BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Tuesday (07.04.2020)


06 00-06 05Peppa
Mae Peppa yn llawer rhy siaradus yn ôl Siwsi. Felly mae Peppa'n penderfynnu nad yw hi byth am siarad eto. Peppa decides she is never going to talk, ever again. But this does not last long!

06 05-06 20Hafod Haul
Mae Heti a Jaff yn mynd ati i gasglu mwyar duon, ond pwy sy'n chwarae tric ac yn cuddio'r fasged? Heti and Jaff decide to go blackberry picking. But the basket goes missing.

06 20-06 35Meic y Marchog
Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal â Chastell Glyndreigiau. Meic tries to build a whole new castle but he gives up.

06 35-06 45Sblij a Sbloj
Mae'r ddau ddireidus yn mynd ar daith ar y trên bach, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'ff' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj go on a train journey and manage to lose the letter 'ff'!

06 45-07 00Gwdihw
Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod! Today, Megan shows us some tortoises, peacocks and camels!

07 00-07 05New: Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

07 05-07 15Cymylaubychain
Mae'n ddiwrnod dryslyd iawn i'r Cymylaubychain heddiw a Ffwffa Cwmwl sy'n gyfrifol. Everyone is confused today and it's all Ffwffa Cwmwl's fault.

07 15-07 30Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends.

07 30-07 45New: Deian a Loli a'r Pasg
Cyfres newydd am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Dim ond un wy Pasg sydd wedi ei adael i'r efeilliaid! New series about the mischievous twins. The Easter Bunny has only left 1 egg!

07 45-08 00Blero'n mynd i Ocido
Pam fod awyr Ocido wedi troi mor goch? Gyda chymorth Sim, Sam a Swn mae'r ffrindiau'n mynd ar daith yn y roced i gael yr ateb. Why has the sky in Ocido turned so red? The friends find out...

08 00-08 05Tatws Newydd
Mae'r faled hon yn dathlu pwysigrwydd teulu a ffrindiau i'r Tatws Newydd. The Potatoes sing about the importance of family and friends in this heartfelt ballad.

08 05-08 20Dwylo'r Enfys
Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Heulwen lands in the Showcaves Centre for Wales and is looking for Twm and his twin brother Gruff. [SL]

08 20-08 30Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

08 30-08 45Heini
Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â'r fferm. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits the farm.

08 45-09 00Abadas
Aba-dw-bi-dii! Mae'n amser i chwarae 'gêm y geiriau' unwaith eto. 'Siglen' yw'r gair heddiw. Abadoobedee! It's time for another word game adventure. Today's word is 'swing'.

09 00-09 15Boj
Mae Mrs Trwyn wedi gofyn i Mimsi a Tada gwarchod y Trwynau Bach dros nos gyda Mia yn nhy Boj. Mrs Trwyn leaves Tada and Mimsi in charge of the tear-away Trwynau Bach at a sleep-over.

09 15-09 25Boj
Mae Boj am greu anrheg i Mimsi ond dydy e ddim yn gallu ffeindio unrhyw le digon tawel i recordio cân arbennig iddi. Boj wants to create a present for Mimsi but can't find a quiet spot!

09 25-09 35Boj
Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac yn werth chweil. Boj shows Rwpa and her family that a homemade approach to decorating can be fun!

09 35-09 45Boj
Mae ffrindiau Boj yn sâl. A oes modd iddo gadw mewn cysylltiad gyda nhw? Boj's friends are ill. Can he find a way to keep in touch with them?

09 45-10 00Boj
Mae Tada yn mynd â Boj, Carwyn a Mia am noswaith o wylio'r sêr. Oes modd iddynt ddal un? Tada takes Boj, Carwyn and Mia for an evening of stargazing. Can they 'fish' for stars?

10 00-10 15Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends.

10 15-10 30Hafod Haul
Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ffôn yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm. Jaff has overheard Heti on the telephone saying someone must leave the farm today.

10 30-10 45Meic y Marchog
Mae Meic yn dysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin! Meic learns that knights sometimes need a wizard's help!

10 45-10 55Sblij a Sbloj
Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Pre-school series about two monsters who hunt for letters of the alphabet.

10 55-11 10Blero'n mynd i Ocido
Pan fydd Blero'n helpu Rheinallt i bobi mae pethau'n mynd o chwith wrth iddo gael y mesuriadau'n anghywir. A spot of baking with Rheinallt goes awry when Blero gets the quantities wrong!

11 10-11 20Cymylaubychain
Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gêm newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal â hi? Will everyone enjoy playing Baba Pinc's new game?

11 20-11 25Peppa
Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Musus Hirgorn gives the class a music lesson. It's not long before the grown-ups visit and lay down some notes of their own.

11 25-11 40Gwdihw
Mae panda, defaid, pob math o drychfilod a bwji i'w gweld yn y rhaglen heddiw! Today, there are sheep, pandas, all sorts of insects and a budgie on the programme.

11 40-11 55Deian a Loli a Sion a Sian
Cyfres newydd am yr efeilliaid drwg, hudol. Mae'r efeilliaid yn dysgu nad ydi bywyd yn braf a chytun yn y cloc tywydd. The twins realise that life isn't very peaceful in the weather clock.

