BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Tuesday (28.01.2020)


06 00-06 10Sblij a Sbloj
Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'!

06 10-06 25Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

06 25-06 35Bach a Mawr
Mae'n rhaid i Bach fod yn hynod o swnllyd er mwyn atal Mawr rhag disgyn i gysgu. Small has to be very noisy when he wants to stop Big from falling asleep!

06 35-06 45Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero wedi dal annwyd, ac yn darganfod nad ydi pethau'n blasu'r un fath, yn enwedig ei hoff sanau gwyrdd. Blero discovers things don't taste the same when he has a cold.

06 45-07 00Dwylo'r Enfys
Mae Heulwen mewn lle arbennig iawn heddiw - maes hyfforddi Clwb Rygbi Gleision Caerdydd. Heulwen is at the Cardiff Blues' Training Ground today with Morgan and some stars! [SL]

07 00-07 05New: Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

07 05-07 20Meic y Marchog
Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain. When Meic won't teach his dragons a signal they're able to do, they make up their own.

07 20-07 35Antur Natur Cyw
Cyfres i blant sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jiráff. Series for pre-school children about animals and nature. Today, we learn about the giraffe.

07 35-07 50New: Deian a Loli
Mae rhywbeth od yn digwydd i freuddwydion Deian a Loli ac mae nhw'n benderfynol o ddarganfod pwy a beth sy'n gyfrifol am hyn. New series about the mischievous twins with super powers.

07 50-08 00Sion y Chef
Mae brecwast arbennig ar fwydlen y bwyty heddiw, ond yn anffodus, mae ieir Magi wedi diflannu a hebddyn nhw does dim wyau. Siôn is trying a new breakfast menu today, but there are no eggs!

08 00-08 05Peppa
Mae Peppa a George yn helpu Mami Mochyn i glirio'r pethau brecwast. Peppa and George are helping Mummy Pig to clear away the breakfast things. Mummy Pig shows them how to recycle things.

08 05-08 20Hafod Haul
Mae'r anifeiliaid i gyd yn chwarae cuddio ar fferm Hafod Haul heddiw. All the animals are playing hide and seek at Hafod Haul farm today.

08 20-08 30Y Dywysoges Fach
Mae'n ben-blwydd ar y Cadfridog ac mae'r Dywysoges Fach eisiau coginio cacen iddo. It's the General's birthday and the Little Princess wants to bake him a cake.

08 30-08 35Meripwsan
Mae Meripwsan yn darganfod cocwn ac yna pili pala sydd newydd deor. Meripwsan discovers a cocoon and then a newly hatched butterfly and learns to 'not touch at all'.

08 35-08 50Gwdihw
Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl!

08 50-09 05Guto Gwningen
Mae Guto yn penderfynu gosod Mr Cadno a Tomi Broch benben â'i gilydd. When Guto decides to set Mr Cadno and Tomi Broch against each other, he discovers breaking the food chain is hard!

09 05-09 20Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae blodau yn tyfu yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how flowers grow in this week's episode. He will rap about his findings too.

09 20-09 30Cymylaubychain
Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa. Bobo Gwyrdd is disappointed when his beans go floppy. He needs sun and a rainbow to help them.

09 30-09 45Patrôl Pawennau
Mae Capten Cimwch yn galw'r Pawenlu gan fod babi morfil yn sownd ar y traeth. Capten Cimwch calls the PAW Patrol to report a beached baby whale.

09 45-10 00Llan-ar-goll-en
Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddirgelwch tra gwahanol i'w datrys heddiw - mae pethau o gwmpas y pentref yn troi'n siocled! Things in the village are turning into chocolate!

10 00-10 10Sblij a Sbloj
Mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! The monsters manage to lose the letter 'w' from the coffee shop's blackboard!

10 10-10 25Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 25-10 35Bach a Mawr
Penderfynai Mawr archwilio y lôn tu allan i'w ty. Mae Bach yn dod â'i wely gydag o am gysur! Big decides to explore the road outside their house. Small brings along the bed for comfort.

10 35-10 45Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deall be' mae'r aderyn yn ei ddweud. Blero hears a chirping bird but he can't understand what he's saying.

10 45-11 00Dwylo'r Enfys
Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Gruff lives near Aberystwyth and he loves helping. Today he visits the Fire Officers in the Fire Station. [SL]

11 00-11 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

11 05-11 20Meic y Marchog
Mae Meic yn dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog! Meic learns that caring about your friends is far more important than caring about fame!

11 20-11 35Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

11 35-11 50Deian a Loli
Tasa Deiana Loli'n oedolion mi fasa nhw'n gallu gwneud beth bynnag mae nhw eisiau - Fedr Merfyn y Dewin wireddu eu breuddwydion? Can Merfyn the Wizard help the twins fulfil their wish?

11 50-12 00Sion y Chef
Mae tuk tuk Magi'n rasio'n ddi-yrrwr drwy'r pentre', a Siôn yn ceisio ei ddal a diogelu'r bresych. Siôn tries to stop a run-away tuk tuk and save the cabbages he needs for tonight's menu.

