BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Friday (07.08.2020)


06 00-08 00Cyw
Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf. Fun-filled programmes for younger viewers.

08 00-08 15Pentre Bach
Mae Jini yn ceisio darganfod yr amser iawn i ddweud wrth Jac ei bod yn feichiog! Jini is trying to find the right time to tell Jac that she is expecting a baby!

08 15-08 25Ynys Broc Môr Lili
Mae Tarw yn awyddus iawn i ennill y bathodyn 'Helpu Eraill'. Tarw is desperate to win the 'Being Helpful' badge.

08 25-08 40Dwylo'r Enfys
Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Gruff lives near Aberystwyth and he loves helping. Today he visits the Fire Officers in the Fire Station. [SL]

08 40-08 50Stiw
Dim ond un waith pob 80 o flynyddoedd mae'r Seren Gynffon Sebra yn ymddangos yn yr awyr, felly mae'n rhaid trefnu parti i ddathlu'r digwyddiad. Stiw celebrates the Zebra Comet in the sky!

08 50-09 00Babi Ni
Bydd Lleucu a'i brawd, Macsen, yn casglu wyau ffres o'r buarth er mwyn gwneud cacennau bach i Mam. Lleucu and her brother, Macsen, collect fresh eggs from the hens in the yard.

09 00-09 10Cymylaubychain
Does dim awydd cysgu ar Haul heddiw, sy'n peri problemau i drigolion arall y nen. What will happen when Sun refuses to go to sleep?

09 10-09 20Sblij a Sbloj
Heddiw mae Sblij a Sbloj yn mynd i'r siop ddillad gan lwyddo i golli'r llythyren 's' oddi ar un o'r arwyddion! Sblij and Sbloj visit a clothes shop and manage to lose the letter 's'!

09 20-09 35Y Diwrnod Mawr
Mae Momoko yn cael gwers go arbennig gan Mam-gu ar sut i wisgo gwisg draddodiadol Siapan, y kimono. On Momoko's 'Big Day', she receives a lesson in Japan on how to wear a kimono correctly.

09 35-09 45Guto Gwningen
Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig i chwilio am bryfed tân i oleuo'i stafell hi. Guto and his pals go into the woods to catch glow-worms.

09 45-10 00Deian a Loli a'r Swigod Hud
Ar ôl maeddu eu dillad gorau, mae'n rhaid i Deian a Loli fynd ar antur i'w glanhau. After ruining their best clothes, Deian and Loli go on an adventure to clean them with Anti Greta Golchi.

10 00-10 05Peppa
Mae Peppa a George yn y gwely pan ddaw Nain a Taid Mochyn i gael pryd o fwyd. Mae Nain yn dechrau adrodd stori amser gwely. Grandma begins to read Peppa and George a bedtime story.

10 05-10 20Rapsgaliwn
Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity.

10 20-10 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae rhywun llwglyd iawn yn dwyn tartenni banana Heulwen. Ond pwy ydy'r lleidr? There is a very hungry thief in the circus today. Someone keeps stealing Heluwen's Banoffee pies.

10 30-10 45Do Re Mi Dona
Cyfle i edrych 'nôl dros y gyfres gyda Dona Direidi, gan gyfarfod disgyblion dawnus Cymru. Take a look back at the series with Dona Direidi as we meet Wales' talented youngsters.

10 45-10 55Sam Tân
Cyfres newydd. Mae'n ddiwrnod lansio Canolfan Achub Morol newydd sbon Pontypandy. New series. It's the day of the launch of Pontypandy's Ocean Rescue Centre.

10 55-11 00Olobobs
Mae angen help Trydar Twt ar Lalw i gofio cân hyfryd a gyfansoddodd wrth gasglu pethau yn y goedwig. Lalw needs help to remember a beautiful song she made up in the forest.

11 00-11 10Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

11 10-11 25Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero'n methu deall pam bod rhywun neu rywbeth arall yn dynwared pob swn mae o'n ei wneud. Blero's having fun blowing loud noises but who is copying him?

11 25-11 40Meic y Marchog
Mae'n rhaid i Meic dderbyn bod Sbarcyn yn gwybod yn iawn sut i blesio'r gwylwyr yn y sioe! Meic learns to trust his friend's judgement when Sbarcyn entertains the audience in their show.

11 40-12 00Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd â sawl ci bach ac Enfys a'i moch cwta.Today we meet some cute puppies and Enfys and her guinea pigs.

12 00-12 30Ysgol Ddawns Anti Karen
Wedi oriau maith o ymarfer rhwystredig yn y stiwdio ddawns newydd mae Anti Karen yn bygwth rhoi'r ffidil yn y to. After some frustrating lessons, Anti Karen threatens to pack it all in. [SL]

12 30-13 00Codi Pac
Yng Nghonwy'r wythnos hon bydd Geraint Hardy yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales and finds out what you can see and do in Conway.

