BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Sunday (20.10.2019)


06 00-06 05Olobobs
Mae'r Olobobs yn rhoi rhywbeth bant yn siop Norbet ond dyw Norbet ddim yn cofio beth yw enw'r peth. The Olobobs give something away at Norbet's shop but he can't remember what it's called.

06 05-06 20Antur Natur Cyw
Cyfres i blant sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jiráff. Series for pre-school children about animals and nature. Today, we learn about the giraffe.

06 20-06 30Sam Tân
Mae na banig mewn parti yn y pentref... ac fe fydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy! There's panic at a party, and someone somewhere will need Fireman Sam's help in Pontypandy today!

06 30-06 45Octonots
Mae'r Octonots yn dilyn mamau pengwin ymerodrol sydd ar eu ffordd adref at eu teuluoedd. The Octonauts follow emperor penguin mums returning to their families.

06 45-07 00Dwylo'r Enfys
Mae Fflur yn arbennig o dda am ddawnsio - tap a bale. Heddiw, mae hi'n dysgu Heulwen i ddawnsio. Fflur's a lovely dancer - both tap and modern - and today she teaches Heulwen to dance. [SL]

07 00-07 10Blero'n mynd i Ocido
Mae Gwynfryn wedi colli ei glustiau moch coed. Fydd Blero a'i ffrindiau'n gallu dod o hyd iddyn nhw mewn pryd ar gyfer Jamborî ar Rew Ocido? Snowden has lost his pine cone ears, oh no...

07 10-07 20Sion y Chef
Mae Izzy'n cyhoeddi bod ei bryd hi ar wneud ffilmiau, nid ar fod yn chef, ac mae'n bwrw ati i greu ei ffilm gynta erioed. Izzy surprises Siôn by announcing that she'd rather be a film maker!

07 20-07 25New: Penblwyddi Cyw
Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw!

07 25-07 30New: Pen-blwydd Pwy?
Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children.

07 30-10 35New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019
Darllediad byw gêm tîm Cymru yn rownd yr wyth olaf Cwpan Rygbi'r Byd 2019.. C/G 8.15am. Live coverage of the Wales team in the quarter finals of the 2019 Rugby World Cup, Japan. K/O 8.15am.

10 35-11 053 Lle: Bryn Fôn
Cyfle arall i ddilyn Bryn Fôn i dri lleoliad sydd ag arwyddocâd cerddorol a phersonol. Another chance to join Bryn Fôn on a visit to Stafford, Bangor Uchaf and Dublin.

11 05-11 35Rownd a Rownd
Mae Rhys rhwng dau feddwl i fentro ar ddêt neu beidio, a bydd ei benderfyniad yn cael effaith annisgwyl ar weddill ei ddiwrnod. Rhys is in two minds as to whether to go on a date or not...

11 35-12 00Rownd a Rownd
Wedi ymddangosiad annisgwyl Carl, mae Rhys mewn cyfyng gyngor ynglyn a'i fywyd carwriaethol. After Carl's unexpected appearance, Rhys is in a dilemma about his love life.

12 00-12 30New: Yr Wythnos
Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn ôl ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week.

12 30-13 00Perthyn: Fflur ac Eirian Wyn
Bydd Trystan yn cyfarfod y gantores opera Fflur Wyn a'i thad Eirian Wyn, sy'n weinidog gyda'r Bedyddwyr. Trystan meets soprano Fflur Wyn and her father, Baptist minister, Eirian Wyn.

13 00-14 00Dechrau Canu Dechrau Canmol
Y tro hwn, Ryland fydd ar daith i weld yr effaith barhaol mae Cymru wedi cael ar hunaniaeth a chrefydd Wisconsin. Ryland takes a trip to see the lasting impact Wales has had on Wisconsin.

14 00-14 45Rygbi Pawb: Coleg Gwent v Coleg Gwyr
Ymunwch â Lauren Jenkins wrth i Goleg Gwent herio Coleg Gwyr yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Coleg Gwent v Gower College in the Welsh Schools and College League.

14 45-15 15Dudley
Cyfres newydd yng nghwmni'r cogydd poblogaidd Dudley Newbery. Dudley Newbery cooks up a storm in a new series.

15 15-15 4504 Wal
Heno, ty nodedig ym Mharc Hyde, Llundain a hen gapel sydd wedi cael ei droi'n dy ym Mhenrhyn Gwyr. A house in Hyde Park and a converted chapel on the Gower.

15 45-16 1504 Wal
In this the last of the present series, artist Mihangel Arfor Jones opens his home to us, an idyllic house on the coast of Mid Wales, which also doubles up as a studio.

16 15-16 50Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine.

16 50-18 45Pobol y Cwm Omnibws
Cipolwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles.

18 45-19 00Newyddion a Chwaraeon
Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children.

19 00-20 00New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019
Darllediad uchafbwyntiau gêm tîm Cymru yn rownd yr wyth olaf Cwpan Rygbi'r Byd 2019. Highlights coverage of the Wales team in the quarter finals of the 2019 Rugby World Cup in Japan.

20 00-20 30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol
Y tro hwn fyddwn ni yn ardal amaethyddol Llangwm, ac yn ymuno â chynulleidfa capel Cefn Nannau ar gyfer ein canu mawl. This week we're the agricultural area of Llangwm for songs and more.

20 30-21 00Adre
Y tro hwn byddwn yn ymweld â chartref y gwleidydd Dafydd Wigley a'r delynores Elinor Bennett. This time we visit the home of the politician Dafydd Wigley and harpist Elinor Bennett.

21 00-22 00New: DRYCH: Tu Ol I'r Tiaras
Delyth Wyn Jones o Aberdaron, sy'n mynd â ni ar daith i fyd glam y pasiantau harddwch. Delyth Wyn Jones from Aberdaron, takes us on a journey full of glitz and glamour at beauty pageants.

22 00-22 30Seiclo: Paris i Tours
Rhifyn 113 o'r clasur undydd hydrefol o Baris i Tours. Ras i'r gwibwyr: Mark Cavendish sy'n gobeithio achub rhywbeth o'i dymor siomedig. Edition 113 of the 1 day Paris to Tours classic.

22 30-23 00Y Byd yn ei Le
Mae Guto Harri'n rhoi'r byd yn ei le ac yn cyfweld â rhai o enwau mawr gwleidyddol Cymru a'r DU. Guto Harri puts the world to rights as he interviews big names in Welsh and UK politics.

23 00-00 05Yn y Gwaed
Y tro hwn: achau teuluol a phrofion seicolegol sy'n cael sylw Ifan Jones Evans a Catrin Heledd. Family archives & psychological tests determine if perfect careers lie within genetics.

00 05-01 35Teleshopping
Home Shopping.

01 35-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Bing
Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle da i chwarae Blaidd Mawr Cas gyda Swla a Charli. Bing and Coco play Big Bad Wolf with Swla and Charli.