BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Saturday (11.04.2020)


06 00-06 05Olobobs
Mae Gyrdi yn wych am dwtio, a dweud y gwir mae Gyrdi yn rhy dda! Dydy'r Olobobs ddim yn gallu dod o hyd i unrhyw beth! Gyrdi is very good at tidying up - but the Olobobs can't find anything!

06 05-06 20Jen a Jim Pob Dim
Mae Plwmp a Deryn eisiau chwarae ar y si-so. Ond, yn anffodus, nid yw'r si-so'n gweithio'n iawn. Plwmp and Deryn want to play on the see-saw, but unfortunately, it's not working properly!

06 20-06 30Ben a Mali a'u byd bach o hud
Mae'r Brenin Rhi yn mynnu cael roced er mwyn hedfan i'r lleuad. After seeing a toy Elf rocket, the King orders a real rocket to fly to the moon.

06 30-06 45Amser Maith Maith yn ôl
Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti'n edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Today grandad has a story from Victorian times.

06 45-07 00Y Dywysoges Fach
Mae hen fodryb y Dywysoges Fach yn dod i ymweld â'r teulu. Great Aunty is coming to visit and the Little Princess does not want to kiss her.

07 00-07 15Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin. Mae Cacmwnci yn llawn sgetsys dwl a doniol, ac ambell fwnci drygionus. Comedy series for pre-schoolers - full of funny sketches and a few cheeky monkeys.

07 15-07 30Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends.

07 30-07 45Sion y Chef
Mae Siôn awydd gwneud ffwl afal i'r bwyty, ond pan mae Menna'r afr yn bwyta'r afalau rhaid iddo ddod o hyd i gynhwysyn newydd. Siôn wants to make apple fool for his special of the day!

07 45-08 00Deian a Loli a'r Gem Gyfrifiadur
Mae'r efeilliaid yn chwarae ar y cyfrifiadur drwy'r bore pan mae Deian yn penderfynu mentro i'r gêm drwy'r sgrin! The twins have been playing the computer all morning - what could go wrong?

08 00-08 25Crwbanod Ninja
Wrth dorri mewn i amgylchedd mileinig pencadlys TCRI mae'r Crwbanod yn darganfod gwir bwrpas y Kraang. The Turtles find out the true purpose of the Kraang and decide to put an end to them.

08 25-08 35Dennis a Dannedd
Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog.

08 35-09 00Y Barf
Mewn ogof ddirgel mae gan Y Barf a'i gyfaill ffyddlon Noni broblem! Mae eu gelyn pennaf Arch-Elin yn ceisio dwyn gallu plant Cymru i farddoni! Can Y Barf defeat the enemy of Welsh poetry?

09 00-09 10Hendre Hurt
Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm.

09 10-09 30Kung Fu Panda
Mae'r Deigres yn dioddef o Dwymyn yr Afon. Teigres comes down with a case of the childhood illness, River Fever. The only cure is the tea made from the Sun Orchid.

09 30-09 35Bernard
Mae Bernard yn meddwl mai fe yw'r ffensiwr gorau ond ydy e'n iawn? Bernard thinks he is a master fencer but Lloyd challenges him to a battle in order to show him who is really the best.

09 35-10 00Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Mae Annes yn gorfod ceisio dod dros ei hofn o'rTanllef dychrynllyd. Igion must help Annes face her fear of the terrifying Tanllef, a ghostly dragon that seemingly froze her uncle with fear.

10 00-11 00Prosiect Pum Mil
Clwb chwaraeon Llanymddyfri sy'n galw am help tro ma: ond a fydd pum mil o bunnoedd yn ddigon i gwblhau y cyfan? This time, it's the sports association of Llandovery who have asked for help. [SL]

11 00-12 00Bywyd Gwyllt y Môr
Mae Joe Bunni yn darganfod mwy am rai o ecosystemau tan-ddwr mwyaf amrywiol y byd, sef creigresi cwrel. Joe Bunni visits some of the world's most diverse underwater ecosystems - coral reefs. [SL]

12 00-12 30Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine.

