BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Monday (06.04.2020)


06 00-06 10New: Bing
Mae Bing a Swla'n perfformio sioe bypedau i Fflop, Ama a Pando pan mae Coco yn torri ar draws y stori ac ymuno. Bing & Sula are doing a puppet show for Flop, Amma, Charlie & Pando.

06 10-06 20Oli Wyn
Mae'n ddiwrnod arbennig yng Nghaerdydd, a'r ddinas yn llawn pobl yn mynd i wylio gêm rygbi. Ond sut mae mynd ati i lanhau'r strydoedd unwaith i'r gêm gychwyn? A look at street-cleaning!

06 20-06 35Patrôl Pawennau
Tra bod Twrchyn a Gwil yn chwilio am foch Ffermwr Al, mae Fflamia yn gofalu am weddill y criw anwydog! Fflamia cares for his sniffly pup pals! Oh dear, there's illness about.

06 35-06 45Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

06 45-07 00Ben a Mali a'u byd bach o hud
Mae'r Brenin Rhi yn mynnu cael roced er mwyn hedfan i'r lleuad. After seeing a toy Elf rocket, the King orders a real rocket to fly to the moon.

07 00-07 10Syrcas Deithiol Dewi
Mae Brân yn teimlo'n isel ar ôl torri llestri pawb. Brân accidentally breaks Ling's favourite vase.

07 10-07 20New: Timpo
Mae un Po yn hoffi darllen gymaint mae o wedi cloi ei hun yn ei dy efo wal o lyfrau, ma angen help Tîm Po! One Po loves reading so much, he's walled himself in his home with lots of books.

07 20-07 35Amser Maith Maith yn ôl
Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti'n edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Today grandad has a story from Victorian times.

07 35-07 45Nos Da Cyw
Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Bolgi a'r matres caled. Today's story is about Bolgi and the hard mattress.

07 45-08 00Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin. Mae Cacmwnci yn llawn sgetsys dwl a doniol, ac ambell fwnci drygionus. Comedy series for pre-schoolers - full of funny sketches and a few cheeky monkeys.

08 00-08 05Meripwsan
Mae yna oglau rhyfedd yn yr ardd heddiw ac mae Meripwsan yn ceisio darganfod o ble mae'n dod. There's a strange smell in the garden today and Meripwsan wants to know what it is.

08 05-08 15Tomos a'i Ffrindiau
Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true.

08 15-08 30Ysbyty Cyw Bach
Mae Cyw yn gorfod mynd ar frys i Ysbyty Ciw Bach mewn ambiwlans. Cyw is rushed to hospital in an ambulance.

08 30-08 45Bach a Mawr
Beth wnaiff Bach pan mae 'na storm? A pham mae Mawr yn bwyta cacen geirios yn y cwpwrdd? What will Small do when there's a thunderstorm? And why is Big eating cherry pie in the cupboard?

08 45-09 00Llan-ar-goll-en
Mae Beti Becws wedi cael pysgodyn yn anrheg gan ei ffrind ond cyn pen dim mae'r pysgodyn aur yn diflannu. Beti has been given a goldfish by her friend but before long it disappears.

09 00-09 15Stiw
Mae Stiw ac Elsi'n chwilio am y Gwningen Basg sydd wedi gadael wyau Pasg iddyn nhw yn yr ardd. Stiw and Elsi decide to go looking for the Easter Bunny

09 15-09 25Stiw
Wedi gweld ar y newyddion bod eliffant wedi dianc o'r sw leol mae Stiw'n mynd ati i geisio dal yr anifail. After hearing about an escaped elephant Stiw sets out to trap the animal.

09 25-09 35Stiw
Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei dewis yn cael ei gwisgo gan rywun arall. Stiw goes all out to win the fancy dress competition.

09 35-09 45Stiw
Mae Stiw'n ceisio cael y teulu i gyd i arbed dwr ond mae ambell beth yn mynd o chwith. Stiw suggests the family have a water saving 'bucket day' but things don't go quite as planned.

09 45-10 00Stiw
Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen gôt law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw. An old waterproof jacket in Taid's garage proves to be ideal material to fix Stiw's kite.

10 00-10 10Bing
Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head!

10 10-10 20Oli Wyn
Mae 'na waith adeiladu mawr yn digwydd yn Ysgol Bro Gwaun, ond cyn y gall ddechrau o ddifri, mae'n rhaid dymchwel rhai adeiladau. A look at some buildings that need to be demolished.

10 20-10 35Patrôl Pawennau
Pan mae'r cwn yn darganfod teithiwr cudd ar y Pencadfws, rhaid iddynt achub cath fach ar ffo. When the pups find a stowaway on their trip to the Icy Tundra, they have to rescue a kitten.

10 35-10 45Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

10 45-11 00Ben a Mali a'u byd bach o hud
Mae Mali wedi torri ei hudlath - a fydd modd ei thrwsio? Mali breaks her wand and must go to the Wand Factory, at the bottom of the Great Elf Tree, to get it fixed.

11 00-11 10Syrcas Deithiol Dewi
Mae Sianco yn dod i'r canlyniad ei fod angen ychydig bach o gymorth gyda'i gân newydd. Sianco decides he needs help with his new song.

11 10-11 20Timpo
Mae yna Po sydd am fwynhau picnic ar Fryn Tre Po, ond mae'r fainc wastad yn llawn. A Po really wants to enjoy a picnic on top of Po Hill but the picnic bench is always full.

