BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Wednesday (08.04.2020)


06 00-06 10New: Bing
Mae Bing yn dysgu Charli sut i daflu! Bing's teaching Charlie throwing! But Charlie interrupts Bing's explanation about how the fruit was knocked over, and so Flop thinks Charlie did it.

06 10-06 20Jambori
Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures!

06 20-06 35Patrôl Pawennau
Mae cinio Twrchyn yn diflannu, wedyn mae bocs bwyd Jêc yn mynd ar goll! Oes yna ysbryd?! First Twrchyn's lunch disappears, then Jêc's lunchbox walks away! Could it be a ghost?!

06 35-06 45Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

06 45-07 00Ben a Mali a'u byd bach o hud
Mae'r ffrindiau'n mynd ar daith i'r lleuad ond a fyddan nhw'n llwyddo i ddod adref pan maent yn rhedeg allan o danwydd? The friends take a trip to the moon but how will they get home?

07 00-07 05Y Crads Bach
Mae'n ddiwrnod prysur i'r gwenyn heddiw. The bees are busy today collecting pollen and nectar to take back to the beehive - after all, they can't keep the Queen bee waiting!

07 05-07 15New: Timpo
Beth sy'n digwydd ym myd Timpo heddiw? What's happening in the Tmpo world today?

07 15-07 30Cei Bach
Seren Siw yw'r cyntaf i weld car mawr du yn symud yn araf drwy Gei Bach, gyda'r gyrrwr yn gwylio pawb drwy sbienddrych. Seren Siw reports a strange black car and its driver to Plismon Puw.

07 30-07 40Octonots
Mae'r Octonots yn mentro i mewl i diwb o lafa chwilboeth er mwyn achub arth fach y dwr. The Octonots venture into a dangerous red-hot lava tube to rescue a tiny water bear.

07 40-08 00New: Ahoi!
Mor Ladron o Ysgol Mynydd Bychan sy'n herio tasgau Capten Cnec heddiw. A fydda nhw'n medru achub Ynys Bendibelliawn? Young pirates from Ysgol Mynydd Bychan face Capten Cnec's task today.

08 00-08 05Heulwen a Lleu
Mae Heulwen am beintio llun ond yn methu'n lân â phenderfynu beth i'w baentio. Heulwen wants to paint a picture but can't decide what to paint. Can the animals come up with an idea?

08 05-08 15Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

08 15-08 30Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn yn ymweld â fferm er mwyn darganfod sut mae wyau yn cael eu dodwy. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how eggs are laid.

08 30-08 45Bach a Mawr
Cyn mynd allan am y dydd, mae Mawr yn gadael rhestr hir o reolau i Bach - rheolau nad yw e'n bwriadu eu dilyn! Before going out for the day Big writes a long list of house rules for Small.

08 45-09 00Loti Borloti
Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn ymweld â Beti sy'n drist ar ôl iddi ffraeo gyda'i ffrind gorau Ani. Loti Borloti visits Beti who's sad after falling out with her best friend Ani.

09 00-09 15Sion y Chef
Mae Siôn awydd gwneud ffwl afal i'r bwyty, ond pan mae Menna'r afr yn bwyta'r afalau rhaid iddo ddod o hyd i gynhwysyn newydd. Siôn wants to make apple fool for his special of the day!

09 15-09 25Sion y Chef
Mae Siôn yn sownd yn lifft y goleudy ac yn methu â chyrraedd y ty bwyta i drefnu'r prydau nos felly mae'n galw am gymorth gan Izzy. Siôn gets trapped in the lift and can't finish his stew!

09 25-09 35Sion y Chef
Mae Mario'n gofalu am Elis, ci Sam Spratt, ond cyn pen dim mae'r ci bach yn rhedeg i ffwrdd. A ddaw Mario o hyd iddo cyn i Sam ddychwelyd? Mario has been left in charge of Sam Spratt's dog!

