BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Saturday (11.07.2020)


06 00-06 10Ty Mêl
Mae'n ddiwrnod y Sioe Dalent yn yr ysgol, ond beth mae pawb am wneud? It's the Talent Show at school today but what will they all do?

06 10-06 25Ahoi!
Pwy fydd y môr-ladron sy'n ymuno â Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure?

06 25-06 30Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

06 30-06 45Deian a Loli A'r Cadw Mi Gei
Mae Loli'n benderfynol o gael arian o'i chadw-mi-gei ond mae'r mochyn yn bod yn ystyfnig ac yn gwrthod gadael iddi agor y plwg. Loli wants money from her piggybank but the pig isn't happy!

06 45-07 00Patrôl Pawennau
Mae Gwil yn adrodd hanes ei anturiaethau wrth Faer Morus. Gwil tells Mayor Morus about how Twrchyn was rescued and about how he became the most recent member of the PAW Patrol.

07 00-07 05Twm Tisian
Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast.

07 05-07 20Meic y Marchog
Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Sblash wants to tell a bedtime story and Meic tries to find him a good one.

07 20-07 35Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd â Meurig y gath a Jini a'u cheffylau. Gwesty Sigldigwt is open! Today we meet Meurig the cat and Jini and her horses.

07 35-07 45Octonots
Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgodyn Grwper. Cregynnog and Harri crash their Gups and need some help from an eel and a grouper fish.

07 45-08 00Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

08 00-08 25New: Mwy o Stwnsh Sadwrn
Mwy o Stwnsh Sadwrn - hanner awr o LOLs gyda Owain, Mari a Jack o'u cartrefi - gemau, rapio, cystadleuthau a'ch fideos chi. Enjoy half an hour of LOLs with the gang from their homes.

08 25-08 35Byd Rwtsh Dai Potsh
Mae Dai angen côt newydd ac wrth lwc mae Gu yn gwybod am un sbâr. Dave needs a new coat and luckily Gran knows of one going spare...

08 35-09 00MabinOgi - Ogi a Mwy!
Fersiwn criw Stwnsh o chwedl Nia Ben Aur. Bydd digon o chwerthin, canu a lot o hwyl i'w gael yn Nhir na Nog - ogi ogi ogi! Join the Stwnsh team for their version of the story of Nia Ben Aur.

09 00-09 10Bwystfil
Y tro hwn byddwn yn edrych ar ddeg anifail mwyaf ciwt y byd. O'r bach i'r meddal, ac yn enwedig bwysfilod bach flwfflyd. This week we'll be looking at 10 of the cutest animals in the world.

09 10-09 35Kung Fu Panda
Mae'r Ddraig Ryfelwr yn helpu Shiffw i sianelu'r 'Po mewnol' wrth iddyn nhw geisio achub Yao o grafangau Temutai. The Dragon Warrior helps Shiffw rescue Yao from Temutai's evil clutches.

09 35-09 40New: Siwrne Ni
Y tro yma mae ffrindiau Celt a Tomos are eu ffordd i'r trac i ymarfer eu sgiliau gyrru beic modur cyn eu cystadleuaeth motorcross. Series following children on a very special car journey.

09 40-10 00Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Mae ymddygiad hunanol ac anghyfrifol Snotfawr bron â lladd Anest gan orfodi Igion i'w wahardd o'r Academi. Snotfawr's selfish behaviour almost kills Anest and Igion bans him from the Academy

10 00-11 00Cefn Gwlad
hanes rhai o frodyr a chwiorydd y gyfres, a stori gyfoes busnes teuluol Tatws Trading, Dyffryn Conwy. We revisit some of the memorable siblings from the past series. [SL]

11 00-11 30Cwpwrdd Epic Chris
Mae Chris nôl yn y gegin efo prydau cartre' epic: adennydd cyw iâr 'mega' crispi, cyri 'sgodyn, sdêc efo chimichurri, a choesau hwyaden efo sôs chilli ag oren. Chris is back in the kitchen! [SL]

11 30-12 00Cegin Bryn: Yn Ffrainc
Bydd Bryn yn ymweld â Donzy-Le-National, ardal wledig yng nghanol Ffrainc, sy'n gartref i Gill Hayes a'i theulu. Food and wine in the rural area of Donzy-Le-National in Central France. [SL]

12 00-12 30Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL]

