BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Tuesday (10.12.2019)


06 00-06 10Ty Mêl
Mae Morgan yn dod o hyd i lun i rhywun sydd yn debyg iawn i Morgan ond dim y fo sydd yn y llun. Morgan finds a photograph of someone who looks very like Morgan but it's not him. Who is it?

06 10-06 25Hafod Haul
Mae hi'n ddiwrnod eisteddfod Hafod Haul, ond a fydd Mati'r mochyn yn teimlo'n ddigon hyderus i gamu i'r llwyfan gyda'r anifeiliaid eraill? It's Eisteddfod Day at Hafod Haul farm.

06 25-06 35Sam Tân
Mae Tadcu Gareth yn ceisio creu y 'Nadolig mwyaf Nadoligaidd erioed' i'r plant, ond mae pethau yn mynd o chwith! Tadcu tries to create the 'most festive Christmas ever', but things go wrong!

06 35-06 45Twm Tisian
Mae'n anodd bod yn amyneddgar weithiau yn enwedig pan 'da chi'n disgwyl am y Postmon. It's difficult to be patient sometimes especially when you are waiting for the Postman

06 45-07 00Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

07 00-07 05New: Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

07 05-07 20Guto Gwningen
Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod. When a big storm wrecks the rabbits' tree-house, piecing it back together leads to a big adventure.

07 20-07 35Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrân i ddysgu cân 'Y Sw'. Youngsters from Ysgol Cwmbrân learn and perform a song.

07 35-07 45Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach yn cynnal sioe hud, ond mae 'na broblem - dydi hi ddim yn gallu gwneud unrhyw hud. The Little Princess is having a magic show but she doesn't know any magic.

07 45-08 00New: Sion y Chef
Mae Siôn, Sam, Sid a Mama Polenta'n sownd mewn coeden. Beth wnân nhw? Siôn, Sam, Sid and Mama Polenta find themselves stuck up a tree. What to do?

08 00-08 10Abadas
Mae'n ddiwrnod llawn hwyl ar ynys yr Abadas heddiw ac mae digon o hwyl i'w gael. It's time for another adventure with the Abadas! As they finish tidying up, Ben has a new word to look for.

08 10-08 20Oli Wyn
Mae sawl injan dân yn byw yng Ngorsaf Dân Aberystwyth. Mae Owain, ffrind Oli Wyn, am ddangos un ohonyn nhw i ni; y Pwmp Achub. We look at the Rescue Pump at Aberystwyth Fire Station.

08 20-08 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae ffotograffydd y papur newydd yn dod i dynnu lluniau o'r syrcas. The newspaper photographer is coming to take pictures of the circus.

08 30-08 40Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

08 40-08 55Tili a'i ffrindiau
Wrth bwdu ar y Poncyn-pwdu mae Arthur yn darganfod ffrind bach newydd - carreg! Arthur finds himself a pet - a small rock! His friends choose pets too and then they have a pet party.

08 55-09 05Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancin in this Christmas edition.

09 05-09 20Wibli Sochyn y Mochyn
Dewch i deithio ar drên Wibli! Trên Parti yw hwn - a'r cwbl sydd rhaid i Wibli ei wneud yw casglu pawb o wahanol orsafoedd. All aboard the Wibli Party Train. There's plenty of fun to be had.

09 20-09 25Meripwsan
Mae Meripwsan yn darganfod bocs mawr yn yr ardd, ond mae'n cael trafferth ei agor. Meripwsan finds a huge music box in the garden and want to open it, but the handle is too high for him.

09 25-09 40Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla efo robot sy'n gallu gwneud unrhyw beth. The monster and friends go camping with a robot who can do anything.

09 40-10 00Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Siôn Cwilt lle mae'r plant yn creu mygydau adar. Twm and Lisa make a bird feeder and visit Ysgol Bro Siôn Cwilt.

10 00-10 10Ty Mêl
Mae Morgan a Maldwyn yn cael defnyddio synhwyrydd metal Postmon Corryn ac yn darganfod y pethau rhyfeddaf. Morgan and Maldwyn are allowed to use Postmon Corryn's metal detector.

10 10-10 25Hafod Haul
Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Tybed a fydd Jaff yn codi ei chalon? Pwt the chick is sad because she's the smallest on the farm.

10 25-10 35Sam Tân
Mae rhywun neu rywbeth yn cnoi trwy geblaua a rhaffau ym Mhontypandy ac maen nhw ar fin cael eu dal ar daith mewn balwn! Who or what is chewing through cables and ropes in Pontypandy?

10 35-10 45Twm Tisian
Mae Twm eisiau i ni chwarae gêm gyda fe heddiw. Gêm ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae? Twm wants to play a game today. The imagining game. Do you want to play?

10 45-11 00Cacamwnci
Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs!

11 00-11 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

11 05-11 20Guto Gwningen
Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig. Guto and his friends venture to Owl Island.

11 20-11 35Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu cân. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song and perform in front of an audience.

11 35-11 45Y Dywysoges Fach
Nid yw'r Dywysoges Fach yn hoffi cael ei gwallt wedi cribo gan ei fod yn brifo. The Little Princess hates having her hair brushed as there are tangles and it hurts.