09 35-09 45Sion y Chef
Mae Penny wedi gwneud smonach o gymysgedd briwsion bara Siôn ond mae Izzy, Mario a Jay'n achub y dydd. Penny ruins Siôn's breadcrumb mix but luckily Izzy, Mario and Jay come to the rescue.

09 45-10 00Sion y Chef
Mae Sid Singh yn mynd â'r plant ar drip natur, ond aiff pethau'n draed moch pan mae Mario'n codi ofn ar y merlod mynydd. Sid Singh takes the children on a nature trip, but things go wrong!

10 00-10 10Bing
Mae Bing, Swla a Pando'n cicio'r bêl. Swla sy'n gwneud y gic orau ac mae un Bing yn mynd y ffordd anghywir. Bing, Sula & Pando are playing kicking the ball.

10 10-10 20Jambori
Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures!

10 20-10 35Patrôl Pawennau
Mae Maer Morus yn gofyn i'r Pawenlu achub yr efeilliad, Miri a Meirion, o goeden ac yna gwarchod y ddau am y diwrnod! Mayor Morus calls on the Paw Patrol to rescue and babysit some twins.

10 35-10 45Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

10 45-11 00Ben a Mali a'u byd bach o hud
Mae Mali a Ben yn helpu'r Coblyn Doeth chwarae tric ar Magi Hud ar gyfer Dydd Ffwl Coblyn ond dydy Magi Hud ddim yn rhy hapus. Mali and Ben help the Coblyn Doeth play a trick on Magi Hud.

11 00-11 05Y Crads Bach
Mae Magi'r Neidr Filtroed yn brolio taw hi yw'r creadur mwya' cyflym yn y goedwig. Magi the millipede is convinced she's the fastest creature in the forest.

11 05-11 15Timpo
Beth sy'n digwydd ym myd Timpo heddiw? What's happening in the Timpo world today?

11 15-11 30Cei Bach
Mae Seren Siw wrthi'n peintio Ystafell yr Enfys, ond yn sydyn, mae'n sylwi ar fan ar y cei - sy'n gwerthu rholiau bacwn. Seren Siw spots a van parked on the quayside, selling bacon rolls.

11 30-11 40Octonots
Mae Harri a'r Athro Wythennyn wedi mentro'n ddwfn i blannu cwrel ond maen nhw mewn perygl pan ddaw llowcwyr llwglyd ar eu traws. Hungry gulper eels and undersea tremors threaten the crew.

11 40-12 00Ahoi!
Mor Ladron ifanc o Ysgol Llantrisant sy'n herio tasgau Capten Cnec ar Ahoi heddiw! The young pirates from Ysgol Llantrisant challenge Capten Cnec's tasks on Ahoi today!

12 00-12 30Bywyd y Fet
Cawn gwrdd â bridwyr cwn o Bontuchel ger Rhuthun sydd newydd groesawu nythaid o gwn bach Labrador i'r byd. A new litter of Labrador puppies and a busy time at the Meirionnydd Rural Show. [SL]

12 30-13 00New: Datganiad Dyddiol COVID-19
Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation.

13 00-14 00Cwymp Yr Ymerodraethau
Mae'r hanesydd Hywel Williams yn esbonio sut y cyfrannodd rhai digwyddiadau 'dibwys' at gwymp Ymerodraeth Sbaen. Hywel Williams explores the fall of the Spanish Empire.

14 00-14 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Noson Lawen
Arfordir Ceredigion yw thema'r Noson Lawen hon, gyda'r awdures Caryl Lewis yn arwain. The theme for this Noson Lawen is the coast of Ceredigion, with a host of talents from the area.

16 00-16 10Bing
Mae Bing, Pando, Fflop a Pajet ar y bws pan mae'n torri lawr! Ond mae'n hwyl pan mae'r Gyrrwr yn gadael i Bing eistedd yn ei sedd! The gang are on the seaside bus when it breaks down!

