BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Sunday (02.08.2020)


06 00-06 05Shwshaswyn
Mae'n heulog ar y traeth heddiw, a phawb angen oeri ychydig. It's sunny on the beach today, and everyone needs to cool off somewhat.

06 05-06 25Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau. Twm and Lisa make a memory box and visit Ysgol Beca, Efailwen.

06 25-06 35Y Teulu Mawr
Mae Morus yn gwrando ar sgwrs oedolion ac yn ei chamddeall yn llwyr! Morus Mawr learns how easy it is to get the wrong end of the stick by eavesdropping on adults' conversations.

06 35-06 45Jambori
Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures.

06 45-07 00Jen a Jim Pob Dim
Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out.

07 00-07 10Cymylaubychain
Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu cadw'n effro. Sut mae rhoi taw arno? The friends are having trouble sleeping because of a loud noise.

07 10-07 25Rapsgaliwn
Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity.

07 25-07 40Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero'n methu deall pam bod rhywun neu rywbeth arall yn dynwared pob swn mae o'n ei wneud. Blero's having fun blowing loud noises but who is copying him?

07 40-07 55Gwdihw
Heddiw cawn weld geifr godro a malwoden fawr o Affrica. Megan meets lots of wonderful animals and we see some special goats and a huge African snail.

07 55-08 05Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

08 05-08 20Do Re Mi Dona
Cyfle i edrych 'nôl dros y gyfres gyda Dona Direidi, gan gyfarfod disgyblion dawnus Cymru. Take a look back at the series with Dona Direidi as we meet Wales' talented youngsters.

08 20-08 35Sion y Chef
Mae Siôn yn cytuno codi arian i warchodfa asynnod drwy redeg ras noddedig. A fydd cyngor Sid, sy'n rhedwr profiadol, yn ei helpu? Siôn agrees to take part in a sponsored run for donkeys.

08 35-08 50Ynys Adra
Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation.

08 50-08 55New: Penblwyddi Cyw
Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw!

08 55-09 00New: Pen-Blwydd Pwy?
Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children.

09 00-10 00Cefn Gwlad
Y tro yma: sut ma hen bethe a'u cynnal a'u cadw nhw i fynd mor bwysig yn nghefn gwlad. Hefyd: bugail Bangor sydd â weldio yn ei waed. A Bangor shepherd who has a way with welding, plus more.

10 00-11 00Creaduriaid Gwyllt Affrica
Dilynwn drywydd bleiddes sydd wedi colli ei phac wrth iddi geisio darganfod cartref newydd. The dramatic story of a lone Ethiopian wolf on a quest to find a new home after losing her pack.

11 00-11 30Llefydd Sanctaidd
Taith o gwmpas rhai o lefydd mwyaf sanctaidd Ynysoedd Prydain yng nghwmni Ifor ap Glyn. In this new six part series Ifor ap Glyn looks at some of the holiest places in the UK.

11 30-12 30Dal Ati: Sgwad Sêr Cymru
Heddiw byddwn yn cwrdd â'r codwr pwysau Christie Williams a'r rhwyfwr Zak Lee-Green. Osian and Lowri meet weight lifter Christie Williams and rower Zak Lee-Green. Followed by Ar Werth.

12 30-13 00Glan Llyn
Teyrnged deilwng i fardd cadeiriol Eisteddfod yr Urdd a brwydyr y gobenyddion hefo hogia' Port. Pillow fighting at Glan-llyn and a worthy tribute to the chaired bard of the Urdd Eisteddfod.

13 00-13 30Heno Aur
Y tro hwn, mae Angharad Mair a Siân Thomas yma i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr Heno ym 1992, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol! New series celebrating 30 years of Heno.

13 30-14 00Sgwrs dan y Lloer
Cyfle arall am sgwrs dan y sêr yng nghwmni Elin Fflur - y tro hwn, y cyfansoddwr Robat Arwyn sy'n westai. Relaxing in the garden with Elin Fflur tonight will be composer Robat Arwyn.

