BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday

TV Listings for S4C on Sunday (05.04.2020)


06 00-06 10Bing
Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head!

06 10-06 20Sam Tân
Mae Mandy a Norman yn trio dod o hyd i'r cadno cyfrwys gyda chymorth Tom a Moose ac mae Elvis yn sefyll ei brawf gyrru uwch. Mandy and Norman try to hunt down the crafty fox.

06 20-06 35Guto Gwningen
Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig. Guto and his friends venture to Owl Island.

06 35-06 55Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn paentio esgidiau glaw. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Penparc lle mae'r plant yn paentio ymbarels. Twm and Lisa paint Twm's wellingtons and visit Ysgol Penparc.

06 55-07 10Gwdihw
Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morganwg. We meet some very unusual animals in Ysgol Iolo Morganwg - and Seren the horse gets some new horseshoes.

07 10-07 20Jambori
Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures!

07 20-07 30Twt
Mae straeon Twt yn mynd yn rhy bell ac yn arwain at broblemau i'w ffrindiau yn yr harbwr. Twt's storytelling gets out of hand and creates some problems for his friends in the harbour

07 30-07 45Ben Dant
Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Llandegfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Llandegfan.

07 45-07 55Digbi Draig
Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gêm. Glenys finds a map showing where the nuts for the Nut Hunt are hidden!

07 55-08 10Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song.

08 10-08 20Boj
Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj. Boj is excited - he's spending the whole day playing games with Tada!

08 20-08 35Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is milk.

08 35-08 50Blero'n mynd i Ocido
Mae dyfais ddiweddaraf Sam, mefus diri a sawl Maer yn gymorth i Blero ddarganfod yn union beth a phwy yn union ydy o. Different friends help Blero find out what makes him who he is.

08 50-08 55New: Penblwyddi Cyw
Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw!

08 55-09 00New: Pen-Blwydd Pwy?
Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children.

09 00-10 00Y Siambr
Mae'r Deheuwyr yn herio'r Gogleddwyr yn Y Siambr yr wythnos hon, wrth i fechgyn Pen-y-Bont gystadlu yn erbyn tim rygbi merched o Gaernarfon. South take on North in this week's episode.

10 00-10 30Codi Pac
Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Gwyr sy'n serennu yr wythnos hon. This week Geraint Hardy discovers what Gower has to offer.

10 30-11 00Dechrau Canu Dechrau Canmol
Yr wythnos yma mae Ryland yn ardal Uwchaled yn dysgu mwy am ryfel y Degwm, gyda'r hanesydd Sion Edward Jones. This week Ryland is in the Uwchaled area learning more about the Degwm war.

11 00-11 30Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol
Ry' ni'n falch o allu bod yn gwmni i chi ar foreau Sul yr wythnosau nesa wrth gyflwyno myfyrdod, gweddi a chân. New weekly Sunday morning service: this time, with the Rev. John Gwilym Jones.

11 30-12 00Ar y Dibyn
Mae cryfder a thechneg y 9 sydd ar ôl yn cael eu profi mewn dwy sialens wahanol iawn. The strength and technique of the remaining 9 adventurers is tested in two very different challenges.

12 00-12 30Dan Do
Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres sy'n edrych ar gartrefi Cymru. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai newydd. In this programme we'll be featuring new builds.

12 30-13 00Y Sioe Fwyd
Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans, a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food.

13 00-13 30Dudley
Mae gwledd heddiw yn cynnwys Cyri Cwm Twrch, Okra a Chyw Iâr, Salsa a Bara. Healthy eating today! The menu includes Curry, Okra and Starfish Tuna with Spaghetti.

13 30-14 00Dudley
Ail gyfle i fwynhau ymweliad Dudley â Phontypridd. Ar y fwydlen mae Pizza, Salad a Pavlova. Today's menu includes Pizza, Chilli Oil, Rissoles, Nicoise Salad and Soft Fruits Pavlova.

14 00-14 30Cwpwrdd Dillad
Nia Parry sy'n twrio trwy gypyrddau Olwen Davies, Nicola Pilkington a Marc Rees. Nia Parry rummages through the wardrobes of three clothes-a-holics in this 2005 edition.

14 30-15 00Cwpwrdd Dillad
Bydd Nia Parry yn twrio trwy gypyrddau Alwyn Humphreys, Mefys Jones a Linda Jones. In this 2005 edition, Nia Parry delves into the wardrobes of Alwyn Humphreys, Mefys Jones and Linda Jones.

15 00-16 00Yr Anialwch
Mali Harries sy'n teithio i anialwch y Thar yng Ngogledd India lle mae dros 23 miliwn o bobl wedi ymgartrefu er gwaetha'r diffyg dwr! Mali Harries travels to the Thar Desert, Northern India.

16 00-16 55Cymru Wyllt
Mae'n haf ac mae'n amser i rai o anifeiliaid gwyllt, llai, a mwy ecsotig Cymru i ddisgleirio. It's summer and it's time for some of the smaller and more exotic Welsh wildlife to shine.

16 55-17 25Ffermio
Y tro hwn: Y coronafeirws yn cael effaith ar Fferm Shadog; ergyd i rai ffermwyr godro a phris llaeth; a brid o'r Swisdir yn cynyddu yng Nghymru. Weekly countryside and farming magazine.

17 25-18 20Y WAL
Y cyntaf yn y gyfres bwerus. Ffion Dafis sy'n teithio i Fecsico ac UDA i glywed barn ar ddwy ochr i'r ffin. We head to Mexico and the US to meet people living on both sides of the boundary.

18 20-19 15Pobol y Cwm Omnibws
Cipolwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles.

19 15-19 30New: Newyddion S4C
Newyddion y penwythnos. Weekend news.

19 30-20 00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol
Y tro hwn nodwn Sul y Blodau, gan ymuno â chynulleidfa Capel Penybont yn Llandysul dan arweiniad y cerddor Rhiannon Lewis. We celebrate Palm Sunday, with a performance by Llanpumsaint Choir.

20 00-21 00New: Priodas Pum Mil
Yn y bennod hon, mi fydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Olivia a Jon o Gefneithin. Help organising a wedding for a Cefneithin couple.

21 00-22 00New: DRYCH: Dau Ffrind, Un Aren
Wedi cyfnod hir ar ddialysis yn aros am aren, mae gobaith newydd i Iwan John wrth i'w ffrind Steffan Rhys Williams gamu i'r adwy. Actor-comic Iwan John receives a new kidney from his bestie.

22 00-22 303 Lle - Alex Jones
Cyfle arall i ymweld â Chastell Carreg Cennen, Caerdydd a Llundain gydag Alex Jones. Alex Jones takes us to 3 places of personal importance including Cardiff, Carreg Cennen and London.

22 30-23 35Ysgol Ni: Maesincla
Yn mhennod 5, ry' ni'n mynd adre o'r ysgol gyda thri o'r disgyblion, ac yn darganfod bod bywyd yn wahanol iawn i bob un. We discover after-school life is very different for 3 of the pupils.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10New: Bing
Mae Bing a Swla'n perfformio sioe bypedau i Fflop, Ama a Pando pan mae Coco yn torri ar draws y stori ac ymuno. Bing & Sula are doing a puppet show for Flop, Amma, Charlie & Pando.