BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Saturday (04.04.2020)


06 00-06 05Olobobs
Gyda help Harri Hirgwt mae Bobl yn ymuno â'r Snwffs yn eu sioe awyr. Bobl gets to fly a kite at the Snwff Air Show with the help of Harri Hirgwt.

06 05-06 20Jen a Jim Pob Dim
Mae Plwmp wedi agor stondin gacennau ac mae ei ffrindiau wedi heidio draw i brynu'r cacennau blasus. Plwmp has trouble counting money when he tries to buy some cakes.

06 20-06 30Ben a Mali a'u byd bach o hud
Mae Mali wedi torri ei hudlath - a fydd modd ei thrwsio? Mali breaks her wand and must go to the Wand Factory, at the bottom of the Great Elf Tree, to get it fixed.

06 30-06 45Amser Maith Maith yn ôl
Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ôl'. Today's story comes from Tudor times, and the home of the Bowen family is very busy.

06 45-07 00Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach yn chwilio am ffrind gorau. The Little Princess wants a best friend.

07 00-07 15Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

07 15-07 30Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends.

07 30-07 45Sion y Chef
Mae Sam a Siôn yn byrddio'r Macrell Frithog i chwilio am gorgimychiaid ond mae'r pysgota'n mynd ar chwâl gyda'r tywydd! Sam Spratt takes Siôn out on the Merry Mackerel to catch prawns!

07 45-08 00Deian a Loli a'r Sioe Hud
Mae sioe Abram Cadabram wedi cyrraedd y pentref ac mae Deian a Loli wedi eu cyffroi ond mae yna ochr annisgwyl i feistr y Sioe Hud! Abram Cadabram's show has arrived in the village!

08 00-08 20Crwbanod Ninja
Y Pwniwr! The Turtles have to rely on the help of the newest member of the Foot Clan.

08 20-08 30Pat a Stan
Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures!

08 30-08 40Dennis a Dannedd
Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog.

08 40-08 45New: SeliGo
Beth sy'n digwydd ym myd Seligo heddiw? What's happening in the Seligo world today?

08 45-09 10New: Pigo Dy Drwyn
Dyma'r gorau o'r gemau snotlyd gyda Mirain a Gareth! The best of the snotty games with Mirain and Gareth!

09 10-09 15Larfa
Hwyl a sbri gyda phel-fasged y tro hwn... Fun and games with a basket-ball this time...

09 15-09 25Hendre Hurt
Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm.

09 25-09 35Bwystfil
Y tro hwn: edrychiad ar y deg anifail mwyaf gwenwynig. This time: a look at the ten most poisonous animals.

09 35-10 00Kung Fu Panda
Mae Po yn dod yn ffrindiau gyda rheino chwerw, Hundun, ac yn ei helpu i adfer ei fywyd ar ôl iddo dreulio cyfnod yn y carchar. Po befriends a rhino called Hundun who has been in prison.

10 00-11 00Prosiect Pum Mil
Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n ymuno a theulu o Langybi i geisio helpu gyda phrosiect agos at eu calonnau. We meet a family in Llangybi who need help with a very special project. [SL]

11 00-12 00Bywyd Gwyllt y Môr
O Fflorida i Indonesia cawn olwg ar werni mangrof y byd. Hefyd ymweliad a Chiwba, a gwelwn ddawns osgeiddig sglefrod y môr yn Llyn Kakaban. Looking at the world's important mangrove swamps. [SL]

12 00-12 30Ffermio
Y tro hwn: Y coronafeirws yn cael effaith ar Fferm Shadog; ergyd i rai ffermwyr godro a phris llaeth; a brid o'r Swisdir yn cynyddu yng Nghymru. Weekly countryside and farming magazine.

12 30-13 30Ty Am Ddim
Edrych am dy yn Sir Forgannwg da ni heddiw i ddau unigolyn sydd ond newydd gyfarfod ei gilydd. Ond mae'r hyn maen nhw'n ei gael i'w adnewyddu yn dipyn o sioc! The house renovation continues! [SL]

13 30-14 30Cynefin
Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn croesi'r ffîn ac yn ymweld â Lerpwl - prifddinas gogledd Cymru i lawer. We cross the border to visit Liverpool.

14 30-15 00Codi Pac
Ym Miwmares yr wythnos hon byddwn yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld â nhw. Geraint Hardy explores Beaumaris this time around.

15 00-15 30Perthyn
Ymunwch â Trystan Ellis-Morris mewn cyfres newydd fydd yn cwrdd â pharau o berthnasau. Trystan travels to Denbigh to meet Welsh table tennis champions, twins, Angharad and Megan Phillips.

15 30-16 0047 Copa: Her Huw Brassington
Yn y bennod yma bydd Huw yn ymweld â'r ymladdwr UFC, Brett Johns a'r Mynach Shaolin, Pol Wong, i geisio dysgu sut mae nhw yn delio gyda phoen. Follow Huw Jack Brassington's epic challenge.

16 00-16 30Dan Do
Y tro hwn: cartref Fictoraidd ar ei newydd wedd, bwthyn wedi ei ddylanwadu gan y 70au a chartref teulu cyfoes ond cartrefol. A renovated Victorian home, a 70's inspired cottage, and more.

16 30-17 00Bethesda: Pobol y Chwarel
Yn yr ail raglen byddwn yn dod i nabod Dilys Margaret Pritchard sydd wedi byw ym Methesda ar hyd ei hoes. A new series that takes us to the heart of Bethesda's quarrying community.

17 00-17 45C'Mon Midffild
O ganlyniad i ddamwain angheuol mae clwb pêl-droed Bryncoch wedi colli rheolwr. Ai dyma'r diwedd? Due to a fatal accident Bryncoch F.C has lost its manager. Is this the beginning of the end?

17 45-19 15Clasuron Rygbi: Scarlets v Leinster
Ail-ddangos y Scarlets yn ceisio maeddu Leinster yn yr RDS am y tro 1af mewn 10ml - a'r frwydr am y rownd derfynol. Re-live a classic Pro12 semi-final clash: Scarlets v Leinster (19.5.17).

19 15-19 30New: Newyddion S4C
Newyddion y penwythnos. Weekend news.

19 30-20 00Cymry ar Gynfas: Robin McBryde
Cyfres newydd. Y tro hwn, yr artist Iwan Gwyn Parry sy'n cymryd yr her o bortreadu Robin McBryde. Landscape artist Iwan Gwyn Parry attempts a unique portrait of rugby coach Robin McBryde.

20 00-21 00New: Noson Lawen
Arfordir Ceredigion yw thema'r Noson Lawen hon, gyda'r awdures Caryl Lewis yn arwain. The theme for this Noson Lawen is the coast of Ceredigion, with a host of talents from the area.

21 00-22 00Oci Oci Oci!
Y Kings Head, Amlwch; Clwb Canol Dre Caernarfon a thafarn Yr Albert, Caernarfon fydd yn ceisio ennill arian. The Kings Head, Amlwch; Clwb Canol Dre Caernarfon and The Albert, Caernarfon.

22 00-23 25Camgymeriad Gwych
Cyfle arall i weld y ffilm hon ar ugeinfed penblwydd ei ffilmio, gyda Catatonia, James Dean Bradfield, y Super Furries a mwy. Another chance to see this music film on its 20th anniversary.

23 25-23 55Hansh
Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.

23 55-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Bing
Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head!