BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday

TV Listings for S4C on Thursday (05.12.2019)


06 00-06 10Ty Mêl
Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i roi archwiliad meddygol i'r plant, ond pwy fydd y cyntaf tybed? Dr Chwilen is coming to school today to give the children a medical examination.

06 10-06 25Hafod Haul
Pan fydd Cled yn clochdar mae pawb yn gwybod ei bod yn amser codi. Ond mae Heti'n derbyn cloc larwm yn y post. Heti receives an alarm clock in the post. What about Cled the cockerel?

06 25-06 35Sam Tân
Mae Jo a Meic yn gystadleuol iawn ac yn mynnu cymryd rhan yng Nghwpan Pontypandy. O diar! Meic and Jo are very competitive and decide to compete in the Pontypandy Cup. Oh dear!

06 35-06 45Twm Tisian
Mae Twm yn rhewi heddiw, dyw e ddim yn gallu cynhesu o gwbl! Twm is really cold today, he just can't get warm!

06 45-07 00Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

07 00-07 05New: Blociaurhif
This is S4C

07 05-07 20Guto Gwningen
Er nad oedd o am i Fflopsi a Mopsi fynd efo fo ar un o'i anturiaethau, mae Guto'n darganfod bod yr efeilliaid yn gallu bod yn gwmni difyr iawn. Guto finds out his twin sisters can be fun!

07 20-07 35Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gân 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song.

07 35-07 45Y Dywysoges Fach
Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn hoff iawn o salad yn enwedig tomatos. The Little Princess doesn't like salad especially tomatoes.

07 45-08 00New: SION Y CHEF
Cartwn am Sion y chef a'i anturiaethau bwyd. Cartoon about Sion the chef and his foodie adventures.

08 00-08 10Abadas
Mae'n ddiwrnod ffair yng ngardd yr Abadas ac mae gan air heddiw, gysylltiad â'r ffair hefyd. The Abadas are playing Hari's super throwing game, but things are tougher than they seem

08 10-08 20Oli Wyn
Heddiw, mae Jay, ffrind Oli am ddangos i ni sut mae gweithio JCB ar safle adeiladu prysur. Oli's friend Jay shows us how the JCB works on a busy building site.

08 20-08 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Heulwen i fod i ymarfer efo Li a Ling ond mae hi'n brysur yn siarad ag Eira drwy'r cyfrifiadur. Heulwen should be practising with Li and Ling but she's too busy on the computer.

08 30-08 40Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

08 40-08 55Tili a'i ffrindiau
Mae Twmffi eisiau bisged i frecwast ac wrth geisio cael gafael ar un, mae'n gwneud llanast mawr! Twmffi wants a biscuit but he makes a mess trying to reach one and Arthur gets the blame.

08 55-09 05Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

09 05-09 20Wibli Sochyn y Mochyn
Mae Wibli yn neidio i fyny ac i lawr ar ei drampolîn a daw Soch Smotiog heibio i wylio. Now you see him, now you don't! Wibli is bouncing up and down on his very own trampoline.

09 20-09 25Meripwsan
Mae hi'n boeth yn yr ardd ac mae Meripwsan angen oeri. A wnaiff blodyn haul helpu? It's hot in the garden and Meripwsan needs to cool down. Will a sunflower do the trick?

09 25-09 40Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero am gael perfformio yng nghyngerdd Ocido felly mae'n rhaid dysgu chwarae offeryn! Blero and friends are to take part in a concert but first they must learn to play an instrument!

09 40-10 00Sbridiri
MaeTwm a Lisa yn creu melinau gwynt papur. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen. Twm and Lisa make paper windmills. They also visit the children at Ysgol Beca, Efailwen.

10 00-10 10Heulwen a Lleu
Mae Lleu a'i ffrind gorau, Heulwen, yn gwylio mwncïod, adar a hyd yn oed moch gwyllt i gael gweld sut mae gwahanol anifeiliaid yn bwyta. Heulwen and Lleu find out how animals eat their food.

10 10-10 25Straeon Ty Pen
Daniel Glyn sydd yn adrodd stori am Sali a'i sanau coll. Daniel Glyn tales the tale of Sali and her discovery of who or what is behind her stolen socks.

10 25-10 40Boj
Wrth dyrchu dan y ddaear mae Boj yn dod o hyd i flwch. Mae Mr Clipaclop wrth ei fodd - dyma ei gist amser a gladdwyd amser maith yn ôl. Burrowing underground Boj discovers a time capsule!

10 40-10 50Oli Wyn
Mae Oli Wyn yn gath fywiog sy'n gracyrs gwyllt am gerbydau o bob math. Oli Wyn is a curious cat who's wildly wacky about vehicles of all sorts. Today he looks at a car transporter lorry.

10 50-11 05Jen a Jim Pob Dim
Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Plwmp wants to go for a paddle in the garden pond but it has dried up!

11 05-11 10Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

11 10-11 25Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn- rapiwr goreau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld â chrochendy yn y bennod hon. Rapsgaliwn will be visiting a pottery in this episode to discover how cups are made.

11 25-11 35Stiw
Mae Stiw ac Elsi'n ceisio dod o hyd i ben draw'r enfys. Stiw and Elsi try to find the end of the rainbow, and discover an original treasure when they attempt to find a pot of gold.

