BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Wednesday (05.08.2020)


06 00-08 00Cyw
Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf. Fun-filled programmes for younger viewers.

08 00-08 15Jen a Jim Pob Dim
Mae Siani Flewog, un o ffrindiau Plwmp a Deryn wedi bod ar goll ers awr, ond pa mor hir yw awr? Siani Flewog is missing. She's been gone a full hour, but how long is an hour?

08 15-08 25Bing
Mae Bing a Swla'n peintio yn yr ardd. Mae Bing yn taro'r bwced ddwr ar ddamwain, ac yn torri'r tap hefyd! Bing & Sula are painting in the garden but all kinds of accidents happen!

08 25-08 40Straeon Ty Pen
Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris y ci ar ôl iddo golli ei lais. Iddon Jones reminisces about the time that Mr Morris the dog lost his voice.

08 40-08 50Stiw
Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen gôt law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw. An old waterproof jacket in Taid's garage proves to be ideal material to fix Stiw's kite.

08 50-09 00Teulu Ni
Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac mae Noa yn ymuno â thîm pêl-droed. Efa has a flute lesson and Noa joins a local football team.

09 00-09 10Cymylaubychain
Mae yna gwml rhyfedd iawn wedi cyrraedd y nen sy'n gwneud i bawb disian. Tybed beth yw e? A strange cloud is making everyone sneeze.

09 10-09 15Caru Canu
Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cân hwyliog, draddodiadol am anifeiliaid. This time: a traditional, joyful song introducing animals.

09 15-09 35Sbridiri
MaeTwm a Lisa yn creu ffrwythau clai ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihangel y Creuddyn lle mae'r plant yn creu parti ffrwythau. Twm and Lisa make a fruit mobile from clay.

09 35-09 45Guto Gwningen
Mae tad Lili yn penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl. Lili's father decides to move the family out of the area but Guto changes his mind.

09 45-10 00Sbarc
Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'. Today's theme is 'Under the Ground'.

10 00-10 05Twm Tisian
Mae Twm Tisian eisiau bwyd ac mae'n dod ar draws caffi braf. Ond beth mae Twm yn mynd i gael i fwyta? Twm Tisian is hungry and he comes across a cosy café. But what will he have to eat?

10 05-10 20Hafod Haul
Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin? A film crew comes to the farm, but which animal will become the star of the show?

10 20-10 30Syrcas Deithiol Dewi
Tybed i ble y diflanodd gwisg cylchfeistr Dewi ar ôl y glaw trwm? Dewi's ringmaster costume has vanished after the heavy rain.

10 30-10 45Loti Borloti
Ar ei ddiwrnod cyntaf mewn ysgol newydd mae Gwion yn hiraethu am ei ffrindiau a'i gyn ysgol. On his first day at a new school Gwion misses his old friends but Loti helps him feel at home.

10 45-10 55Sam Tân
Mae Mandy'n darganfod bod garddio'n gallu bod yn beryglus os nad wyt ti'n ofalus! Mandy learns that gardening can be dangerous if you're not careful!

10 55-11 00Olobobs
Daw Pila draw i 'nôl esgidiau cyn diflannu a chael ei deffro ar ôl newid i mewn i bili pala. Pila arrives to collect some shoes but then disappears, only to be awoken as a buttefly.

11 00-11 10Oli Wyn
Mae dau o ffrindiau Oli Wyn, Tirion a Mali Grug, yn mynd am drip i gopa'r Gogarth yn Llandudno ar gerbyd y Tramffordd. Today, two of Oli's friends take a trip to the top of the Great Orme.

11 10-11 25Blero yn Mynd i Ocido
Mae Capten Blero'n chwarae môr-ladron ac yn ystyried pam bod yr hwyaden fach rwber yn arnofio yn hytrach na suddo. Captain Blero wonders why a rubber duck floats instead of sinking on water.

11 25-11 40Patrôl Pawennau
Mae Aled eisiau helpu'r Pawenlu ar achubiad go iawn ac yn mynd gyda nhw pan maen nhw'n ceisio achub Martha, sy'n sownd ar ben seilo Bini! Aled joins the Patrol when they go to rescue Martha.