12 30-13 30Ty Am Ddim
Y tro hwn, dau berson ifanc o Wynedd sy'n gobeithio y gwnaiff y dasg o adnewyddu ty eu helpu nhw i fforddio ty eu hunain. We head for Anglesey this time to buy the next house of the series. [SL]

13 30-14 30Cymru Wyllt
Dyma'r diwrnod cyntaf o wanwyn, ond mae bywyd gwyllt yn wynebu sawl her wrth i eira orchuddio'r tir. It's the first day of spring, but snow poses many challenges for wildlife. [SL]

14 30-15 00Codi Pac
Ym Machynlleth yn rhaglen ola'r gyfres, byddwn yn edrych ar weithgareddau difyr a llefydd i ymweld â nhw. Geraint Hardy is in Machynlleth in the last in the series.

15 00-15 30Perthyn
Cawn gyfarfod y canwr a'r amaethwr Trebor Edwards a'i wyrion. In this programme Trystan Ellis-Morris travels to Betws Gwerfyl Goch to meet farmer and tenor Trebor Edwards and his grandsons.

15 30-16 0047 Copa: Her Huw Brassington
Mae Huw yn ymweld â Gareth Morris, sy'n bwriadu rhwyfo ar draws yr Iwerydd, ac yn ymarfer gyda'r rhedwraig o fri, Lowri Morgan. Huw visits Gareth Morris who plans to row across the Atlantic.

16 00-16 30Dan Do
Y tro hwn: ymweliad â thy o'r 80au sydd â rhywbeth hollol wahanol y tu mewn, clamp o dy newydd, a chartref teulu â naws Americanaidd. An 80's house with something very different inside!

16 30-17 00Bethesda: Pobol y Chwarel
Yn y drydedd rhaglen byddwn yn mynd i Bartneriaeth Ogwen, i gwrdd â Meleri Davies sy'n arwain y fenter gymdeithasol er lles Bethesda, a chymeriadau arall. We meet more Bethesda characters.

17 00-17 45C'mon Midffild
Mae Tecs wedi trefnu gêm rhwng Cwm Glas o'r De a Bryncoch er mwyn hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth. Another chance to see the episode when Tecs organises a game against Cwm Glas from the South.

17 45-19 15Clasuron Rygbi: Scarlets v Munster
Ar ôl curo Leinster yn y rownd gyn-derfynol, cyrhaeddodd y Scarlets ffeinal y Pro12 am y tro cyntaf yn eu hanes. The Scarlets play European giants Munster in the 2016-2017 Pro12 (27.5.17).

19 15-19 30New: Newyddion S4C
Newyddion y penwythnos. Weekend news.

19 30-20 00Cymry ar Gynfas: Catrin Finch
Y tro hwn, bydd yr artist Annie Morgan Suganami yn mynd ati i geisio portreadu Catrin Finch. Annie Morgan Suganami attempts a portrait of harpist, composer and performer Catrin Finch.

20 00-21 00New: Fferm Ffactor Selebs
Mae Fferm Ffactor Selebs yn ôl, ac unwaith eto mae 'na dimau o selebs yn cystadlu mewn tasgau amaethyddol. Celebrities compete in farming challenges down on the Farm.

21 00-21 30New: Hyd y Pwrs
Ymunwch gydag Iwan John a'i ffrindiau am hanner awr o joio a gwneud hwyl am bawb! Join Iwan John and his friends in this half hour of comedy, poking fun at everyone including S4C!

21 30-22 30Stand Yp: Tudur Owen Parablu
Noson hwyl a sbort yng ngwmni cariad y genedl, Tudur Owen, yn fyw ac yn ei elfen ar lwyfan Galeri, Caernarfon. An evening of fun and laughter with the nation's sweetheart Tudur Owen.

22 30-23 00Gwely a Brecwast Maggi Noggi
Mae Maggi Noggi yn dechrau busnes Gwely a Brecwast ar Ynys Môn, ac Aloma (heb Tony) fydd y cyntaf i aros! Magnificent Maggi Noggi is opening a B&B, with special guests visiting each week.

23 00-23 35Hansh
Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Bing
Mae Bing a Swla'n perfformio sioe bypedau i Fflop, Ama a Pando pan mae Coco yn torri ar draws y stori ac ymuno. Bing & Sula are doing a puppet show for Flop, Amma, Charlie & Pando.