BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Monday (27.01.2020)


06 00-06 10Twm Tisian
Mae Twm wedi paratoi i fynd am bicnic heddiw ond yn anffodus mae hi'n bwrw glaw. Twm has prepared a lovely picnic today, but unfortunately it's raining.

06 10-06 25Digbi Draig
Mae Teifon yn helpu Glenys i dacluso eu cartref. Mae'n dod o hyd i'r lle perffaith i adael eu trugareddau - ty-coeden Cochyn! Teifion finds a novel way of helping Glenys to tidy up.

06 25-06 35Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

06 35-06 45Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

06 45-07 00Loti Borloti
Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Loti Borloti puts on her dancing shoes this week as she gives Beca a helping hand.

07 00-07 10Sam Tân
Mae un o'r anifeiliaid yn achosi tân yn Sioe Anifeiliaid Anwes Pontypandy. Fire breaks out at the Pontypandy Pet Show!

07 10-07 20New: Timpo
Mae Tîm Po yn helpu ci, sydd ar goll, i fynd adre, drwy ddilyn ei drwyn! A Whiff of Home: Team Po help a lost dog to get home, by a nose!

07 20-07 35Jen a Jim Pob Dim
Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out.

07 35-07 45New: Nos Da Cyw
Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Jangl a'r dirgelwch amser gwely. Today's story is about Jangl, and the bedtime mystery.

07 45-08 00Asra
Bydd plant o Ysgolion Talysarn a Baladeulyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgolion Talysarn a Baladeulyn visit Asra this week.

08 00-08 05Y Crads Bach
Mae'r nadroedd miltroed angen dod o hyd i lecyn cysgodol ond mae'r gwair y rhy hir i fentro drwyddo, nes i Carys y Siani Flewog gyrraedd. The millipedes need to find a shelter from the wind.

08 05-08 20Twt
Mae Twt yn cynnig cyfeirio traffig yr harbwr i'r Harbwr Feistr, ond cyn hir mae'n draed moch a phawb yn symud i'r cyfeiriad anghywir. Twt offers to help the Harbourmaster direct the traffic.

08 20-08 35Cacamwnci
Mae Cacamwnci yn ôl gyda sgetsys dwl a doniol a chymeriadau newydd fel Mr Pwmps, Wil Ffarm a Siwpyrtaid! Cacamwnci is back with funny sketches, new characters and old favourites.

08 35-08 45Meic y Marchog
Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal â Chastell Glyndreigiau. Meic tries to build a whole new castle but he gives up.

08 45-08 55Nico Nôg
Mae Nico yn dod o hyd i'w ffrindiau yr hwyaid yn y marina - efo llond lle o hwyaid bach! Nico finds his duck friends in the marina with all their baby ducklings!

08 55-09 05Boj
Mae Tada yn hiraethu am ei hen gartref felly mae Boj yn penderfynu ail-greu rhai o'i hoff bethau. Tada misses his old home so Boj cheers him up by recreating some of his favourite things.

09 05-09 20Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cân 'Y Tywydd'. Youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais learn a song.

09 20-09 35Octonots
Pan mae Pegwn a'r Octonots yn helpu Eliffant Môr enfawr, mae hwnnw'n aros yn hwy na'i groeso yn yr Octofad. When Peso and the Octonauts aid a large Elephant Seal, he overstays his welcome.

09 35-09 45Oli Wyn
Heddiw, mae'r criw trenau am ddangos i ni sut maen nhw'n paratoi trên ar gyfer siwrnai arall. Today, the train crew show us how they prepare the train for its next trip.

09 45-10 00Cei Bach
Mae'n ddiwrnod mawr i Buddug a Brangwyn gan eu bod yn dathlu 10 mlynedd o briodas. Buddug and Brangwyn celebrate 10 years of married life, and Buddug decides to make him a wonderful dinner.

10 00-10 10Twm Tisian
Mae Twm wedi bod yn loncian ac mae'n barod am ei frecwast ond dydy e ddim yn cofio'n iawn beth i'w wneud! Twm has been jogging and is ready for breakfast but can't remember how to make it.

10 10-10 25Digbi Draig
Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance.

10 25-10 35Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

10 35-10 45Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

10 45-11 00Loti Borloti
Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf ond mae Loti Borloti wrth law. Loti helps Betsan feel happy about spending the night at a friend's house.

11 00-11 10Sam Tân
Aiff Norman ar goll yn y niwl wrth chwilio am drysor - a ddaw rhywun o hyd iddo? Norman gets lost on a treasure hunt in thick fog - will Sam and the crew be able to find him?

11 10-11 20Timpo
New programme for children. Rhaglen newydd i blant.

11 20-11 35Jen a Jim Pob Dim
Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. Jen and the Submarine are having difficulty understanding directions. Can Jim & Capten Carys help them learn the basics?

