BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Thursday (06.08.2020)


06 00-06 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

06 05-06 15Jambori
Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure!

06 15-06 25Tomos a'i Ffrindiau
Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true.

06 25-06 40Bach a Mawr
Ydy hi'n bosib i Bach a Mawr cael un diwrnod heb achosi swn a damweiniau? Can Bach and Mawr have just one day without causing any noisy accidents?

06 40-07 00Ahoi!
Pwy fydd y môr-ladron sy'n ymuno â Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure?

07 00-07 10Ty Mêl
Mae Morgan a Maldwyn yn cael defnyddio synhwyrydd metal Postmon Corryn ac yn darganfod y pethau rhyfeddaf. Morgan and Maldwyn are allowed to use Postmon Corryn's metal detector.

07 10-07 25Gwdihw
Heddiw, cawn weld moch cwta Hari a Gethin a bydd Megan yn Sw Bae Colwyn. Today we'll meet Hari and Gethin's guinea pigs and Megan will visit the zoo in Colwyn Bay.

07 25-07 35Timpo
Mae Tîm Po yn mynd nôl i'w Pocadlys a gweld eu bod wedi eu cloi allan. A fyddan nhw wedi eu 'rhewi allan' am byth? Team Po return to their HQ to discover it stuck in the locked position!

07 35-07 50Asra
Bydd plant o Ysgol Pen y Bryn, Bethesda yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Pen y Bryn, Bethesda visit Asra this week.

07 50-08 00Sion y Chef
all dyfais newydd Jac Jôs helpu i gael gwared arnyn nhw? Siôn helps Magi out on the farm by enlisting Jac Jôs' errant drone to deal with a troublesome crow.

08 00-08 15Heini
Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn cael hwyl yn chwarae yn yr ardd. In this programme "Heini" has fun playing in the garden.

08 15-08 25Shwshaswyn
Heddiw mae Fflwff yn troelli fel hedyn sycamorwydden, mae'r Capten yn reidio'r troellwr a Seren yn chwarae efo io-io. Today, Fflwff is spinning like a sycamore seed!

08 25-08 40Y Teulu Mawr
Does dim byd tebyg i ddiwrnod ar lan y môr i wella hwyliau pawb! Mae'n gyfle i ymlacio, chwarae a chodi castell tywod. The family sets out for a relaxing and fun-packed day at the seaside.

08 40-08 45Sara a Cwac
Mae Sara a Cwac yn gweld bod un o'r planhigion yn gwywo, ond pam? Sara and Cwac see that one of the plants is wilting, but why?

08 45-09 00Yr Ysgol
Heddiw bydd ymwelwyr arbennig yn Ysgol Llanrug a bydd Bleddyn yn mynd i'r optegydd. Llanrug Primary School welcomes some special visitors and Bleddyn visits the optician.

09 00-09 05Meripwsan
Pan mae Owi yn colli ei degan yn y mwd mae Meripwsan yn ei helpu i ddod o hyd iddo gan wneud teganau mwdlyd newydd yn y broses. When Owi loses his toy in the mud Meripwsan helps him find it.

09 05-09 15Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

09 15-09 30Ysbyty Cyw Bach
Mae Llew yn sâl yn ei wely ar ôl bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost. Llew is ill in bed after eating something that has made him feel unwell.

09 30-09 45Octonots
Pan fydd siarc rhesog yn llyncu camera sydd gan Ceri y crwban môr, ac yna yn bygwth Ceri ei hun, mae'n rhaid i Ira a'r Octonots ddod i'w hachub. A turtle needs rescuing from a tiger shark.

09 45-10 00Cei Bach
Mae'n fore braf o haf, ac mae Prys a Mari'n symud i'w cartre' newydd yng Nghei Bach o'r diwedd. It's a wonderful sunny day in Cei Bach, and Mari and Prys are moving in to their new home.

10 00-10 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

10 05-10 15Jambori
Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures.

10 15-10 25Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

10 25-10 40Bach a Mawr
Mae Mawr yn mynd allan am y noson ac mae Bach am i Cati ei warchod! Mawr goes out for the night and Bach insists on having Cati as a babysitter!

10 40-11 00Ahoi!
Pwy fydd y môr-ladron sy'n ymuno â Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure?

11 00-11 10Ty Mêl
Mae Morgan yn hwyr i bob dim ond dydy e ddim am fod yn hwyr i'r gêm bêl-droed fawr felly mae'n cael cloc larwm. Morgan is late for everything but he doesn't want to be late for the big match

11 10-11 25Gwdihw
Heddiw cawn weld geifr godro a malwoden fawr o Affrica. Megan meets lots of wonderful animals and we see some special goats and a huge African snail.

11 25-11 35Timpo
Pan fod gan 'Po Danfon' ormod o focsys i'w danfon, mae'n rhaid i'r tîm feddwl yn ofalus sut i'w gosod yn y tryc. When Po's delivery has too many boxes, the team have to think fast.

11 35-11 50Asra
Bydd plant o Ysgol Dewi Sant, Llanelli yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Ysgol Dewi Sant, Llanelli visit Asra this week.

