BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday

TV Listings for S4C on Friday (21.08.2020)


06 00-06 05Peppa
Tydi Euryn y pysgodyn aur ddim yn edrych yn hapus a tydi o ddim yn bwyta ei fwyd. Rhaid iddo fynd at y milfeddyg. Peppa, George and Mummy Pig take their goldfish on the bus to see the vet.

06 05-06 20Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn- rapiwr goreau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld â chrochendy yn y bennod hon. Rapsgaliwn will be visiting a pottery in this episode to discover how cups are made.

06 20-06 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Sianco yn colli ei lais - ond pwy all ganu yn ei le? When Sianco loses his voice, the circus needs someone to replace him.

06 30-06 45Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff try to learn a song about some zoo animals.

06 45-06 55Sam Tân
Mae rhywun neu rywbeth yn cnoi trwy geblaua a rhaffau ym Mhontypandy ac maen nhw ar fin cael eu dal ar daith mewn balwn! Who or what is chewing through cables and ropes in Pontypandy?

06 55-07 00Olobobs
Mae'r îg ar Sgodyn Mawr druan felly mae'r Olobobs yn creu Pigyn iddi, sy'n ei helpu i dawelu. When Big Fish has hiccups the Olobobs make her Prickle, who encourages her to keep calm.

07 00-07 10Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

07 10-07 25Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero'n sylwi ar bethau bach diddorol ar ddrws yr oergell. Pam eu bod nhw'n glynu yno a ddim yn disgyn? Blero sees little objects on the fridge. Why don't they fall off?

07 25-07 40Meic y Marchog
Mae Meic yn dysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin! Meic learns that knights sometimes need a wizard's help!

07 40-08 00Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Pa anifail wnawn ni gwrdd â heddiw tybed? Which animal will we meet today at Gwesty Sigldigwt?

08 00-08 15Pentre Bach
Daeth yr amser rhannu'r newyddion mawr gyda Mam-gu a Thad-cu. The time has come to tell the grandparents the good news.

08 15-08 25Ynys Broc Môr Lili
Mae gwestai dirgel ond pwysig yn cyrraedd i weld gardd gerfluniau'r Iarll Carw. A mysterious and important guest arrives to see Lord Stagls sculpture garden.

08 25-08 40Dwylo'r Enfys
Mae Jac wrth ei fodd gyda thractors a Jac Codi Baw o bob math a heddiw mae o'n mynd â Heulwen i'r garej lle mae'i dad yn gweithio. Jac takes Heulwen to the garage where his dad works. [SL]

08 40-08 50Stiw
Tra bo Stiw yn mynd i'r acwariwm, mae Elsi'n aros adre' i chwilio am ei hoffi dedi sydd ar goll. Elsi gives up going to the aquarium in order to look for her lost bear.

08 50-09 00Babi Ni
Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Lleucu and Macsen go to stay with their grandparents while their parents are in hospital.

09 00-09 10Cymylaubychain
Mae'n boeth tu hwnt yn y nen heddiw. Byddai cawod o law yn ddefnyddiol iawn - petai'r Cymylaubychain yn gallu dod o hyd i rai! It's very hot today. Is there any rain about?

09 10-09 20Sblij a Sbloj
Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau gan lwyddo i golli'r llythyren 't' oddi ar yr arwydd y gwesty! Sblij and Sbloj stay in a hotel and somehow manage to lose the letter 't'!

09 20-09 35Y Diwrnod Mawr
Pêl-droed yw hoff beth Arwen ac mae hi'n gefnogwr brwd a ffyddlon o'r Adar Gleision. A surprise awaits football mad Arwen as she goes to collect her new Cardiff City kit from the Stadium.

09 35-09 45Guto Gwningen
Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Guto and his friends encounter the legendary 'Jac Siarp' fish.

09 45-10 00Deian a Loli a'r Tylwyth Teg
Mae gan Loli a Deian gynllun i ddarganfod beth mae tylwyth teg yn ei wneud efo dannedd plant. Deian and Loli intend to find out exactly what the tooth fairies do with children's teeth.

10 00-10 05Peppa
Mae'n Ddiwrnod Talent yn Ysgol Feithrin Peppa. Mae Musus Hirgorn am i bawb yn y dosbarth ddangos eu talent arbennig. It's Talent Day at school and everyone must show off their special skill.

10 05-10 20Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn yn ymweld â fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwlân yn cael ei greu. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how wool is made!

10 20-10 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Dewi'n helpu Carlo i ddringo'n uchel. Dewi realises how Carlo can conquer his fear of heights.

10 30-10 45Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song.

10 45-10 55Sam Tân
Ar ddiwrnod allan, mae Steele a Tadcu yn cystadlu â'i gilydd. Cwch, dwr, problemau - a fydd angen help Sam Tân? Steele and Grandad compete in boats on the water. Will they need Sam's help?

10 55-11 00Olobobs
Mae Palu Soch yn helpu Dino ddod o hyd i gartref i'r holl 'stwff' sy'n creu llanast yn ei ogof. Diggy Piggy helps Deeno to find a home for all the 'stuff' he has filling up his den.

11 00-11 10Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

11 10-11 25Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam ei bod yn dod â dagrau i'w lygaid. Blero finds a dusty sock and wonders why it makes him tearful.

11 25-11 40Meic y Marchog
Mae Meic yn sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny! Meic learns that being brave is about facing your fears - whatever they are!

11 40-12 00Sigldigwt
Ysgol Pwll Coch sy'n help yng Ngwesty Sigldigwt heddiw a byddwn yn cwrdd ag Annie a Megan sy'n berchen ceffylau. We meet Annie and Megan who both own horses.

