BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Saturday (25.01.2020)


06 00-06 05Meripwsan
Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gêm fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Meripwsan tries playing a board game with Eryn and Wban but he keeps spoiling it for them.

06 05-06 20Guto Gwningen
Ar ôl i Guto ddweud celwydd sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo geisiau achub ei bywyd! Guto tells a lie which leads Dili Minllyn into the clutches of the sly old fox.

06 20-06 35Dwylo'r Enfys
Diwrnod ar lan y môr i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. It's a trip to the seaside for Heulwen today where she collects shells with Willow. [SL]

06 35-06 50Boj
Wrth dyrchu dan y ddaear mae Boj yn dod o hyd i flwch. Mae Mr Clipaclop wrth ei fodd - dyma ei gist amser a gladdwyd amser maith yn ôl. Burrowing underground Boj discovers a time capsule!

06 50-07 05Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how to make a birthday cake for his friend Cyw.

07 05-07 15Digbi Draig
Mae Digbi'n tybio y bydd Betsi wrth ei bodd efo'r Bocs Triciau mae wedi dod o hyd iddo yn siop Abel. Digbi thinks Betsi will be delighted with the Box of Tricks he found in Abel's store.

07 15-07 25Jambori
Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure, with interesting sounds and pictures!

07 25-07 35Stiw
Mae Stiw'n gwneud cerdyn arbennig i roi i'r teulu i gyd ar Ddydd Santes Dwynwen. Stiw makes a very special card to give the family on St Dwynwen's Day to show how much he loves them all.

07 35-07 45Blero yn Mynd i Ocido
Ar ôl i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle.

07 45-08 00Cacamwnci
Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh!

08 00-08 10Dennis a Dannedd
Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog.

08 10-08 20Bwystfil
Y tro hwn: edrychiad ar y deg anifail mwyaf gwenwynig. This time: a look at the ten most poisonous animals.

08 20-08 45Kung Fu Panda
Mae Fung y Croc yn dod ar draws hen sgrôl sy'n cynnwys cyfarwyddiadau ar sut i greu rhyfelwyr byw o glai. Fung the Croc finds instructions for making living terracotta warriors.

08 45-09 10Pigo Dy Drwyn
Cyfres newydd o'r sioe stiwdio i blant 8 - 11 mlwydd oed sy'n llawn hwyl, sialensau corfforol, gemau, gwobrau a gynj. A new series of the studio show for children 8-11, with fun and games...

09 10-09 35Crwbanod Ninja
Mae Michelangelo yn profi bod modd i'r Crwbanod wneud cyfaill o berson. Michelangelo uses a social networking site to become friends with a real person - Chris Bradfrod.

09 35-10 00Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Pan mae fflam Bwchdan yn diffodd oherwydd gorymarfer gan Snotfawr mae'r Academi yn gorfod ceisio ail gynnau'r fflam. Bwchdan is losing his ability to catch on fire. Can anyone save him?

10 00-10 15Amser Maith Yn Ôl
Mae Ceti yn edrych ymlaen at wisgo ei sgidie newydd i barti ond cyn mynd mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria iddi. Grandad reads Ceti a story from Victorian times before her party. [SL]

10 15-11 10Am Dro!
Rhaglen newydd am lwybrau cerdded. Bydd pob pennod yn cynnwys pedwar o gyfranwyr yn arwain ei gilydd yn eu tro wrth gerdded, gyda chyfle i sgorio ei gilydd ar y diwedd. New walking gameshow. [SL]

11 10-11 35Adre
Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref y gitarydd a'r cerddor Owen Powell yn yr Efailwen. This week we'll be visiting the home of guitarist and musician Owen Powell at Efailwen. [SL]

11 35-12 30Y Fets
Mae gofid am Mazlo'r ci bach deufis oed ac mae ysbaddu pedwar Alpaca yn profi'n dipyn o sialens i Dafydd. Dafydd battles to castrate a herd of feisty Alpacas and a puppy needs help. [SL]

12 30-13 00Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL]

13 00-13 30Tân
Y tro hwn, cawn weld sut mae'r Gwasanaeth Tân yn cynnig cyngor i'r cyhoedd. This week we'll find out how fire crews work with the public to prevent us from danger. [SL]

13 30-14 30Taith Tylluan yr Eira
Dogfen natur drawiadol yn dilyn taith tylluan yr eira i Ewrop. Breathtaking nature documentary following the Snowy owl's journey to Europe. [SL]

14 30-15 30Gwesty Aduniad
Trigolion pentref Carmel sy'n cyfarfod teulu peilot ifanc a gollodd ei fywyd ym 1965 mewn damwain awyren tra'n ceisio osgoi'r pentref. Paying tribute to the family of a young pilot who died. [SL]

15 30-16 30Waliau'n Siarad
Aled Hughes a Sara Huws sy'n olrhain stori miliwnydd a sosialydd aeth ati i greu coleg unigryw. Tracing the story of a millionaire and socialist who created the unique Coleg Harlech. [SL]

16 30-17 00Codi Pac
Yn Aberteifi heddiw bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld â nhw. Geraint Hardy looks at things to do and see in Cardigan.

17 00-19 15Clwb Rygbi
Darllediadau gemau rygbi. Broadcasts of rugby matches.

19 15-19 30New: Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport.

19 30-20 00Y Ras
Owain Tudur Jones, Gary Slaymaker, Geraint Hardy a Lauren Jenkins sy'n brwydro i fynd drwodd i'r rownd derfynol. Owain Tudur Jones, Gary Slaymaker, Geraint Hardy and Lauren Jenkins compete.

20 00-21 00New: Noson Lawen
Gruffydd Wyn, Côr Ieuenctid Môn, Fleur De Lys, Triawd Edern, Bach a Mawr, Ieuan Jones, a mwy. Entertainment with artists from Anglesey.

21 00-22 00New: Carys Eleri'n Caru
Carys Eleri sy'n edrych nôl dros hen arferion caru Cymreig, ac yn gofyn sut ry' ni'n caru yng Nghymru heddiw. Forget Tinder, Carys Eleri reveals ways of finding love in pre-app eras.

22 00-23 50Solomon a Gaenor
Cyfle i weld y ffilm a enwebwyd am Oscar, gydag Ioan Gruffudd a Nia Roberts yn chwarae'r prif rannau. Oscar nominated film about two star-crossed lovers who cross religious & social divides.

23 50-00 25Hansh
Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.

00 25-01 55Teleshopping
Home Shopping.

01 55-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Peppa
Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Mrs Hirgorn shows Peppa how to make a memory chest. They discover their parents had made one many years ago.