BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Thursday (23.01.2020)


06 00-06 10Sblij a Sbloj
Mae'r ddau ddireidus yn creu llanast yn y crochendy, gan lwyddo i golli'r llythyren 'ch' oddi ar y bwrdd du! The two little monsters are busy (making a mess!) at the pottery!

06 10-06 20Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

06 20-06 30Bach a Mawr
A all parti Bach a Mawr fod yn hwyl tra bod Bach yn mynnu curo'r gemau a bwyta'r gacen gyfan? Will Big and Small's party be any fun when Small wants to win all the games and eat the cake.

06 30-06 45Blero yn Mynd i Ocido
Ar ôl i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle.

06 45-07 00Dwylo'r Enfys
Diwrnod ar lan y môr i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. It's a trip to the seaside for Heulwen today where she collects shells with Willow. [SL]

07 00-07 05New: Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

07 05-07 20Meic y Marchog
Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river.

07 20-07 35New: Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd â Caradog y ceiliog a Marged a'i chwningen. Today we meet Caradog the cockerel and Marged and her rabbit.

07 35-07 45Jambori
Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure!

07 45-08 00Sion y Chef
Mae brecwast arbennig ar fwydlen y bwyty heddiw, ond yn anffodus, mae ieir Magi wedi diflannu a hebddyn nhw does dim wyau. Siôn is trying a new breakfast menu today, but there are no eggs!

08 00-08 05Peppa
Mae Peppa a George yn helpu Taid Mochyn i wneud bwgan brain i rwystro'r adar rhag bwyta hadau'r blodau. Peppa and George are helping Grandad Pig to make a scarecrow.

08 05-08 20Hafod Haul
Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Jaff has the hiccups. Will a surprise party help get rid of them?

08 20-08 30Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach yn dala penbwl ac eisiau ei gadw. The Little Princess catches a tadpole and wants to keep it.

08 30-08 35Meripwsan
Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Meripwsan wants to find the start of a rainbow. When it fades for good, he decides to make his own from different coloured objects.

08 35-08 50Gwdihw
Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd â hwyaid Ysgol Penrhyncoch. Megan finds out how to look after young calves and we meet the ducks at Penrhyncoch School.

08 50-09 05Guto Gwningen
Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! Guto and his friends have a radish robber on their tails!

09 05-09 20Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how to make a birthday cake for his friend Cyw.

09 20-09 30Cymylaubychain
Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar ôl ceffylau'r Cymylaubychain. Animated series for pre-school children. Bobo Gwyn looks after some horses for a friend.

09 30-09 45Patrôl Pawennau
Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y môr bach yn deor. While playing by the beach, Cadi, Aled, Cena, and Dyfri discover baby sea turtles hatching.

09 45-10 00Llan-ar-goll-en
Mae Arwel Achub yn cael gwahoddiad i beintio darlun o'r maer ond mae'r llun yn diflannu. Arwel Achub is invited to paint the Mayor's portrait. Before he finishes it the portrait disappears.

10 00-10 10Sblij a Sbloj
Mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! The monsters manage to lose the letter 'p' from the birthday cake!

10 10-10 20Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 20-10 35Bach a Mawr
Mae Bach a Mawr yn credu bod y Gwelff wedi bod yn yr ardd, felly maen nhw'n penerfynu archwilio! Big and Small believe the Gwelff has been in the garden and they set off to investigate.

10 35-10 45Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? Blero accidentally drops his jam sandwich, but why does it fall down and not up?

10 45-11 00Dwylo'r Enfys
Cyfres sy'n dysgu iaith Makaton i blant. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd â Bethan yn Llanuwchllyn. A series which teaches Makaton to young children. Today, Heulwen meets Bethan in Llanuwchllyn. [SL]

11 00-11 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

11 05-11 20Meic y Marchog
Rhaid i Meic sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydy trwy fod yn dawel eich hun! Meic soon discovers that the easiest way to make things quiet is to be quiet yourself!

11 20-11 35Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd â Deiniol y cocatw, ac Ifan a'i gi. Today we meet Deiniol the cockatoo, and Ifan and his dog.

11 35-11 45Jambori
Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures...

11 45-12 00Sion y Chef
Mae slejio gwyllt Mario'n helpu dadorchuddio pannas Magi tra bod Siôn a Jac Jôs yn delio gyda phibau wedi eu rhewi. Mario's errant sledging provides the solution to Magi's frozen parsnips!

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Codi Hwyl: Llydaw
Mae Dilwyn yn flin iawn ar ôl i John gysgu'n hwyr a hwythau eisiau hwylio trwy gulfor peryglus y Chenal du Four ar y ffordd i Brest. Dilwyn is not pleased when John oversleeps in Brittany! [SL]

12 30-13 30Heno
Heno, byddwn yn fyw yng ngwobrau Menter Iaith yn Aberystwyth a byddwn yn sgwrsio gyda'r chwaraewr rygbi, Shane Williams. Tonight, we're live from the Menter Iaith awards in Aberystwyth.