11 55-12 00Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

12 00-12 30Pobl a'u Gerddi
Mewn cyfres newydd bydd Aled Samuel yn teithio'r wlad yn ymweld â gerddi hyfryd. In this new series Aled Samuel travels around Wales to visit beautiful gardens and the people behind them. [SL]

12 30-13 00New: Datganiad Dyddiol COVID-19
Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation.

13 00-13 30Rhannu
Y drydedd bennod o'r gystadleuaeth newydd: 16 o gystadleuwyr. Dau gwt. Cwestiynau... a chyfle i ennill £10,000! Third episode of the new competition: 16 contestants. Two sheds. And £10,000!

13 30-14 00Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine.

14 00-14 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Deuawdau Rhys Meirion
Cyfle arall i weld Siân James yn tywys Rhys Meirion o gwmpas ei chynefin gan rannu ei phrofiadau a'i dylanwadau cerddorol. Another chance to see Siân James chatting to Rhys Meirion.

16 00-16 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

16 05-16 15Nico Nôg
Mae Dad yn dysgu Megan sut i dynnu lluniau gyda'i ffôn symudol ac mae Megan yn tynnu lluniau o olygfeydd yr ardal. Ond mae un broblem! Dad teaches Megan how to take photos with his mobile.

16 15-16 30Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends.

16 30-16 45Blero'n mynd i Ocido
Mae Nimbwl yn rhy bryderus i fynd am ei fathodyn Clwb Cymylau cyntaf. Mae Blero a'i ffrindiau'n ceisio ei helpu gyda'i nerfusrwydd. Nimbwl is too nervous to do his first Cloud Club badge.

16 45-17 00Deian a Loli a'n Car Bach Ni
Ma hi'n ddydd Sadwrn, ac mae pawb yn edrych ymlaen i fynd i Lyn Padarn yn Brwt y Car. Ond mae pethau'n mynd o'i le... A new series about the mischievous twins who have secret super powers.

17 00-17 10Boom!
Heddiw byddwn ni'n gwneud pethau'n anweledig ac yn creu'r swigod mwyaf rydych chi erioed wedi'u gweld. Science show. We'll be making things invisible and creating some huge bubbles.

17 10-17 30Y Dyfnfor
Mae rhywun wedi dwyn y crwban mwyaf prin yn y byd ac mae'r teulu Nekton yn chwilio amdano. Someone just stole the rarest tortoise in the world and the Nektons are searching for it.

17 30-17 50New: Un Cwestiwn
Rhaglen sy'n troi'r fformat cwis ar ei ben. Y cwestiwn cynta welwch chi yw'r un tyngedfennol: atebwch hwnnw'n gywir i ennill y wobr fawr. A challenging quiz show hosted by Iwan Griffiths.

17 50-18 00Larfa
Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth i un ohonynt ddechrau igian! Wel, dyna i chi hwyl a sbri. More adventures from the Larfa Crew as one of them succumbs to hiccups: well, what fun and games!

18 00-18 30Bethesda: Pobol y Chwarel
Yn yr ail raglen byddwn yn dod i nabod Dilys Margaret Pritchard sydd wedi byw ym Methesda ar hyd ei hoes. A new series that takes us to the heart of Bethesda's quarrying community.

18 30-19 00Rownd a Rownd
Trwsio ffrae yw bwriad Mel wrth iddi hi baratoi syrpreis blasus i'r K's, ond ydi Kay yn barod i faddau? Mel is determined to fix things with Kay - but is Kay ready to forgive?

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Wrth baratoi i fynd ar ffo gyda Debbie, mae Mark yn cwestiynu os yw'n gwneud y peth iawn wrth adael ei fywyd ar ôl yng Nghwmderi. Kelly's return interrupts Angharad and Jason's date.

20 25-20 55Rownd a Rownd
Tra bod Anna'n poeni am yr awyrgylch rhwng Mali a'i mham, mae'r sefyllfa deuluol, gymhleth, yn cymryd tro annisgwyl i Elen. Anna worries about the tension between Mali and her mother.

20 55-21 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

21 00-22 00New: FFIT Cymru
Mewn cyfnod ansicr i bawb, bydd cyfres newydd FFIT Cymru yma i chi, gyda chyngor ffitrwydd, bwyd, a iechyd meddwl. In times of uncertainty for all, the new FFIT Cymru series is here for you.

22 00-23 00New: Walter Presents: Y Godinebwr
Mae'r heddlu yn ymchwilio i un o gyn-gleientiaid Willem, a Pepijn yn ceisio ail-ymuno â bywyd Iris. After viewing the video, Elsie phones Couwenberg and they call the police.

23 00-23 35Helo Syrjeri
Mae Dr Gwynfor yn mynd i'r afael ag anaf diweddar chwaraewr rygbi lleol a Iolo yr Uwch Barafeddyg sy'n ymweld â fferm Llywelyn. Nurse Sian sees to painful sores underneath Rose's hernia.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10New: Bing
Mae Bing yn dysgu Charli sut i daflu! Bing's teaching Charlie throwing! But Charlie interrupts Bing's explanation about how the fruit was knocked over, and so Flop thinks Charlie did it.