12 00-12 30Pobl a'u Gerddi
Yn y rhaglen hon bydd Aled Samuel yn ymweld â gerddi ym Mhontarddulais, Machynys a Llannefydd. Aled Samuel visits gardens in Pontarddulais, Machynys and Llannefydd. [SL]

12 30-13 00New: Datganiad COVID-19
Darllediad byw o ddatganiad Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live statement on the Covid-19 situation. [SL]

13 00-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Golff: Y Clasur Celtaidd
Uchafbwyntiau o gystadleuaeth golff y Celtic Classic, chafodd ei chynnal yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd. Highlights from the Celtic Classic golf tournament, held at the Celtic Manor.

14 00-14 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Lle aeth Pawb? Merched Pop 65-75
Rhaglen arbennig Lle Aeth Pawb? yn dathlu cyfraniad merched i fyd cerddoriaeth boblogaidd Cymru'r '60au a'r '70au. Celebrating women in Welsh popular music in the 60s and 70s.

16 00-16 05Olobobs
Mae Sgodyn Mawr yn sownd mewn coeden felly mae'n rhaid adeiladu'r llithren fwyaf, gyflymaf a gorau erioed! With Sgodyn Mawr stuck up a tree there's nothing for it but to create a huge slide!

16 05-16 15Sblij a Sbloj
Heddiw mae Sblij a Sbloj yn mynd i'r siop ddillad gan lwyddo i golli'r llythyren 's' oddi ar un o'r arwyddion! Sblij and Sbloj visit a clothes shop and manage to lose the letter 's'!

16 15-16 30Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon. Dona Direidi and Ned Nodyn set a song challenge to kids at Ysgol Pont y Brenin Gorseinon.

16 30-16 45Meic y Marchog
Mae Meic am ddewis anifail i roi llun ohono ar ei darian. Fydd y Twrch Trwyth ara' deg a lletchwith mae'n ei hela ddim yn addas! Meic has problems deciding which animal to put on his shield.

16 45-17 00Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar ôl pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Gwesty Sigldigwt is open! Come join us!

17 00-17 10Pengwiniaid Madagascar
Mae Emrys y tsimpansî wedi cael digon o lanhau ar ôl Wil felly mae'n symud at y pegwiniaid. Emrys the chimpanzee has had enough of cleaning up after Will, so he moves in with the penguins.

17 10-17 25Gwboi a Twm Twm
Caiff Gwboi ei siomi yn ddirfawr pan mae'n colli'r hawl i edrych ar ôl anifail anwes y dosbarth. Gwboi is very disappointed when he loses the right to look after the class pet.

17 25-17 30SeliGo
Cyfres slapstic am griw bach glas doniol - Gogo, Roro, Popo a Jojo - sy'n caru ffa jeli. Beth mae'r criw dwl yn gwneud y tro hwn? Slapstick series about a group of funny blue men.

17 30-17 55Pwy Geith y Gig
Y band seicedelig ifanc, Ffracas, sy'n ymddangos yn y rhaglen heddiw wrth iddynt ddychwelyd i'w cyn-ysgol, Ysgol Glan y Môr, Pwllheli. The young psychedelic band, Ffracas, feature today.

17 55-18 00Larfa
Beth sy'n digwydd ym mywydau'r cymeriadau bach dwl y tro hyn tybed? What's happening in the lives of the crazy little characters this time we wonder?

18 00-18 30Cledrau Coll
Cyfle arall i weld Arfon a Gwyn yn cerdded ar hyd y lein o Bontarddulais i Bae Abertawe a'r Mwmbwls. Arfon and Gwyn walk the old line from Pontarddulais to Swansea Bay and Mumbles.

18 30-19 00Garddio a Mwy
Y tro hwn mae Sioned yn dangos sut i docio Wisteria, Iwan yn coginio pryd gwahanol efo meipen a Meinir yn trafod rhai o blanhigion lluosflwydd gorau Awst. Flowers, veg & life's good stuff.

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

20 00-20 25New: Gêm Gartre
Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces.

20 25-20 55New: Natur a Ni
Morgan Jones sy'n ol yng nghwmni naturiaethwyr brwd eraill mewn cyfres newydd ar stad odidog Garreglwyd. Series 2 is back at Garreglwyd Estate, Anglesey to enjoy more of nature's bounty.

20 55-21 00New: Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

21 00-22 00Noson Lawen
Eleri Siôn sy'n cyflwyno noson o adloniant yng nghwmni cynulleidfa o Bontarddulais. Entertainment featuring Nigel Owens, Meic Stevens, Fflur Wyn, Rhys ap William, and Côr y Scarlets.

22 00-22 30Sgwrs dan y Lloer
Cyfle arall am sgwrs dan y sêr yng nghwmni Elin Fflur a'r actor a'r digrifwr Mici Plwm. Relaxing in the garden with Elin Fflur tonight will be actor and comedian Mici Plwm.

22 30-23 35Lle Bach Mawr: Lle Bach Llonydd
Ymunwch a'r cynllunwyr Carwyn Lloyd Jones, Mandy Watkins a Gwyn Eiddior sy'n derbyn her o adnewyddu lle bach yn ddihangfa fawr. A challenge to renovate a small space into an amazing area.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Ty Mêl
Mae Dadi yn adrodd stori am Wilber y Môr-leidr, a dydy Morgan ddim yn gallu aros i glywed diwedd y stori. Dadi tells the tale of Wilber the Pirate and Morgan can't wait to hear the ending.