13 30-14 00Pobl a'u Gerddi
Aled Samuel sy'n ymweld â gerddi Mici Plwm yn Pwllheli, David Carlsen-Browne ar y Gwyr a Mike ac Ireene Jones yn Bettws. Aled Samuel visits gardens in Pwllheli, Bettws and on the Gower.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Heddiw, bydd Huw Fash yn rhannu ei gyngor steil a bydd Heulwen Davies yn westai yn y stiwdio i drafod dychwelyd i'r gwaith wedi cyfnod mamolaeth. Today, Huw Fash shares his style tips.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Am Dro!
Y tro hwn, mae'r pedwar cystadleuydd yn mynd â ni i Lansteffan, Llanberis, Penllyn a Chaerffili. This time we go walking in Llansteffan, Llanberis, Llyn Peninsula and Caerphilly.

16 00-16 05Blociau Rhif
Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.

16 05-16 15Jambori
Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures.

16 15-16 30Sigldigwt
Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd â Meurig y gath a Jini a'u cheffylau. Gwesty Sigldigwt is open! Today we meet Meurig the cat and Jini and her horses.

16 30-16 45Sion y Chef
Mae'r gaeaf yn golygu bod anifeiliaid gwyllt yn brin o fwyd, felly mae Siôn ac Izzy'n cynnig helpu. When a cold winter makes food very scarce for the local wildlife Sion and Izzy help out.

16 45-17 00Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn yn ymweld â chanolfan trin dwr yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae dwr yn cyrraedd y tap. Rapsgaliwn finds out how water reaches the taps in our homes.

17 00-17 05New: Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.

17 05-17 15New: Arthur a Chriw y Ford Gron
Wedi'i gyhuddo'n anghywir o geisio gwenwyno'r Brenin Uther, mae Arthur yn cael ei alltudio o Gamelot! Wrongly accused of attempting to poison King Uther, Arthur is banished from Camelot!

17 15-17 20Sbargo
Rhaglen animeiddio fer. Short animation.

17 20-17 45Prosiect Z
A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Dyffryn Ogwen. Will the brave pupils escape or be turned into Zeds at Ysgol Dyffryn Ogwen?

17 45-18 00Rygbi Pawb
Uchafbwyntiau o'r gêm rhwng y Scarlets a'r Gleision ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the Scarlets and the Blues match in the Regional under 18 Competition.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

18 05-18 30Bwyd Bach Shumana a Catrin
Y tro hwn, yr her fydd plesio criw o fyfyrwyr yng Nghaerdydd sy'n mwynhau bwyd, ond yn methu fforddio'r oll sydd gan y brifddinas i'w chynnig. The duo cook for a group of Cardiff students.

18 30-19 00Rownd a Rownd
Mae Dylan mewn cyfyng-gyngor ar sut i ddelio efo Llew tra bod Fflur yn yr ysbyty, ac mae'n gorfod gwneud dewisiadau anodd. Dylan is unsure how to deal with Llew whilst Fflur in is hospital.

19 00-19 30New: Heno
Heno, yr awdures Manon Steffan Ros sydd yn y stiwdio yn edrych ymlaen at daith cynhyrchiad theatr ei llyfr, Llyfr Glas Nebo. Tonight, author Manon Steffan Ros is in the studio.

19 30-20 00Pobol y Cwm
Yn dilyn wythnosau ofnadwy ers y ddamwain caiff Diane wybod fod Jaclyn am ei gweld. Mae Aled yn hapus pan ddengys Tyler fod e'n poeni amdano. Aled's pleased when Tyler shows concern for him.

20 00-21 00New: Gwesty Aduniad
Mae'r cwpwl priod Jo a David Hatton efo un peth yn gyffredin - tadau wnaeth adael pan oeddan nhw'n blant: a yw'n bosib gwybod mwy? A married couple search for the fathers who abandoned them.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.

21 30-22 30Ffrindiau Ffôn ar Wyliau
Mynd ar wyliau gyda tri pherson wedi dewis ar hap o dy ffôn symudol... Beth all fynd o'i le? Going on holiday with three random people from your phone contacts... What could go wrong?

22 30-23 00New: Lwp: Curadur
Wrth y llyw yn y bennod hon mae Gruff Ab Arwel, sy'n creu cerddoriaeth dan yr enw BITW. At the helm in this episode of Curadur is Gruff Ab Arwel, who creates music under the name BITW.

23 00-23 30New: Hansh
Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.

23 30-00 00Y Stiwdio Gefn
Gwedd newydd ar alawon traddodiadol gan y grwp gwerin cyffrous Adran D; synau rhithiol Huw M a'i fand, a llais unigryw Lowri Evans. With folk group Adran D; Huw M and band and Lowri Evans.

00 00-00 35Mwy o Sgorio
Gwion Tegid, aelod o gast Rownd a Rownd, sy'n cadw cwmni i Dylan Ebenezer a Malcolm Allen ar y soffa y tro hwn. Footie and more, with guest Gwion Tegid, actor with the soap Rownd a Rownd.

00 35-02 05Teleshopping
Home Shopping.

02 05-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Twm Tisian
Mae Twm ar fin cael ei ginio ond mae yna ymwelydd yn y ty sydd yn creu trafferth iddo. Twm is about to have his lunch, but there is an unwelcome visitor in the house.