12 30-13 00Cymry ar Gynfas: Rhys Mwyn
Yn y rhaglen hon bydd yr artist cyfrwng cymysg Luned Rhys Parri yn mynd ati i geisio portreadu Rhys Mwyn. Mixed media artist Luned Rhys Parri attempts to create a portrait of Rhys Mwyn. [SL]

13 00-13 30Dan Do
Ymweliad â thy wyneb i waered cyfoes, ty Fictoraidd ar ei newydd wedd a thy teras lliwgar â dylanwad Dwyreiniol. An upside down house, a renovated Victorian home and a colourful terrace! [SL]

13 30-14 30Cynefin
Rhyfel a heddwch, diwydiant a diwylliant - y tro hwn, bydd ein cyflwynwyr yn crwydro tref farchnad ddiddorol Yr Wyddgrug. War and peace, industry and culture, this time it's Mold's turn... [SL]

14 30-15 30Y Fets
Y tro yma, mae Catrin y milfeddyg yn cael diwrnod amrywiol wrth drin Meerkat, llygoden fawr a buwch! This time, there are playful cats and the vets worry about the health of two terriers. [SL]

15 30-16 00Codi Hwyl
Mae tywydd garw wedi cadw'r ddau forwr llon yn nhref Dingle a phan ddaw tro er gwell yn y tywydd, mae'r injan yn dechrau camfihafio! Engine troubles mean John and Dilwyn could get stranded! [SL]

16 00-16 30Sgwrs dan y Lloer
Noson hamddenol yn yr ardd a chyfle arbennig am sgwrs dan y sêr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Elin Fflur visits guests' gardens at night to chat about their lives. [SL]

16 30-17 00Caru Siopa
Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. [SL]

17 00-17 15Ynys Adra
Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation.

17 15-17 20Olobobs
Mae'r Olobobs wedi mynd am dro yn y goedwig ac yn dod o hyd i Ffosibob coll. The Olobobs are enjoying a nice walk in the forest when they bump into a poor little lost Fozzybob.

17 20-17 45Crwbanod Ninja
Pan mae Sgyryn yn caniatáu i'r Crwbanod ymweld â'r wyneb maent yn darganfod nad yw pethau mor syml â hynny. When the Crwbanod visit the surface they discover that things aren't as they seem.

17 45-18 15Gêm Gartre
Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces.

18 15-19 15Clwb Rygbi: Llanelli v Pontypridd '02
Roedd cewri'r cwpan, Llanelli, yn ffefrynau i ennill - ond a all tim y cymoedd gael gafael ar y tlws am yr eilwaith? Cup giants and favourites to win Llanelli v former Cup winner Pontypridd.

19 15-19 30New: Newyddion S4C
Newyddion y penwythnos. Weekend news.

19 30-20 00C'mon Midffild
Mae Mr Picton yn arwyddo chwaraewr newydd 'caled' o'r enw Brian. Classic comedy drama series. Mr Picton signs local hardman, Brian, to play for the team, but there's trouble ahead!

20 00-21 00New: Miwsig fy Mywyd
Y soprano Rhian Lois sy'n cadw cwmni i Tudur Owen y tro hwn wrth rannu hanes ei gyrfa a pherfformio perlau cerddorol sy'n werthfawr iddi. Well-known soprano Rhian Lois features this time.

21 00-22 30Gala Côr yr Eisteddfod
Croeso Corawl o Eisteddfod Genedlaethol 2015 gyda Chôr newydd yr Eisteddfod, Elin Fflur a Joshua Owen Mills. Choir concert from Eisteddfod 2015 featuring Elin Fflur and Joshua Owen Mills.

22 30-23 00Elis James - 'Nabod y Teip
Cyfres gomedi gyda'r digrifwr Elis James yn edrych ar y teipiau a'r stereoteips sy'n ein diffinio ni fel Cymry, gyda sgetsus a chlipiau doniol. Comedy series with comedian Elis James.

23 00-23 35Galw Nain Nain Nain
Tesni Roberts sy'n chwilio am gariad gyda chymorth ei mamgu, Gwyneth Roberts, y ddwy o Landdona, Ynys Môn. Tesni Roberts looks for love with the help of her gran Gwyneth Roberts.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Shwshaswyn
Mae Seren yn creu darlun, mae'r Capten yn sylwi ar ddiferion paent ac mae Fflwff yn dysgu sut i stampio siapiau. Seren paints a picture and Fflwff learns to stamp shapes on canvas.