11 40-12 00Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

12 00-12 30Caru Siopa
Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. [SL]

12 30-13 00Cegin Bryn: Yn Ffrainc
Bydd Bryn yn ymweld â Donzy-Le-National, ardal wledig yng nghanol Ffrainc, sy'n gartref i Gill Hayes a'i theulu. Food and wine in the rural area of Donzy-Le-National in Central France.

13 00-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Mamwlad Gyda Ffion Hague
Cyfle arall i weld Ffion Hague yn olrhain hanes yr artist Gwen John, i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched. Another chance to learn about Gwen John, to celebrate International Womens Day.

14 00-14 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Trysorau'r Teulu
Vaughan sy'n holi am fforc wreiddiol a ffeindiodd tra'n archwilio llongddrulliad o 1859 ger Ynys Môn. Vaughan wants to know more about a fork found whilst exploring an Anglesey shipwreck.

16 00-16 05Olobobs
Mae Dino yn chwarae triciau ar bawb ac yn rhoi'r bai ar Mistar Neb, hynny yw, tan i'r Mistar Neb go iawn gyrraedd! Dino is playing tricks on people and pretending it's Mr Nobody Neb!

16 05-16 15Cymylaubychain
Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gêm newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal â hi? Will everyone enjoy playing Baba Pinc's new game?

16 15-16 25Oli Wyn
Trên Bach yr Wyddfa yw un o atyniadau mwya' poblogaidd Cymru, ac mae Oli Wyn yn cael cyfle i fusnesu! The Snowdonia Mountain Railway is one of Wales' biggest attractions: Oli takes a peek!

16 25-16 40Guto Gwningen
Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined.

16 40-17 00Sbarc
Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series for youngsters today looking at 'The Heart'.

17 00-17 10Y Doniolis
Mae Gwyneth Davies yn gofyn i'r Doniolis gwblhau gwaith ar y fferm, ond does dim syniad gyda'r ddau lle i ddechrau. Gwyneth Davies calls on the Doniolis to complete some work on the farm.

17 10-17 30New: Cer i Greu
Y tro hwn mae Llyr yn gosod her animeiddio "stop motion", mae Huw yn rhannu tip cartwn defnyddiol, a Mirain yn dangos sut mae creu llyfr braslunio. Llyr sets a stop motion anime challenge.

17 30-17 55Kung Fu Panda
Ar ôl i Po lwyddo i anfon y twrch-ddihiryn Taotie i'r carchar, mae'n gorfod gofalu am ei fab hanner-pan, Bian Zao. Po is forced to care for a villainous warthog's son, Bian Zao.

17 55-18 00Larfa
Mae 'na dipyn o drafferth y tro hwn... gyda gliw! There's some trouble this time... involving glue!

18 00-18 30Y Ty Cymreig
Yn y rhifyn hwn o 2008, cawn weld enghreifftiau o bensaernïaeth yr hen Sir Ddinbych. In this programme from 2008, we take a look at a fine cross section of architecture in Denbighshire.

18 30-19 00Gêm Gartre
Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces.

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

20 00-21 25New: Lleisiau'r Eisteddfod
Syr Bryn Terfel sy'n cofio rhai o berfformiadau cofiadwy prif gystadlaethau lleisiol yr Eisteddfod. Sir Bryn Terfel looks back at some of the National Eisteddfod's memorable performances.

21 25-21 30New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

21 30-22 35New: Maes B o Bell
Gyda pherfformiadau gan fandiau sydd wedi perfformio'n y gorffennol ynghyd ag artistiaid fyddai wedi perfformio eleni. Performances by past bands and those who would have played this year.

22 35-23 05Ochr 1: Yws Gwynedd ym Maes B
Uchafbwyntiau set Yws Gwynedd o nos Sadwrn olaf Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Highlights of Yws Gwynedd's set on the final night of the Anglesey National Eisteddfod 2017.

23 05-23 35Stori Pêl-droed Cymru
Bydd Dewi Prysor yn edrych ar rai o'r ffactorau a effeithiodd ar dwf pêl-droed. Which factors affected the growth of football in Wales? Why were early Nonconformists wary of the game?

23 35-00 10Low Box
Yn cyflwyno peiriannydd o Geredigion y dylai pob ffermwr fod yn ddiolchgar iddo am ei ddyfeisgarwch. Introducing a Ceredigion engineer whose invention should cause farmers to be thankful.

00 10-01 40Teleshopping
Home Shopping.

01 40-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.