aotearoa
Uchafbwyntiau estynedig nawfed rownd Super Rugby Aotearoa, cystadleuaeth rhwng pum tîm proffesiynol Seland Newydd. Extended highlights from the ninth round of Super Rugby Aotearoa.

22 00-23 00Huw Edwards a Stori Cymry Llundain
Byd masnach: o'r Porthmyn a Merched y Gerddi i'r llaethdai Cymreig. The 500 year history of the Welsh in London and their influence on trade, plus the growth in importance of the chapels.

23 00-00 05Prosiect Pum Mil
Y tro yma mae'r criw yn Llanfair yn cyfarfod teulu sydd â phrosiect arbennig a phwysig iawn ar y gweill. This time, the crew are in Llanfair to work with a local family on a special project.

00 05-01 35Teleshopping
Home Shopping.

01 35-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Peppa
Mae Musus Hirgorn yn mynd â Peppa a'i ffrindiau ar daith trên. Mrs Hirgorn takes Peppa and her friends on a train journey and they mark down what they see on their activity sheet.