11 35-11 50Dwylo'r Enfys
Ymunwch â Heulwen wrth iddi lanio ar gyrion Bethesda i gyfarfod ffrind newydd o'r enw Idris. Join Heulwen as she lands near Bethesda to meet a new friend, Idris who lives on a farm. [SL]

11 50-12 00Sion y Chef
Mae Heledd angen gwneud cyflwyniad eisteddfod ac yn nerfus iawn. Diolch i Siôn, mae ei chyflwyniad yn llwyddiant. Siôn helps Heledd conquer her fear of speaking in public.

12 00-12 05Newyddion S4C - Pennod 179
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Her Yr Hinsawdd
Byddwn yn dilyn yr Athro Siwan Davies i Costa Rica lle mae'r bywyd gwyllt anhygoel a'r golygfeydd hudolus o dan fygythiad enfawr. Costa Rica, where the wildlife & landscape are under threat. [SL]

12 30-13 30Heno 2019/20
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Gerddi Cymru
Bydd Aled yn croesi Pont Menai i Sir Fôn i ymweld â gardd Plas Cadnant ac yn teithio i Neuadd Abaty Cwmhir yn y Canolbarth. Aled visits Plas Cadnant garden on Anglesey and Abbey Cwmhir Hall.

14 00-14 05Newyddion S4C - Pennod 179
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da 2019/20
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C - Pennod 179
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Fferm Ffactor Selebs
Mae Fferm Ffactor Selebs nôl, a bydd Lisa Angharad, Dewi Pws, Owain Tudur Jones a Llion Williams yn cystadlu mewn tasgau amaethyddol. Fferm Ffactor Selebs is back with celebrities aplenty!

16 00-16 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

16 05-16 20Stiw
Mae'n ddiwrnod mawr gan fod Pwyll a Stiw'n gorfod mynd at y meddyg. Pwyll is sick and needs to go to the doctor. Stiw tries to find the terrified bird to calm him down!

16 20-16 30Straeon Ty Pen
Mali Harries sy'n adrodd helyntion y Brenhinoedd a'r Breninesau a sut y cafodd y gwelydd eu gwasgaru ar hyd y môr. Mali Harries tells us how the countries were scattered across the sea.

16 30-16 45Sion y Chef
Mae Heledd yn darganfod fod mêl yn foddion da tra bod Penny'n helpu Izzy i beidio bod ofn gwenyn. Heledd discovers honey is the best medicine as Penny helps Izzy overcome her fear of bees.

16 45-17 00Jen a Jim Pob Dim
Mae Jen yn edrych ymlaen at chwarae gêm o bêl-droed gyda Jim. Jen is looking forward to playing a game of football with Jim but they need to create two goals exactly the same size.

17 00-17 05New: Ffeil - Pennod 64
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.

17 05-17 15New: Arthur a Chriw y Ford Gron
Cyfres animeiddio am anturiaethau Arthur a Chriw y Ford Gron. Animation series about the adventures of Arthur and the Round Table Crew.

17 15-17 20Dewi a'r Ditectifs Gwyllt
Mae'r ditectifs ar waith unwaith eto ond y tro yma nid anifeiliaid gwyllt sy'n cael eu sylw ond ysbwriel! A rubbish job for PC Dewi and his team as they investigate a case of tipping.

17 20-17 45New: Lolipop
This is S4C

17 45-18 00Rygbi Pawb Stwnsh
This is S4C

18 00-18 05Newyddion S4C - Pennod 179
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

18 05-18 30Ar Werth
Ty newydd sbon yn Llandwrog a chartref bendigedig ym Mhenrhyndeudraeth a ddyluniwyd gan Syr Clough Williams-Ellis. Includes a house designed by Sir Clough Williams-Ellis in Penrhyndeudraeth.

18 30-19 00ROWND A ROWND CYFRES 24
Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. Follow all your favourite characters on this long-running soap as they go about their daily lives.

19 00-19 30New: Heno 2019/20
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Pobol y Cwm - Pennod 170
Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi.

20 00-21 00New: Ty Am Ddim
This is S4C

21 00-21 30Newyddion 9 - Pennod 179
Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.

21 30-22 00New: Bwyd Epic Chris
This is S4C

22 00-22 30Adre
Rhaglen arbennig Nadoligaidd, gyda Cefin Roberts, Dewi Pws a'i wraig Rhiannon, a Betty Ann a Keith Jones. Christmas edition with Cefin Roberts, Dewi Pws Morris and Betty Ann and Keith Jones.

22 30-23 00New: HANSH 2019 - 2020 (teledu)
Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.

23 00-23 35Y Stiwdio Gefn
Gyda Neil Rosser a Fflur Dafydd a'u bandiau a Cowbois Rhos Botwnnog. Joining Lisa Gwilym in the last of the series are Neil Rosser and Fflur Dafydd and bands and Cowbois Rhos Botwnnog.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Peppa
Mae Peppa a George yn mynd i sglefrio ond tydyn nhw erioed wedi bod o'r blaen ac mae Peppa yn disgyn yn aml. Peppa and George go skating but they haven't been before and Peppa falls over.