11 50-12 00Sion y Chef
Mae Siôn yn cytuno codi arian i warchodfa asynnod drwy redeg ras noddedig. A fydd cyngor Sid, sy'n rhedwr profiadol, yn ei helpu? Siôn agrees to take part in a sponsored run for donkeys.

12 00-12 30Ar y Bysus
Bysus ar gyfer dathliadau arbennig sy'n cael eu trefnu y tro hwn! Celebrations take centre stage tonight as buses are arranged for a concert, a wedding and to mark a special milestone. [SL]

12 30-13 0004 Wal
Ymweld â chartref cynllunydd tecstiliau ym Mhenmaenmawr, dau artist yn Llansteffan a phensaer yng Ngheredigion. Another chance to see stylish homes in Penmaenmawr, Llansteffan & Ceredigion.

13 00-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Garddio a Mwy
Meinir sy'n gweithio ar ei gardd lloer fydd yn denu gwyfynnod, Sioned sy'n dangos sut i gael cnwd o berlysiau i'r gaeaf, ac Iwan sy'n trafod sgriniau gardd. Flowers, veg & life's good stuff.

14 00-14 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Canrif o'r Babell Len
Yn y rhaglen hon, mae'r Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn, yn twrio i hanes lliwgar y Babell Lên. National Poet Ifor ap Glyn delves into the colourful story of the Eisteddfod's literary tent.

16 00-16 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

16 05-16 20Asra
Bydd plant o Ysgol Plas Coch, Wrecsam yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Plas Coch, Wrexham visit Asra this week. Will the little people from Earth be able to help?

16 20-16 30Shwshaswyn
Mae Fflwff yn darganfod sgarff i'r Capten gael cogio morio arni, ac mae gan Seren bâr o fenyg arbennig iawn. Fflwff finds a scarf so the Captain can pretend to be on the high seas.

16 30-16 40Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

16 40-17 00Cei Bach
Mae Seren yn gwneud rhywbeth 'gwahanol' gyda'i gwallt - er dirfawr sioc i Prys, Mari, a Buddug! Seren decides to do something very 'different' with her hair, much to everyone's surprise!

17 00-17 20Y Dyfnfor
Wrth ddeifio mewn twll dwfn yn y môr, mae'r Nektons yn dechrau gweld pethau nad ydynt wir yn bodoli - ac yn cael trafferth yn ffeindio'r ffordd allan! The Nektons get stuck in a sinkhole.

17 20-17 30Dewi a'r Ditectifs Gwyllt
Mae'r Ditectifs yn mwynhau blodau gwyllt Cymru, ac yn dysgu cymaint mae rhai blodau angen eu gwarchod. The detectives enjoy the wild flowers of Wales, and learn how many need protection.

17 30-17 55Lolipop
Mae hi'n ddiwedd tymor ac mae Jac, Cali a Harri yn edrych mlaen am wyliau, ond mae syniad gwahanol gan Catz, sy'n arwain at antur sbwci! Cali, Harri and Catz face a very spooky adventure!

17 55-18 00Larfa
Pwy yw'r ledi fach binc sy'n diddanu'r criw dwl heddiw? Who's the little pink lady amusing the crazy crew today?

18 00-18 30Arfordir Cymru: Bae Ceredigion
Afon Dyfi - Aberystwyth: Fferm islaw lefel y môr, boddi teyrnas Cantre'r Gwaelod a hanes enwau strydoedd Aberystwyth. Bedwyr investigates street names in Aberystwyth when he visits the town.

18 30-19 00Y Sioe Fwyd
Yn ymuno â'r sioe goginio yn y rhaglen hon fydd y cyflwynydd a'r sylwebydd rygbi Jonathan Davies. Jonathan Davies joins as guest in this episode of the cooking show.

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

20 00-21 25New: Clasuron y Sioeau Cerdd
Cyfle i brofi rhai o sioeau cerdd eiconig yr Eisteddfod ar hyd y degawdau, ac i glywed y straeon anhygoel tu ôl iddynt. A chance to experience some of the Eisteddfod's iconic musicals.

21 25-21 30New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

21 30-22 30Adref o Uffern
Atgof o'r rhyfel yn y Dwyrain Pell yng nghwmni rhai o'r Cymry a fu'n ddigon ffodus i ddod yn ôl o faes y gad. Reflections of the war in the Far East and Hiroshima.

22 30-23 15Hiroshima
Rhaglen am ymweliad Gwyn Erfyl â Hiroshima ddeugain mlynedd wedi'r digwyddiad erchyll. Documentary about Gwyn Erfyl's visit to Hiroshima 40 yrs after the first atomic bomb dropped on 6.1.45

23 15-23 50Lwp: Curadur
Wrth y llyw yn y bennod hon mae Gruff Ab Arwel, sy'n creu cerddoriaeth dan yr enw BITW. At the helm in this episode of Curadur is Gruff Ab Arwel, who creates music under the name BITW.

23 50-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 00Cyw
Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf. Fun-filled programmes for younger viewers.