11 20-11 35Amser Maith Maith yn ôl
Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ôl'. Today's story comes from Tudor times, and the home of the Bowen family is very busy.

11 35-11 45Nos Da Cyw
Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Triog a'r Botel Sos Coch. Today's story is about Triog and the ketchup bottle.

11 45-12 00Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

12 00-12 30Parti Bwyd Beca
Bydd Beca yn paratoi gwledd o gacennau yng nghaffi T.H. Roberts yn Nolgellau yng nghwmni'r awduron Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros. Cakes and treats at T.H. Roberts Café, Dolgellau. [SL]

12 30-13 00New: Datganiad Dyddiol COVID-19
Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation.

13 00-13 30Codi Hwyl America
Mae'r pâr yn teithio i dreflan Utica i gymryd rhan yn nathliadau y 4ydd o Orffennaf. The pair head for Utica, New York, once the centre of Welsh life in the US, to celebrate the 4th of July.

13 30-14 00Cymry ar Gynfas: Rhys Mwyn
Yn y rhaglen hon bydd yr artist cyfrwng Cymysg Luned Rhys Parri yn mynd ati I geisio portreadu Rhys Mwyn. Mixed media artist Luned Rhys Parri attempts to create a portrait of Rhys Mwyn.

14 00-14 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Ysgol Ni: Maesincla
Mae'n dymor yr haf, ac yn ogystal â'r mabolgampau a'r Eisteddfod ysgol, mae'r Prom yn cael ei gynnal i ffarwelio efo blwyddyn 6. It's summer, and we say goodbye to year 6 at the Prom.

16 00-16 10Bing
Mae Swla a Bing yn gwersylla er mwyn gweld y Sêr a'r Lleuad, ond mae cysgod rhyfedd yn codi ofn ar Bing tu mewn a thu fas. Sula & Bing are camping to see the Stars & Moon.

16 10-16 20Timpo
Ffrwyth gwyllt: Mae yna Po yn cael trafferth gwerthu ffrwythau, oherwydd eu bod yn bownsio i ffwrdd! Fruit Oops: A Po finds it difficult to sell fruits, because they keep bouncing away!

16 20-16 35Jen a Jim Pob Dim
Dim ond un darn o arian sydd gan Panda - mae'n rhaid ei fod wedi colli'r gweddill. Tybed all ei ffrindiau ei helpu i ddod o hyd iddo? Panda has lost some money -can his friends find it?

16 35-16 45Patrôl Pawennau
Mae François a Capten Cimwch eisiau tynnu llun o deulu o eliffantod, ond dim ond un eliffant allan nhw ddarganfod! François and Cap'n Cimwch try to take a photo of an elephant family.

16 45-17 00Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

17 00-17 05Pat a Stan
Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures!

17 05-17 25New: Mwy o Stwnsh Sadwrn
Mwy o Stwnsh Sadwrn, a chyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn, and a chance to re-live the weekend's games and lols.

17 25-17 50Y Gemau Gwyllt
Mae'r gyfres eithafol a llawn antur yn ôl am gyfres newydd. Heddiw, mae'r cystadleuwyr yn dysgu sut i yrru beiciau cwad ac yn wynebu ras rwystr. Stwnsh's extreme adventure series is back!

17 50-18 00Larfa
Cyfres animeiddio liwgar. Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt drafod baw trwyn! Colourful, wacky animation series. More adventures from the Larfa crew and the topic is... nose boogies!

18 00-18 30Cerys Matthews a'r Goeden Faled
Cyfres newydd. Cerys Matthews sy'n edrych ar hanes rhai o ganeuon gwerin poblogaidd Cymru. Cerys Matthews traces the history of Welsh folk songs focusing today on Sosban Fach and Moliannwn.

18 30-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

20 00-20 25New: Caru Siopa
Lara Catrin sy'n cyfarfod â dau siopwr brwd o Aberystwyth sydd am neud arian yn ail gylchu dillad ail law. We meet two canny shoppers hoping to make money by upcycling second hand clothing.

20 25-20 55New: Helo Syrjeri
Mae Dr Gwynfor yn mynd i'r afael ag anaf diweddar chwaraewr rygbi lleol a Iolo yr Uwch Barafeddyg sy'n ymweld â fferm Llywelyn. Nurse Sian sees to painful sores underneath Rose's hernia.

20 55-21 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

21 00-21 30New: Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine.

21 30-22 00Adre
Y tro hwn, byddwn yn ymweld â chartref y ffermwr adnabyddus Gareth Wyn Jones yn Llanfairfechan. This time, we visit the home of the well-known farmer Gareth Wyn Jones in Llanfairfechan.

22 00-22 30Elis James: Cic Lan yr Archif
Mae Elis yn gofyn pam mae Cymru'n cael ei hystyried yn un o'r gwledydd lleiaf ffit yn y byd. Elis looks at how Welsh TV programmes have presented fitness over the decades.

22 30-23 35Cynefin
Y tro hwn, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn ymweld â phlwyf mynyddig a phrydferth Trawsfynydd. This time, we visit the beautiful mountainous parish of Trawsfynydd.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Peppa
Mae Peppa yn llawer rhy siaradus yn ôl Siwsi. Felly mae Peppa'n penderfynnu nad yw hi byth am siarad eto. Peppa decides she is never going to talk, ever again. But this does not last long!