BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday

TV Listings for S4C on Tuesday (15.10.2019)


06 00-06 05Meripwsan
Mae Meripwsan yn dysgu am bethau sgleiniog ac adlewyrchiadau. Meripwsan learns about reflections and shiny things.

06 05-06 15Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

06 15-06 30Dwylo'r Enfys
Mae Heulwen yn gwneud cacen gyda Tegan yn ei chartref ger Llandysul. Heulwen meets Tegan in her home near Llandysul and makes chocolate cake for a tea party. [SL]

06 30-06 40Twt
Mae Cen Twyn wrthi'n trwsio corn Twt ac yn addo y bydd yn swnllyd iawn. Cen Twyn is repairing Twt's funnel and has promised Twt that once repaired it will be louder than ever.

06 40-06 55Llan-ar-goll-en
Mae'r pentrefwyr yn ymarfer ar gyfer sioe dalent ond mae rhywbeth o'i le. The villagers are rehearsing for a talent show but Prys and Ceri must solve the mystery of the missing hairbrush.

06 55-07 05Nico Nôg
Wedi i Nico a'r teulu gael picnic ger camlas Llangollen maen nhw'n mwynhau prydferthwch Rhaeadr y Bedol. Nico visits the picturesque Horseshoe Falls and has a great time there.

07 05-07 20Blero'n mynd i Ocido
Mae Maer Oci a Rheinallt yn byddaru pawb yn yr etholiad ar gyfer Maer nesaf Ocido. Maer Oci and Rheinallt are making a lot of noise in an election for who will be the next Mayor of Ocido.

07 20-07 35Bach a Mawr
A yw Bach a Mawr am ddarganfod pwy sydd yn bwyta eu llysiau? Will Big and Small discover who is eating their vegetables?

07 35-07 45Cymylaubychain
Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa. Bobo Gwyrdd is disappointed when his beans go floppy. He needs sun and a rainbow to help them.

07 45-08 00Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips. Today's theme is the weather.

08 00-08 10Sblij a Sbloj
Mae'r ddau ddireidus yn y Siop Anifeiliaid, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'd' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj go and visit the Pet Store - and somehow manage to lose the letter 'd'!

08 10-08 20Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

08 20-08 35Hafod Haul
Mae Iola'r iâr yn penderfynu ei bod am symud ty. Iola the hen decides she wants to move house. Will she find a suitable alternative, or will she realize that there is no place like home?

08 35-08 45Digbi Draig
Pan mae Conyn a Cochyn yn cael eu dal gan un o swynion Betsi maen nhw'n cyfnewid cymeriadau. When Cochyn and Conyn get caught up in one of Betsi's spells, they swap characters.

08 45-09 05Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu ceffyl ac yn mwynhau ailgreu fferm yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun. Twm and Lisa make a hobby horse and create a farm with children from Fishguard.

09 05-09 15Heulwen a Lleu
Mae Lleu'n dysgu rhywbeth newydd am Heulwen heddiw: mae'n ofn dwr! Lleu helps Heulwen overcome her fear of the water by showing her some great swimmers - dolphins, seals and crocodiles.

09 15-09 25Boj
Wrth aros i Mr Clipaclop gasglu'r sbwriel i'w hailgylchu, mae Boj a Rwpa'n dechrau chwarae gyda'r sbwriel gan greu robot ailgylchu. Boj and Rwpa make toys out of recycling materials.

09 25-09 35Teulu Ni
Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Dylan Hall from Cwm-y-Glo guides us through his family life.

09 35-09 45Sion y Chef
Mae'n ben-lwydd priodas ar Mama Polenta ac Alf ac mae Siôn wedi cynnig coginio cyri a reis, ond mae bochdew Mario wedi bod yn cnoi'r reis! Oh no! Mario's pet hamster has been at the rice!

09 45-10 00Yn yr Ardd
Mae Blod wedi cael annwyd trwm iawn, ac mae Gwilym a Wali yn cynnig gwneud cawl llysiau iddi. Blod has a terrible cold, and Gwilym and Wali offer to make her vegetable soup.

10 00-10 05Meripwsan
Mae Meripwsan yn darganfod broga yn yr ardd ac yn dysgu sut i neidio, er na all neidio mor bell ag Owi a Cwacadeil. Meripwsan discovers a frog in the garden and learns how to jump.

10 05-10 15Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

10 15-10 30Dwylo'r Enfys
Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd â Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwilio am adar a physgod. Cai and his big sister take Heulwen on a walk to nearby Nant y Pandy. [SL]

10 30-10 40Twt
Mae pysgod anarferol iawn yn yr harbwr heddiw - pysgod sy'n hedfan. Highly unusual flying fish have arrived in the harbour and the children are delighted!

10 40-10 55Llan-ar-goll-en
Mae Tara'n derbyn map arbennig gan ei modryb Magw. Tara receives a special map from her Aunt Magw. Can it possibly be a treasure map and will it lead to a chest full of gold and jewels?

10 55-11 05Nico Nôg
Mae Nico yn mynd am dro gyda Mari ond mae'n bwrw glaw a dydy Mari ddim yn hoffi gwlychu. Nico goes for a walk with his good friend, Mari, but it's raining and Mari doesn't like getting wet.

