BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Tuesday (04.08.2020)


06 00-06 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

06 05-06 15Jambori
Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures...

06 15-06 25Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

06 25-06 35Bach a Mawr
Mae Mawr am gael ei enw yn Llyfr Y Mwyaf, Y Gorau a'r Cyntaf drwy siglo ar ei siglen. Mawr is eager to have his name appear in The Book of Biggest, Bests and Firsts by swinging on his swing

06 35-06 55Ahoi!
Pwy fydd y môr-ladron sy'n ymuno â Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure?

06 55-07 05Ty Mêl
Mae Mali a Dani yn ffrindiau gorau, ond maen nhw'n cael ffrae. Mali and Dani are best friends, but they argue, and Morgan does his best to make sure they become friends again.

07 05-07 20Gwdihw
Bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld â phengwiniaid Fferm Folly. Building a coop for the hens and visiting the penguins at Folly Farm.

07 20-07 30Timpo
Mae yna Po yn byw mewn ty ar ben bryn lle mae'r olygfa yn dwyn eich gwynt. Yn anffodus mae'r daith yno yn gwneud yr un peth! A Po lives in a house on a hill where the view is so incredible!

07 30-07 45Ynys Adra
Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation.

07 45-08 00Sion y Chef
Mae trychineb yn y gegin yn golygu nad oes digon o fwyd gan Siôn i fwydo pawb. All Izzy helpu? Disaster in the kitchen means there's not enough food for everyone. Can Izzy save the day?

08 00-08 15Heini
Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â chanolfan arddio. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a garden centre.

08 15-08 25Shwshaswyn
Mae pawb angen ffrindiau i'w codi weithiau, ac heddiw mae Fflwff yn rhannu jam blasus gyda Seren a'r Capten! Everyone needs a good friend to lift them - Fflwff cheers friends up with jam!

08 25-08 40Y Teulu Mawr
Mae'r Teulu Mawr wedi gwneud eu gwisgoedd eu hunain ar gyfer y parti gwisg ffansi yn yr ysgol. With a lot of help from Malan, Mrs Mawr makes costumes for the fancy dress party.

08 40-08 45Nos Da Cyw
Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw - stori Gwen y gwdihw. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Gwen the owl.

08 45-09 00Amser Maith Maith yn ôl
Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history.

09 00-09 05Meripwsan
Mae Meripwsan eisiau symud pentwr o botiau o'r ardd, ond maen nhw'n drwm. Meripwsan wants to move a pile of pots from the garden but they are heavy. What should he do?

09 05-09 15Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

09 15-09 30Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

09 30-09 45Octonots
Mae'r Octonots yn dilyn mamau pengwin ymerodrol sydd ar eu ffordd adref at eu teuluoedd. The Octonauts follow emperor penguin mums returning to their families.

09 45-10 00Cei Bach
Mae'n ddiwrnod y ffair, ac mae pawb yng Nghei Bach wrthi fel lladd nadroedd yn ceisio codi arian i achub y ddau ful bach - Tudno a Tesni. Will the villagers be able to save the donkeys?

10 00-10 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

10 05-10 15Jambori
Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures!

10 15-10 25Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

10 25-10 35Bach a Mawr
Mae hi'n ddiwrnod cyntaf y ganwyn ac mae Bach a Mawr am lanhau'r ty. Ond a fyddan nhw'n gwneud hynny? It's the first day of spring and Bach and Mawr are going to clean the house.

10 35-10 55Ahoi!
Pwy fydd y môr-ladron sy'n ymuno â Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure?

10 55-11 05Ty Mêl
Mae Morgan a Mali yn dysgu sut i chwarae seiloffôn Taid, ac yn cyfansoddi cân. Morgan and Mali learn how to play Taid's xylophone and compose a song.

11 05-11 20Gwdihw
Bydd Megan yn mynd i'r mart i werthu defaid a byddwn yn cwrdd â ffured fywiog Tecwyn. Megan tries to sell sheep in the mart and we'll meet Tecwyn's lively ferret.

11 20-11 30Timpo
Adref Heb Fod Adref. Bydd cysgu dros nos yn Nhy Ffin yn hwyl ond mae gan Berwyn hiraeth. Home Away From Home: A sleepover at Ffin's would be great fun if Berwyn wasn't feeling homesick.

11 30-11 45Ynys Adra
Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation.

11 45-12 00Sion y Chef
Mae Siôn ac Izzy'n penderfynu cyfuno gwaith cartre' Izzy gyda chwilio am fwyar duon i'r bwyty. Siôn takes Izzy into the countryside so that she can spot all the animals for her homework.