11 35-11 45Nos Da Cyw
Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Dewi'r Deinosor Mwdlyd. Today's story is about Dewi, the muddy dinosaur.

11 45-12 00Asra
Bydd plant o Ysgol Craig y Deryn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Craig y Deryn visit Asra this week.

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Pobl a'u Gerddi
Aled sy'n edmygu gerddi Stifyn Parri a David Parry-Steer yng Nghaerdydd, Huw Richards yn Nhregaron a Richard a Sally Morris yn Aberhonddu. A look at gardens in Cardiff, Tregaron & Brecon. [SL]

12 30-13 30Heno
Heno, byddwn ym Miwmares yn syllu ar y sêr a chawn gwmni rhai o arweinwyr cyfres ddiwethaf FFIT Cymru. Tonight, last year's FFIT Cymru leaders will be in the studio.

13 30-14 003 Lle: Aled Siôn Davies
Ar drothwy dechrau Gemau'r Gymanwlad, cyfle arall i weld Aled Siôn Davies yn dewis ei dri hoff le. Another chance to see Paralympic athlete Aled Siôn Davies visiting three favourite places.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Tair Dinas a Goncrodd y Byd
Mae'r rhaglen gyntaf yn olrhain hanes Amsterdam o fod yn ddinas ganoloesol i fod y cyntaf i sefydlu cyfalafiaeth a'r farchnad stoc. The first programme charts some of Amsterdam's history.

16 00-16 05Nos Da Cyw
Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Bolgi a'r matres caled. Today's story is about Bolgi and the hard mattress.

16 05-16 15Timpo
Mae offer Pili Po wedi eu gosod yn dwt ar y wal, felly pan mae Pal Po yn ei daro a fydd gweddill y Tîm yn medru eu rhoi yn ôl? Can the rest of the team put Pili Po's tools back on the wall?

16 15-16 30Jen a Jim Pob Dim
Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. There are strange goings-on in the garden! What is happening?

16 30-16 45Meic y Marchog
Mae Meic am ddewis anifail i roi llun ohono ar ei darian. Fydd y Twrch Trwyth ara' deg a lletchwith mae'n ei hela ddim yn addas! Meic has problems deciding which animal to put on his shield.

16 45-17 00Asra
Bydd plant o Ysgol y Borth, Porthaethwy yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Borth, Menai Bridge visit Asra this week.

17 00-17 05New: Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.

17 05-17 10Oi! Osgar
Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth. A cartoon following the adventures of Oscar and friends in the arid desert - as they try not to die of boredom!

17 10-17 30Dreigiau: Marchogion Berc
Am y tro cyntaf yn ei hanes mae gemau Gwyl Y Meiriol yn cynnwys campau gyda dreigiau. For the first time ever dragons and riders can take part in the Great Thaw Games. How will Igion get on?

17 30-18 00Sgorio
Rhydaman v Caernarfon, Y Fflint v Bae Colwyn, a'r Drenewydd v Y Rhyl. Highlights from the JD Welsh Cup fourth round weekend matches.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

18 05-18 30Mabinogi-ogi!
Yr wythnos yma, y drwg a'r da, y dylluan a'r eryr, yr hwyl arferol a chân yn stori Blodeuwedd. This week, we have the good, the bad and the Owl! Fun, frolics and song in Blodeuwedd.

18 30-19 0047 Copa: Her Huw Brassington
Mae Huw yn ymweld â Gareth Morris, sy'n bwriadu rhwyfo ar draws yr Iwerydd, ac yn ymarfer gyda'r rhedwraig o fri, Lowri Morgan. Huw visits Gareth Morris who plans to row across the Atlantic.

19 00-20 00New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Mae Iolo'n dal Aled a Tyler gyda'i gilydd unwaith eto, ac mae Diane yn benderfynol o adael Cwmderi. Iolo catches Aled and Tyler together again - the last straw for their marriage.

20 25-21 00New: Dan Do
Yn y rhaglen hon: hen blasty ag estyniad trawiadol, ty eclectig o'r 20au a bwthyn llawn planhigion ecsotig. An old mansion with a stunning extension, an eclectic 1920's house & more.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.

21 30-22 00New: Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine.

22 00-23 00New: Creaduriaid Gwyllt Affrica
Bydd y rhaglen arbennig hon yn dilyn teulu o Eliffantod yr anialwch wrth iddynt geisio darganfod dwr. This film follows a family of desert elephants on their search for hidden water.

23 00-23 35Ar Werth
Yn y rhaglen hon byddwn yn dilyn hanesion fflat yn ninas Caerdydd, fferm yn Nyffryn Ardudwy a tyddyn ugain erw ger Caerfyrddin. We follow the sales of a flat, a farm and a small holding.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Sblij a Sbloj
Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'!