BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Thursday (30.01.2020)


06 00-06 10Sblij a Sbloj
Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'!

06 10-06 25Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

06 25-06 35Bach a Mawr
Nid tasg rwydd yw simsanu i'r nen tra bod cymaint o wahaniaeth rhwng maint Bach a Mawr! It's not easy see-sawing to the sky when Big and Small are such different sizes!

06 35-06 45Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero wrth ei fodd efo balwns o bob lliw a llun, ac mae o am gael gwybod pam eu bod yn hedfan ymhell, bell i'r awyr. Blero wants to know what makes balloons float up high into the sky.

06 45-07 00Dwylo'r Enfys
Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd â Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwilio am adar a physgod. Cai and his big sister take Heulwen on a walk to nearby Nant y Pandy. [SL]

07 00-07 05New: Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

07 05-07 20Meic y Marchog
Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud swn o dan y bont. Meic vows to protect the villagers from whatever's making a noise under the bridge.

07 20-07 35New: Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd â sawl ci bach ac Enfys a'i moch cwta.Today we meet some cute puppies and Enfys and her guinea pigs.

07 35-07 45Jambori
Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! A musical adventure full of interesting sounds and colourful pictures!

07 45-08 00Sion y Chef
Mae Siôn yn paratoi salad Eidalaidd ond yna mae diflaniad mochyn Magi'n denu ei sylw. Siôn gets ingredients together for a classic Italian salad but is distracted when Magi's pig escapes.

08 00-08 05Peppa
Mae Peppa a George yn ymweld â swyddfa Dadi Mochyn ac yn cyfarfod ei gyd-weithwyr. Peppa and George are visting Daddy Pig's office today.

08 05-08 20Hafod Haul
Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau. Jaff the detective has the task of finding the vegetable thief.

08 20-08 30Y Dywysoges Fach
Mae'r dail yn cwympo o'r coed ac yn datgelu cuddfan gyfrinachol y Dywysoges Fach. When the leaves fall off the trees, the Little Princess's secret summer hidey-hole is revealed to all.

08 30-08 35Meripwsan
Mae Meripwsan yn rhy fyr i weld pen blodyn yr haul, felly mae'n adeiladu grisiau gyda photiau blodau. Meripwsan is too small to see the top of a sunflower so he builds some stairs.

08 35-08 50Gwdihw
Heddiw bydd plant Ysgol Iolo Morgannwg yn cael ymwelwyr anhygoel iawn. Today the children at Ysgol Iolo Morgannwg meet some very unusual animals!

08 50-09 05Guto Gwningen
Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto proves he's got what it takes to be part of the squirrel tribe.

09 05-09 20Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode.

09 20-09 30Cymylaubychain
Mae 'na gystadleuaeth sboncio'n digwydd fri yn y nen heddiw. Tybed pwy fydd y sbonciwr gorau? There is a bouncing competition today. Who will be the best at bouncing?

09 30-09 45Patrôl Pawennau
Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r môr mawr! A little kitten floats away on a toy boat out to sea!

09 45-10 00Llan-ar-goll-en
Mae cist werthfawr Barti Felyn ac Ianto'r gath-leidr wedi diflannu! Dirgelwch a hanner i Prys ar Frys a Ceri! Barti Felyn and Ianto the cat-pirate's valuable sea-chest goes missing!

10 00-10 10Sblij a Sbloj
Mae'r ddau ddireidus yn creu llanast yn y crochendy, gan lwyddo i golli'r llythyren 'ch' oddi ar y bwrdd du! The two little monsters are busy (making a mess!) at the pottery!

10 10-10 25Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 25-10 35Bach a Mawr
A all parti Bach a Mawr fod yn hwyl tra bod Bach yn mynnu curo'r gemau a bwyta'r gacen gyfan? Will Big and Small's party be any fun when Small wants to win all the games and eat the cake.

10 35-10 45Blero yn Mynd i Ocido
Ar ôl i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle.

10 45-11 00Dwylo'r Enfys
Diwrnod ar lan y môr i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. It's a trip to the seaside for Heulwen today where she collects shells with Willow. [SL]

11 00-11 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

11 05-11 20Meic y Marchog
Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river.

11 20-11 35Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd â Caradog y ceiliog a Marged a'i chwningen. Today we meet Caradog the cockerel and Marged and her rabbit.

11 35-11 45Jambori
Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure!

11 45-12 00Sion y Chef
Mae brecwast arbennig ar fwydlen y bwyty heddiw, ond yn anffodus, mae ieir Magi wedi diflannu a hebddyn nhw does dim wyau. Siôn is trying a new breakfast menu today, but there are no eggs!