12 00-12 30Codi Hwyl
Cyfle i gwrdd â ffrindiau annisgwyl ac i fynd i bysgota ar Lough Gowla cyn codi hwyl am y daith hir yn ôl i Gymru fach. A chance to meet friends and make new ones before the journey home. [SL]

12 30-13 00New: Datganiad COVID-19
Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL]

13 00-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Adre
Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Join Nia Parry as she gives us an insight into the lives and homes of some of Wales' familiar faces.

14 00-14 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Y Castell
Jon Gower sy'n olrhain hanes y Castell, yma yng Nghymru, dros y ffin a draw ar y cyfandir. Three-part series. Jon Gower traces the history of the Castle, here in Wales and across Europe.

16 00-16 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

16 05-16 20Octonots
Pan mae criw o nadroedd gwenwynig yn cael eu darganfod yn sownd ar draeth, rhaid i Pegwn a'r Octonots eu hebrwng yn ôl i'r cefnfor. Pegwn has to get some poisonous snakes back to the sea.

16 20-16 30Jambori
Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure, with interesting sounds and pictures!

16 30-16 45Sion y Chef
Mae'r pentrefwyr yn helpu Magi gasglu cnwd o fefus. Yn anffodus, wedi damwain gyda phêl droed, mae'r mefus yn cael eu malu. A mishap with a football results in Magi's fruits being crushed.

16 45-17 00Ynys Adra
Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation.

17 00-17 10Cath-Od
Mae'n amser i Macs fynd i weld y Milfeddyg, ond mae o'n twyllo Crinc i fynd yn ei lê. It's time for Macs to go and see the Vet, but he tricks Crinc to go in his place.

17 10-17 20New: Byd Rwtsh Dai Potsh
Mae Beti eisiau llun da o Dai ac Anna, ond mae'r camera mae John yn ei ddefnyddio yn perthyn i Gu ac yn rhyfedd iawn. Betty wants a nice photo of Dave and Anna, but the camera plays up!

17 20-17 40Mwy o Mwfs - M O M
Mae criw Dawnsio Stryd Abattak yng Nghaerdydd i baratoi ar gyfer dawnsio mewn fideo gyda Roughion. The Abattak Street Dance Crew prepare to dance in a music video with Roughion.

17 40-17 55Arthur a Chriw y Ford Gron
Mae Brenin Uther yn mynd i gynnal dawns; ac yn y cyfamser, mae Morgan yn dysgu hud newydd sy'n gallu anfon unrhyw un i'r Fro na Chewch Ddychwelyd. King Uther is going to be hosting a ball!

17 55-18 00Larfa
Beth sy'n digwydd ym myd y cymeriadau dwl y tro hyn? Mae rhywun yn cael ei bigo! What's happening in the crazy characters' world today? Someone's been bitten!

18 00-18 30Stori Coronau y 'Steddfod
Hanes un o wobrau diwylliannol pwysicaf y genedl. Guto Dafydd sy'n edrych yn ôl dros hanes y gystadleuaeth. The story of one of Wales' most significant cultural awards, the Eisteddfod Crown.

18 30-19 00Stori Pêl-droed Cymru
Bydd Dewi Prysor yn edrych ar rai o'r ffactorau a effeithiodd ar dwf pêl-droed. Which factors affected the growth of football in Wales? Why were early Nonconformists wary of the game?

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

20 00-20 55New: Tudur Owen ar ei Orsedd
Roedd cael ei dderbyn i'r Orsedd yn uchafbwynt bywyd i Tudur ac yn y rhaglen hon mae'r cymryd golwg ar y Steddfod yn ei chyfanrwydd, o'r trefnwyr i'r glanhawyr. Tudur Owen on the Eisteddfod.

20 55-21 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

21 00-22 05New: Towyn Roberts
Portread o'r dyn diwylliedig tu ol i'r ysgoloriaeth ar gyfer cantorion ifainc yn yr Eisteddfod. Portrait of Towyn Roberts, founder of the Eisteddfod scholarship awarded to young singers.

22 05-23 20New: Tewach Na Dwr
Mae Jonna yn cael ymweliad annisgwyl, ac Oskar yn datgelu'r gwir am ei ran yn y broses o chwalu rhamant Lasse a Liv flynyddoedd yn ol. The lodging house prepares for a big wedding reception.

23 20-23 55Bad Achub Porthdinllaen
Bydd genod y cwch yn cael eu cyfweld ar gyfer cylchgrawn cenedlaethol. A journalist from a national magazine comes to interview the four female crew members and there's cleaning to be done.

23 55-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 00Cyw
Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf. Fun-filled programmes for younger viewers.