14 00-14 3004Wal: Hong Kong
Mewn rhifyn arbennig o 2004, byddwn yn ymweld â chartrefi rhai o'r Cymry sydd wedi mudo i Hong Kong. In a special edition from 2004, we call on some ex-pats in Hong Kong.

14 30-15 0004Wal
Mewn rhaglen o 2004, mae Aled yn ymweld â chartref dros dro Derec Llwyd Morgan a thy teras radical yng Nghaerdydd. Plas Penglais in Aberystwyth and a radical terraced house in Cardiff.

15 00-15 30Celwydd Noeth
Yn cystadlu mae'r tad a merch, Dylan a Mared Jones o Waunfawr, a'r ffrindiau, Caryl Angharad o Garmel a Menna Anwyl o Fangor. Nia Roberts presents as more contestants go for the jackpot.

15 30-16 00Celwydd Noeth
Rhun Bleddyn a Dafydd Duggan, a Rhodri Francis a Llinos Hallgarth, sy'n cystadlu heddiw. Going for the jackpot are Rhun Bleddyn and Dafydd Duggan, and Rhodri Francis and Llinos Hallgarth.

16 00-17 00Ty Am Ddim
Cyfres newydd sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. Unrhyw elw mae'n nhw'n ei wneud, mae'n nhw'n cael ei gadw! New series that gives two people a free house to renovate!

17 00-17 55Waliau'n Siarad
sut ddaeth cyfreithiwr cyffredin o Sir Gâr i etifeddu'r plasdy? Gyda Aled Hughes a Sara Huws. A chance to explore Stradey Castle.

17 55-18 20Ffermio
Y tro hwn, bydd Daloni yn hel atgofion o'r archif - y ffermwyr ifanc mentrus, yr anifail gwyllt o America yng Nghorwen, a diwrnod gydag un o artisitiaid mwyaf Cymru. Weekly farming magazine.

18 20-19 15Goreuon Lorient
Detholiad o'r arlwy gerddorol yng Ngwyl Geltaidd fwya'r byd, Lorient (2019). A selection of musical moments from the world's main Celtic festival, Lorient (2019).

19 15-19 30New: Newyddion S4C
Newyddion y penwythnos. Weekend news.

19 30-20 00Dechrau Canu Dechrau Canmol
Ail-ddangosiad er cof am y darlledwr hoffus Chris Needs, a farwodd yn ddiweddar. Yma mae Chris yn ein tywys i fro ei febyd, Cwmafan. Repeat featuring, and in memory of, the late Chris Needs.

20 00-21 00Gerallt
Cyfle arall i weld rhaglen ddogfen onest a threiddgar am y Prifardd Gerallt Lloyd Owen a fu farw yn 2014. A documentary about the celebrated poet Gerallt Lloyd Owen who died in 2014.

21 00-22 00Clwb Rygbi: Super Rugby Aotearoa
Uchafbwyntiau estynedig o wythfed rownd Super Rugby Aotearoa, cystadleuaeth rhwng pum tîm proffesiynol Seland Newydd. Extended highlights from the eighth round of Super Rugby Aotearoa.

22 00-23 00Huw Edwards a Stori Cymry Llundain
Huw Edwards sy'n ein tywys trwy bum canrif o hanes y Cymry yn Llundain. Huw Edwards guides us through five centuries of the history of Welsh people living in London.

23 00-00 05Prosiect Pum Mil
Yn rhaglen gynta'r gyfres bydd ystafelloedd newid clwb pêl-droed y Mountain Rangers yn Rhosgadfan yn cael eu trawsnewid. The first programme concentrates on transforming some changing rooms.

00 05-01 35Teleshopping
Home Shopping.

01 35-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Peppa
Tro Peppa ydi hi fynd â Tedi Meithrin adref o'r ysgol ond mae hi'n poeni na chaiff amser cyffrous iawn. It's Peppa's turn to take the Nursery Teddy home from school to look after.