BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Sunday (26.01.2020)


06 00-06 05Peppa
Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Mrs Hirgorn shows Peppa how to make a memory chest. They discover their parents had made one many years ago.

06 05-06 20Meic y Marchog
Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Meic tries to prove he's better than Efa's favourite storybook knight.

06 20-06 35Pentre Bach
Mae Coblyn yn meddwl fod Dwmplen angen sbectol. Coblyn thinks that Dwmplen needs glasses.

06 35-06 45Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

06 45-07 05Sbridiri
Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu cadw mi gei mochyn. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa create a piggy bank from newspaper.

07 05-07 15Cymylaubychain
Mae'r Cymylaubychain mewn hwyliau creadigol iawn heddiw, pawb heblaw am Baba Glas. All the Cymylaubychain are in a creative mood apart from Baba Glas who doesn't know what to do.

07 15-07 30Heini
Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Y tro yma bydd Heini yn garddio. In this programme Heini is gardening and keeps fit at the same time.

07 30-07 40Sam Tân
Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tân a'r hofrennydd yn gallu eu hachub? Sara and Lili get lost on the mountain while following a lamb.

07 40-07 55Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff try to learn a song about some zoo animals.

07 55-08 10Patrôl Pawennau
Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y môr bach yn deor. While playing by the beach, Cadi, Aled, Cena, and Dyfri discover baby sea turtles hatching.

08 10-08 25Sbarc
Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series for youngsters today looking at 'The Heart'.

08 25-08 35Syrcas Deithiol Dewi
Mae Carlo eisiau canu yn y syrcas, ond yn methu cario alaw na chadw amser. Carlo wants to sing a song in the circus, but he can't sing in time or in tune.

08 35-08 50Asra
Bydd plant o Ysgol Craig y Deryn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Craig y Deryn visit Asra this week.

08 50-08 55New: Penblwyddi Cyw
Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw!

08 55-09 00New: Pen-Blwydd Pwy?
Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children.

09 00-11 10Clwb Rygbi
Darllediadau gemau rygbi. Broadcasts of rugby matches.

11 10-11 35Rownd a Rownd
Aiff Dylan i banic pan sylweddola bod Fflur yn sal, a caiff y cyfle i wynebu her newydd fel tad wrth i Llew ddod i aros dros nos. Dylan becomes panicked when he realises that Fflur is ill.

11 35-12 00Rownd a Rownd
Mae Dylan mewn cyfyng-gyngor ar sut i ddelio efo Llew tra bod Fflur yn yr ysbyty, ac mae'n gorfod gwneud dewisiadau anodd. Dylan is unsure how to deal with Llew whilst Fflur in is hospital.

12 00-12 30New: Yr Wythnos
Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn ôl ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week.

12 30-13 00Adre
Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref y gitarydd a'r cerddor Owen Powell yn yr Efailwen. This week we'll be visiting the home of guitarist and musician Owen Powell at Efailwen.

13 00-13 30Dechrau Canu Dechrau Canmol
Clywn hanesion o lyfr Yr Alwad, a straeon pobl sydd wedi derbyn Galwad i wasanaethu'r Eglwys. We hear stories from the book Yr Alwad and people who've received a call to serve the Church.

13 30-14 10Rygbi Pawb
Uchafbwyntiau gêm y Scarlets a'r Gleision ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the Scarlets v Blues match in the Regional under 18 Competition. EC available.

14 10-14 35Dudley ar Daith
Bydd Dudley yn mynd â ni i Dde Cymru'r wythnos hon a bydd gwledd o rysetiau i'n temtio. Dudley takes us to South Wales this week where a feast of recipes await us including Spotted Dick.

14 35-15 00Dudley ar Daith
Bydd Dudley yn ymweld â Thredegar lle bydd yn mentora Charmaynne Jones. Dudley mentors a lady in Tredegar, visits The Crown at Whitebrook and cooks within the walls of Tintern Abbey.

15 00-15 3004Wal
Yn y rhaglen yma o 2003, byddwn yn ymweld â chartref arloesol Mari a Glyn Evans yn Abertawe. An innovative Swansea home, an old farmhouse and a thatched cottage in Cardiganshire.

15 30-16 00Gwlad Beirdd: Cynan
Bydd Mererid yn ymweld â'r bwthyn unig sydd yn edrych dros y traeth yn Aberdaron wrth drafod gwaith Cynan. This week's programme looks at the life and work of the poet Cynan.

16 00-16 55Julian Lewis Jones yn Awstralia
Y tro hwn mae Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn teithio i dalaith Queensland ac yn snorclo ym môr gloyw'r Great Barrier Reef. Julian and Rhys visit Queensland and the Great Barrier Reef.

16 55-17 25Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine.

17 25-19 15Pobol y Cwm Omnibws
Cipolwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles.

19 15-19 30New: Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport.

19 30-20 00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol
Yr wythnos yma byddwn yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, 75 mlynedd ers rhyddhau gwersyll Auschwitz-Birkenau ar y 27ain o Ionawr 1945. We mark Holocaust Memorial Day.

20 00-21 00New: Waliau'n Siarad
Aled Hughes a Sara Huws sy'n clywed straeon pobl fu'n byw a gweithio o fewn waliau hen wyrcws Llanfyllin. We hear stories of people who lived and worked at the old Llanfyllin workhouse.

21 00-22 00DRYCH: Eirlys, Dementia a Tim
Y cyfarwyddwr Tim Lyn sy'n dogfennu'r newidiadau ddaw i fywyd hen ffrind ysgol, wedi iddi dderbyn diagnosis o dementia. A filmmaker documents his old school friend's life with dementia.

22 00-22 30Y Byd ar Bedwar
Mae dros 6 miliwn o bobl yn dioddef o meigryn ym Mhrydain. Edrychwn ar gwynion fod diffyg triniaeth ar gael gan ein gwasanaethau iechyd. Investigating the lack of treatment for migraines.

22 30-23 35Gwesty Aduniad
Mae'r cwpl priod Jo a David Hatton efo un peth yn gyffredin - tadau wnaeth adael pan oeddan nhw'n blant: a yw'n bosib gwybod mwy? A married couple search for the fathers who abandoned them.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Twm Tisian
Mae Twm Tisian eisiau bwyd ac mae'n dod ar draws caffi braf. Ond beth mae Twm yn mynd i gael i fwyta? Twm Tisian is hungry and he comes across a cosy café. But what will he have to eat?