11 45-12 00Sion y Chef
Mae rysáit parmagiana planhigyn wy mamgu Mama Polenta ar goll ac mae Mario a Jay'n ceisio ei ail greu gyda'u hoff fwydydd. Mario and Jay try to recreate Mama Polenta's grandmother's recipe.

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Cymoedd Roy Noble
Dyffryn Aman sy'n cael y sylw - dyffryn genedigol Roy a dyffryn sy'n agos iawn at ei galon. Roy returns to the Amman Valley where he grew up, calling in Brynamman, Tairgwaith and Ammanford.

12 30-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Helo Syrjeri
Mae dynes sy'n disgwyl ei seithfed plentyn yn ymweld â chlinig cyn-geni Meirionwen, mae 'na gyngor am broblemau gyda gor-bryder, a trin rhywun wedi ymosodiad gan gath. The surgery is busy!

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Cynefin
Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n ymweld â Phontypridd; tref cafodd ei siapio gan sawl diwydiant gwahanol. The team visit Pontypridd; a town shaped by several industries.

16 00-16 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

16 05-16 20Stiw
Mae Stiw a Taid yn gwneud bwgan brain i amddiffyn yr hadau yn yr ardd. Stiw and Taid decide to make a scarecrow to protect the seeds in the garden.

16 20-16 30Oli Wyn
Mae Oli Wyn yn gath fywiog sy'n gracyrs gwyllt am gerbydau o bob math. Oli Wyn is a curious cat who's wildly wacky about vehicles of all sorts. Today he looks at a car transporter lorry.

16 30-16 45Sion y Chef
Mae Siôn yn helpu busnes 'llysiau mewn bocs' Magi drwy ddangos i bawb fod llysiau cam llawn mor flasus â rhai'r siâp 'cywir'. Siôn helps Magi's fledgling delivery box business.

16 45-17 00Jen a Jim a'r Cywiadur
Mae gêm newydd wedi cyrraedd y Siop Pob Dim - gêm snap y gofod. A new game has arrived in the shop - a space snap game. The game is useful when Cyw and Jangl go into space.

17 00-17 05New: Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.

17 05-17 15Y Brodyr Adrenalini
Nid yw'r Brodyr yn yrwyr da ac maen nhw'n teithio ar y rheilffordd yn hytrach na'r ffordd fawr! The Adrenalini Brothers are hopeless drivers and drive on a rail track instead of the road!

17 15-17 25Wariars
Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd efo'r Wariars. Exciting stunts and sports whatever the weather with the Wariars.

17 25-17 35New: Arthur a Chriw y Ford Gron
Mae Mordred yn trywanu coeden Merlin gyda chyllell sydd wedi'i melltithio, ac mae coed dan salwch dirgel yn tyfu ledled Camelot. Arthur and the Round Table help Camelot's blighted trees.

17 35-18 00Kung Fu Panda
Mae'n rhaid i Po a Teigres ddod o hyd i negesydd a'i rwystro rhag mynd â sgrôl i ben ei thaith. Po and Tigress must track down and stop a messenger from delivering a scroll.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

18 05-18 30Codi Pac
Mae Geraint Hardy yn Aberystwyth tro ma yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Geraint Hardy is in Aberystwyth this time to see what the town has to offer.

18 30-19 00Rownd a Rownd
Heddiw, mae Dylan yn cael cyfarfod ei fab, Llew, am y tro cyntaf. Mae'n nerfus iawn ac mae cwrdd a Sophie'n gwaethygu pethau. Dylan meets his son, Llew, for the first time today.

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Pobol y Cwm
Mae Jim yn nerfus pan aiff i'r ysbyty i dderbyn canlyniadau ei brofion. Daw Tesni a'i pherthynas gyda Mathew i ben. Jim is nervous as he returns to hospital for his test results.

20 00-20 55New: Cefn Gwlad
Mae Dai 'n ymweld â theulu William a Heather Thomas, New Celtic Aberaeron. Hefyd, cwrwgla nos ar y Tywi, padlfyrddio ar Llyn Padarn a thrip i ffarm organig. Farming series with Dai Llanilar.

20 55-21 00Darllediad Etholiadol: Llafur Cymru
Darllediad etholiadol Llafur Cymru. Welsh Labour election broadcast.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.

21 30-22 00New: Y Byd yn ei Le
Gyda'r etholiad yn prysur agosáu, mi fydd Guto Harri yn bwrw golwg ar y Ceidwadwyr ac yn cwestiynu pa mor debygol yw Boris Johnson o ddychwelyd i Rif 10? We take a look at the Conservatives.

22 00-23 00Drama o Ewrop: Afonydd Gwaedlyd
Wrth i Camille a Niemans agosáu at y gwir, maent yn dod ar draws sect satanaidd. As Camille and Niemans get closer to the truth, they encounter a satanic sect.

23 00-23 35Y Ditectif
Mali Harries sy'n olrhain hanes Operation Julie, un o'r ymchwiliadau cudd mwyaf ym Mhrydain. Mali Harries explores evidence from undercover drugs investigation, Operation Julie.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Peppa
Mae trên Miss Cwningen yn torri lawr felly mae Taid Mochyn yn rhoi benthyg Teleri, ei drên bach iddi. Miss Cwningen's train has broken down so Taid Mochyn lends her his miniature locomotive.