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Codi Hwyl: Llydaw
Jet skis a thaith i fyny Afon Elorn i Landerneau, tref ganoloesol wedi'i gefeillio â Chaernarfon. Beth fydd yn plesio pwy? Jet skiing or a leisurely sail - which sounds the better option? [SL]

12 30-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Pobl a'u Gerddi
Aled sy'n edmygu gerddi Stifyn Parri a David Parry-Steer yng Nghaerdydd, Huw Richards yn Nhregaron a Richard a Sally Morris yn Aberhonddu. A look at gardens in Cardiff, Tregaron & Brecon.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Am Dro!
Byddwch yn barod i grwydro Abersoch; Llanusyllt, Sir Benfro; Cronfa Ddwr Nant y Moch, Ceredigion, a chwarel Carmel, Rhydaman: pwy fydd yn fuddugol? Which of the walks will win this time?

16 00-16 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

16 05-16 15Jambori
Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures...

16 15-16 30Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd â Deiniol y cocatw, ac Ifan a'i gi. Today we meet Deiniol the cockatoo, and Ifan and his dog.

16 30-16 45Sion y Chef
Mae slejio gwyllt Mario'n helpu dadorchuddio pannas Magi tra bod Siôn a Jac Jôs yn delio gyda phibau wedi eu rhewi. Mario's errant sledging provides the solution to Magi's frozen parsnips!

16 45-17 00Rapsgaliwn
Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales finding out about horse shoes.

17 00-17 05New: Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.

17 05-17 15New: Arthur a Chriw y Ford Gron
Mae Ygraine yn dod â memrwn i'r Brenin Uther - coeden deuluol sy'n profi bod y Tintagels yn perthyn i'r Pendreigiau - diddorol! It's time to test Arthur's legitimacy as heir to the throne!

17 15-17 20Sbargo
Rhaglen animeiddio fer. Short animation.

17 20-17 45Prosiect Z
A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Llangefni. Will the five brave pupils at Ysgol Llangefni escape or be turned into Zeds?

17 45-18 00Rygbi Pawb
Uchafbwyntiau o'r gêm rhwng y Gweilch a'r Scarlets ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the match between Ospreys and Scarlets in the Regional under 18 Competition.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

18 05-18 30Bwyd Bach Shumana a Catrin
Mae Shumana a Catrin am goginio bwydydd bach o gynnyrch Cymraeg. Y tro hwn, yr her fydd plesio criw o Ferched y Wawr Sancler. This time, the duo cook for a group of ladies from St. Clears.

18 30-19 00Rownd a Rownd
Mae Barry'n trefnu noson ramantus iddo ef a Carys ac mae'n edrych ymlaen yn eiddgar - ond nid felly Carys. Barry organises a romantic evening for himself and Carys - but something is amiss.

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Pobol y Cwm
Mae goblygiadau gwael i ffraeo Anita a Dani wrth i Greta fynd ar goll. Trefna Mark seremoni plannu coeden dderwen. Dani and Anita's dispute has terrible consequences as Greta goes missing.

20 00-21 00New: Gwesty Aduniad
Rhaglen arbennig am be ddigwyddodd i ddau berson oedd yn chwilio am deulu gwaed o'r gyfres ddiwethaf: Sian Messamah a Dylan Hughes. Special programme about searches featured in the Series 1.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.

21 30-22 30New: Jonathan
Cyfres newydd. Jonathan Davies (canolwr i'r Scarlets/Cymru) a'r darlledydd Guto Harri fydd y gwesteion, ac fe fydd y Welsh Whisperer yn canu yn y stiwdio. New series of the lively talk show.

22 30-23 00New: Hansh
Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.

23 00-23 30Y Stiwdio Gefn
Gyda Gai Toms a'i fand; y ddeuawd 'blues' trwm o Gaerfyrddin, Tymbal, a'r faledwraig swynol o Faldwyn, Nia Morgan. With Gai Toms and band; heavy blues band Tymbal and singer Nia Morgan.

23 30-00 05Mwy o Sgorio
Dylan Ebenezer a'r cyn-chwaraewr rhyngwladol Owain Tudur Jones sy'n cael cwmni gwestai arbennig ar y soffa i roi byd y bel gron yn ei le. Magazine programme about the best of Welsh football.

00 05-01 35Teleshopping
Home Shopping.

01 35-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Twm Tisian
Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn mynd i'r traeth heddiw ac yn adeiladu cestyll tywod. Twm Tisian and Tedi build sandcastles on a visit to the seaside.