13 00-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Y Sioe Fwyd
Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans, a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food.

14 00-14 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Miwsig fy Mywyd
Y tenor Trystan Llyr Griffiths sy'n cadw cwmni i Tudur Owen y tro hwn wrth iddo drafod ei fywyd a'i ddylanwadau cerddorol. Tenor Trystan Llyr Griffiths keeps Tudur Owen company thsi time.

16 00-16 05Olobobs
Wrth drio 'nôl balwn, mae Gwenllian Gwallt yn dod o hyd i ystafell newydd yn y Goeden sy'n troi'n falwn awyr! Gwenllian Gwallt finds a new room in the Tree which becomes a hot air balloon!

16 05-16 15Sblij a Sbloj
Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r llyfrgell, gan lwyddo i golli'r llythyren 'll' oddi ar yr arwydd! The monsters visit the library and somehow manage to lose the letter 'll'!

16 15-16 30Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi wrth iddi osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gân 'Y Tywydd'. Join Dona Direidi as she challenges a gang from Ysgol Y Castell to learn a song.

16 30-16 45Meic y Marchog
Mae Meic eisiau ennill tri thlws mewn diwrnod, ac felly pan fydd un o'r dreigiau yn ennill gêm mae'n newid y rheolau. Meic wants to win three trophies in one day and changes the rules.

16 45-17 00Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd â Caradog y ceiliog a Marged a'i chwningen. Today we meet Caradog the cockerel and Marged and her rabbit.

17 00-17 10Pengwiniaid Madagascar
All dyfais diweddaraf Peniog ddarganfod cariad perffaith Dwynwen? Can Peniog's latest device discover Dwynwen's perfect love?

17 10-17 25Gwboi a Twm Twm
Mae'n haf poeth ac mae'n ddyletswydd ar Gwboi a Twm Twm i wella byd Aeron y Bwystfil Iâ. It's a hot summer and Aeron the Ice Beast needs help from Gwboi and Twm Twm.

17 25-17 30New: SeliGo
Rhaglen slapstic am griw bach glas doniol - Gogo, Roro, Popo a Jojo - sy'n caru ffa jeli. Programme about a group of funny blue men, Gogo, Roro, Popo a Jojo, who just love jelly beans.

17 30-17 55Pwy Geith y Gig
Y tro hwn, ry' ni yn Ysgol Dyffryn Conwy lle bu rhai o aelodau band yr wythnos, Serol Serol, yn ddisgyblion! The panel discuss the audition performances of Serol Serol's song 'Cadwyni'.

17 55-18 00Larfa
Mae 'na storm enfawr ac mae'r criw yn adeiladu arch. There's a big storm and the characters build an ark.

18 00-18 30Alpau Eric Jones
Bydd Eric ar un o fynyddoedd mwyaf adnabyddus y byd - Yr Eigr yn y Swistir. In the final programme, Eric is on one of the most famous mountains in the world - the Eiger in Switzerland.

18 30-19 00Garddio a Mwy
Meinir sy'n gweithio ar ei gardd lloer fydd yn denu gwyfynnod, Sioned sy'n dangos sut i gael cnwd o berlysiau i'r gaeaf, ac Iwan sy'n trafod sgriniau gardd. Flowers, veg & life's good stuff.

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

20 00-20 55New: Goreuon Eisteddfod AmGen
Tara Bethan sy'n ein tywys drwy uchafbwyntiau'r Eisteddfod AmGen - platfform rhithiol lle y gallwn fwynhau arlwy'r Eisteddfod Gen. Enjoy highlights from the virtual Alternative Eisteddfod.

20 55-21 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

21 00-22 00Gig Chiz o'r Steddfod
Cyfle i weld uchafbwyntiau Cyngerdd Huw Chiswell o faes Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn y Fenni. Highlights of Huw Chiswell's open air concert at the 2016 National Eisteddfod in Abergavenny.

22 00-22 35Sgwrs dan y Lloer
Cyfle arall am sgwrs dan y sêr yng nghwmni Elin Fflur a'r bardd ac awdur Myrddin ap Dafydd. Relaxing in the garden with Elin Fflur tonight will be poet, author & publisher Myrddin ap Dafydd.

22 35-00 10Dal: Yma/Nawr
Ffilm rymus gan Marc Evans sy'n bwrw golwg unigryw ar hynt traddodiad barddol hynaf Ewrop. A film by Marc Evans giving a unique account of Europe's oldest poetic tradition.

00 10-01 40Teleshopping
Home Shopping.

01 40-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Ty Mêl
Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i roi archwiliad meddygol i'r plant, ond pwy fydd y cyntaf tybed? Dr Chwilen is coming to school today to give the children a medical examination.