16 10-16 20Timpo
Mae Rhwystrwr yn danfon cwch i Stryd Llyn yn hytrach na'r Llyn ei hun. Fydd y Tîm yn gallu ei hwylio i'r lle cywir? Oh no: a Blocker delivers a boat to Lake Street instead of the lake.

16 20-16 30Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

16 30-16 40Sion y Chef
Mae Sion yn ceisio torri record y byd am y frechdan fwya' erioed. Tybed a lwyddith? Siôn tries to break the world record for the biggest sandwich ever made. Does he succeed?

16 40-17 00Ahoi!
All Mor Ladron ifanc Ysgol Bro Eirwg helpu Bendant a Cadi i godi baner Ahoi unwaith eto ar Ynys Bendibelliawn? Can the young pirates from Ysgol Bro Eirwg help Bendant and Cadi?

17 00-17 10Pengwiniaid Madagascar
Mae hen elyn y pengwiniaid, Swyddog X, yn eu herlid. The penguins' old enemy Officer X returns.

17 10-17 20Henri Helynt
Mae Henri wastad wedi chwennych y brif ran yn nrama'r ysgol - o'r diwedd dyma ei gyfle. Henri has always wanted the lead role in the school play and now's his chance.

17 20-17 30Mwydro
Deg munud, un rhestr, a llawer o fwydro! Yr wythnos yma bydd y criw yn trafod Flogwyr. Ten minutes, one list and a mych mulling things over. This week the crew will discuss Vloggers.

17 30-17 50Potsh
Be chi'n cael os chi'n rhoi 4 cogydd amhrofiadol yn y gegin? Potsh wrth gwrs! Potsh - the show where 4 inexperienced cooks take over the kitchen.

17 50-18 00Larfa
Cyfle i fwynhau anturiaethau criw Larfa wrth iddynt fod allan yng nghanol y glaw. A chance to enjoy the adventures of the Larfa crew as they get out and about in the rain.

18 00-18 30Adre: Rhys Mwyn
Yr wythnos hon bydd Nia yn ymweld â chartref yr archeolegydd a'r cerddor Rhys Mwyn. This week, Nia visits the home of the archaeologist and musician Rhys Mwyn.

18 30-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

20 00-20 25New: Y Byd ar Bedwar
Dot Davies sydd yn dod a'r diweddaraf am argyfwng y coronafeirws o'r stiwdio. Dot Davies presents the latest on the coronavirus crisis from the studio.

20 25-20 55Y Sioe Fwyd
Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food.

20 55-21 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

21 00-21 30New: Gwely a Brecwast Maggi Noggi
Mae Maggi Noggi yn dechrau busnes Gwely a Brecwast ar Ynys Môn, ac Aloma (heb Tony) fydd y cyntaf i aros! Magnificent Maggi Noggi is opening a B&B, with special guests visiting each week.

21 30-22 00Wil ac Aeron: Taith yr Alban
Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe sy'n gwireddu breuddwyd ar daith 1500 o filltiroedd i'r Alban. Wil Hendreseifion and Aeron Pughe rescue an old campervan for a road trip to rural Scotland.

22 00-23 00Priodas Pum Mil
Yn y bennod hon, mi fydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Olivia a Jon o Gefneithin. Help organising a wedding for a Cefneithin couple.

23 00-23 35Cymoedd Roy Noble
Dyffryn Aman sy'n cael y sylw - dyffryn genedigol Roy a dyffryn sy'n agos iawn at ei galon. Roy returns to the Amman Valley where he grew up, calling in Brynamman, Tairgwaith and Ammanford.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Peppa
Pan fydd Dadi Mochyn angen oriawr newydd, mae Mistar Llwynog yn canfod tri chloc mawr yng nghefn ei fan. When Dadi Mochyn needs a new watch, Mistar Llwynog finds three clocks in his van!