11 05-11 20Blero'n mynd i Ocido
Mae Sam wedi creu dyfais newydd sy'n gallu gweld breuddwydion ei ffrindiau, ond aiff pethau o chwith ac mae angen help! Sam has created a new invention which can see her friends' dreams...

11 20-11 35Bach a Mawr
Mae Mawr yn poeni pan mae Bach yn penderfynu mynd i fyw i fyny yn y goeden. Big is worried when Small decides to live up in the tree.

11 35-11 45Cymylaubychain
Mae'n ddiwrnod glawog, diflas yn y nen heddiw ond yn gyfle da i'r Cymylaubychain hel atgofion am ddiwrnodiau brafiach. It's a wet, miserable day today but remember the happy, better days!

11 45-12 00Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends.

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Cadw Cwmni gyda John Hardy
Bydd Ann Catrin Evans yn sgwrsio am ei gemwaith unigryw a bywyd wedi damwain car. Artist Ann Catrin Evans explains how she had to change her approach to her art following a car accident. [SL]

12 30-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Garddio a Mwy
Y tro hwn, Meinir sy'n trafod gwrtaith gwyrdd, Sioned sy'n edrych ar lwyni prydferth ac Iwan fydd yn edrych ar yr ardd ar lefel facrosgopig. Flowers, veg and all life's good stuff.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-15 30Sioe Gelf: Salem
Hanes y llun Salem gan Curnow, sy'n dathlu ei ganmlwyddiant eleni. The story behind Vosper's celebrated painting, Salem which celebrates its centenary this year.

15 30-16 00Cefn Gwlad
Cyfres o'r archif yng nghwmni Dai Jones. Archive episodes of the popular countryside series with Dai Jones, Llanilar.

16 00-17 00New: Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol. Programmes for youngsters after school.

17 00-17 05New: Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.

17 05-17 20Hendre Hurt
Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm.

17 20-17 25New: SeliGo
Beth sy'n digwydd ym myd SeliGo heddiw? What's happening in the SeliGo world today?

17 25-17 35New: Arthur a Chriw y Ford Gron
Mae'r Brenin yn llyncu hylif sy'n gwneud iddo ddechrau dweud y gwrthwyneb i'r hyn y mae'n ei feddwl! The king swallows a potion that makes him start saying the opposite of what he thinks!

17 35-18 00Cog1nio
Mae Cog1nio yn ôl gyda mwy o gystadleuwyr nag erioed. Pwy fydd yr 20 talentog fydd yn symud ymlaen i'r rowndiau nesaf? 20 of Wales' best young chefs compete and develop their skills.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

18 05-18 30Y Sioe Fwyd
Cyfres newydd yn cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food.

18 30-19 00Rownd a Rownd
Mae Rhys rhwng dau feddwl i fentro ar ddêt neu beidio, a bydd ei benderfyniad yn cael effaith annisgwyl ar weddill ei ddiwrnod. Rhys is in two minds as to whether to go on a date or not...

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Pobol y Cwm
Mae cywilydd Ricky o'i fam yn mynd yn ormod iddo ac mae'n pwyso ar Mark i wneud y peth iawn. His mother's shameful actions weigh on Ricky's mind as he presses on Mark to do the right thing.

20 00-21 00New: Prosiect Pum Mil
Trigolion Cydweli sy'n galw am gymorth y cyflwynwyr y tro yma er mwyn trawsnewid darn o dir yng nghanol dre yn ardd synhwyraidd. The crew seek to create a sensory garden for the community.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.

21 30-22 00New: Y Byd yn ei Le
Mae Guto Harri'n rhoi'r byd yn ei le ac yn cyfweld â rhai o enwau mawr gwleidyddol Cymru a'r DU. Guto Harri puts the world to rights as he interviews big names in Welsh and UK politics.

22 00-23 00Y Pymtheg Olaf
Y cyn chwaraewr rygbi Dafydd Jones sy'n olrhain hanes aelodau tîm rygbi Cymru yn ystod y Rhyfel Byd 1af. Dafydd Jones tells the story of the members of the Wales rugby team in World War I.

23 00-23 30Ar y Dibyn
Y tro hwn bydd yr anturiaethwyr yn cael eu profi mewn dwy sialens sy'n ymwneud â chryfder meddyliol. In this episode the adventurers will be tested on their mental strength.

23 30-01 25Sgorio Rhyngwladol: Cymru v Croatia
Pêl-droed byw Cymru v Croatia o rowndiau rhagbrofol UEFA Euro 2020 yn fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd. C/G 7.45. Live UEFA Euro 2020 qualifier Wales v Croatia. Cardiff City Stadium, K/O 7.45.

01 25-02 55Teleshopping
Home Shopping.

02 55-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Peppa
Mae Dadi Ci wedi dod adref o'i fordaith ac mae ganddo anrhegion i bawb. Tybed beth fyddan nhw? Captain Daddy Dog is home from the sea and he's brought gifts! What can they be?