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Ar y Bysus
Taith fws i Ypres yng Ngwlad Belg a bws newydd ar gyfer gwasanaeth newydd. A bus trip to Ypres, a new bus for a new service and a special event to remember the founders of a bus company. [SL]

12 30-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Gwesty Aduniad
Mae'r cwpl priod Jo a David Hatton efo un peth yn gyffredin - tadau wnaeth adael pan oeddan nhw'n blant: a yw'n bosib gwybod mwy? A married couple search for the fathers who abandoned them.

16 00-16 05Peppa
Mae Nain a Taid Mochyn wedi gwahodd Peppa a'i theulu am ginio. Ond mae'r teulu yn cael eu dal mewn ciw o draffig hir iawn. Peppa and her family get stuck in a very long traffic jam.

16 05-16 15Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

16 15-16 30Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

16 30-16 45Sion y Chef
Mae Siôn a'i ffrindiau'n ceisio eu gorau glas i guddio buwch rhag Magi. Siôn and his friends try their best to hide a surprise cow for Maggie.

16 45-17 00Deian a Loli
Cyfres newydd am yr efeilliaid drwg, hudol. Mae'r efeilliaid yn dysgu nad ydi bywyd yn braf a chytun yn y cloc tywydd. The twins realise that life isn't very peaceful in the weather clock.

17 00-17 05New: Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.

17 05-17 15Boom!
Bydd Rhys yn yfed pipi a byddwn ni'n gweld pa offeryn cerdd sy'n gwneud y mwya' o swn - pan mae'n cael ei ollwng o graen uchel. On today's science show, Rhys will be drinking urine - yuck!

17 15-17 20Bernard
Dydy Bernard ddim yn gwrando ar yr hyfforddwr yn ystod ei wersi hwylfyrddio. Zack wants to teach Bernard how to windsurf correctly but Bernard won't pay much attention to his instructions.

17 20-17 25New: #Fi
MaeTazmin yn rhannu ei stori am sut ddaeth yn ofalwraig ifanc ac mae'n annog plant eraill mewn sefyllfa debyg i ofyn am gymorth. Tazmin shares her story of how she became a young carer.

17 25-17 40Cath-Od
Pan mae tegan yn mynd o dan y soffa mae byd Macs a Crinc yn troi wyneb i waered. When a cat toy goes under the sofa Macs and Crinc's world turns upside down.

17 40-18 00New: Un Cwestiwn
Rhaglen sy'n troi'r fformat cwis ar ei ben. Y cwestiwn cynta' welwch chi yw'r un tyngedfennol - atebwch hwnnw'n gywir i ennill y wobr fawr! Challenging quiz show with Iwan Griffiths.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

18 05-18 30Codi Hwyl: Yr Alban
Mae Dilwyn a John yn hwylio trwy Swnt Iona ac i fyny'r Firth of Lorne i dref a harbwr Oban ar y tir mawr. John and Dilwyn taste local whisky and haggis on a visit to Oban on the mainland.

18 30-19 00Rownd a Rownd
Wrth i'r chweched helpu mewn noson agored yn yr ysgol mae Britney yn dychryn pan wêl Iestyn ar berwyl drwg. Britney becomes alarmed when she realises that Iestyn is up to no good.

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Pobol y Cwm
Ofna Dylan fod y cyfan ar ben wrth iddo weld Jaclyn yn siarad â'r heddlu. Mae Rhys yn ceisio ennyn maddeuant Ffion. Dylan fears that it's all over as he sees Jaclyn speaking to the police.

20 00-21 00New: Am Dro!
Byddwch yn barod i grwydro Abersoch; Llanusyllt, Sir Benfro; Cronfa Ddwr Nant y Moch, Ceredigion, a chwarel Carmel, Rhydaman: pwy fydd yn fuddugol? Which of the walks will win this time?

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.

21 30-22 00New: Y Byd yn ei Le
Mae Guto Harri'n rhoi'r byd yn ei le ac yn cyfweld â rhai o enwau mawr gwleidyddol Cymru a'r DU. Guto Harri puts the world to rights as he interviews big names in Welsh and UK politics.

22 00-23 00Walter Presents: Cysgod Euogrwydd
Mae bywyd perffaith Holbrecht yn cael ei ddinistrio pan gaiff ei gyhuddo o gam-drin plentyn yn rhywiol. Holbrecht's perfect life is destroyed when he's accused of sexually abusing a child.

23 00-23 35Y Ditectif
Yr helfa ryngwladol am Americanwr ar ôl i gorff ei gariad gael ei ddarganfod mewn gwesty yng Nghaerdydd. The manhunt for a American after his girlfriend was found dead at a Cardiff hotel.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Shwshaswyn
Beth yw'r holl bethau ar y bwrdd? Papur, glud a rhubanau. Gyda rhain, mae Seren yn dysgu am origami, mae'r Capten yn dysgu am y glud a Fflwff yn creu hunan-bortread. Seren learns origami!